Om oss

Eko-Service Skandinavien AB

Vi tar emot, transporterar och behandlar avfall och farligt avfall. Material som vanligast förekommer är kylmöbler, från hushåll och kommersiella, byggavfall innehållande CFC (freon) samt fjärrvärmerör.

Senast uppdaterad - 2022-09-14