Om oss

Årsmöte och höstmöte 2021

På grund av covid-19 beslutade Avfall Sverige att hålla årsmötet digitalt och 422 (304) personer deltog. Den traditionella utställningen blev även den digital med 19 utställare.

Årsmötet 2021 beslutade att räkna upp medlems- och serviceavgiften för 2022 med 2,4 (3,5) procent. Utvecklingsavgiften beslutades oförändrad till 1,3 kronor per invånare och år, varav 0,3 kronor per invånare avsätts till interna projekt på samma sätt som för 2019, och 0,2 kronor per invånare till kommunikationskampanjer. Avgifterna ökade som helhet med 1,25 (1,8) procent, eftersom utvecklingsavgiften inte räknades upp.

Höstmötet 2021

Även höstmötet 2021 hölls som en digital tvådagarskonferens. Temat var Lösningar för återvinning. 349 (413) personer deltog.