Om oss

Eko-Service Skandinavien AB

Vi tar emot, transporterar och behandlar avfall och farligt avfall. Material som vanligast förekommer är kylmöbler, från hushåll och kommersiella, byggavfall innehållande CFC (freon) samt fjärrvärmerör.