Om oss

Ideando AB

  • Västra Kvarngatan 62
  • 611 32 Nyköping

På Ideando jobbar vi med hållbar idé och produktutveckling; vi är på ständig jakt efter lösningar och idéer som kan bidra till en bättre, renare och grönare värld.

Några exempel på produkter och idéer som vi jobbar med MILJÖTRATTEN är ett helhetskoncept för att informera hushåll om hur använd matolja kan tas om hand och bli till en resurs, istället för att hamna i avloppen där den orsakar så mycket skada.

INSAMLING AV MATOLJA

I samarbete med Samhall erbjuder vi en lösning kring för fastighetsnära insamling av matolja. Matoljan går till fettåtervinning och ersätter jungfruliga oljor i tillverkningen av nya produkter.

MINIMERINGSMÄSTARNA SÖRMLAND

Projekt initierat av Göteborgsregionens kommunalförbund. Projektet syftar till att öka kunskap och sprida goda exempel. Genom föreläsningar, utmaningar och inspiration får deltagarna verktyg för att minska avfallsmängder och leva på ett hållbarare och resurssnålare sätt. Initiativtagare och projektledare för projektet i Sörmland.

Senast uppdaterad - 2022-11-22