Välkommen till träff med slamnätverket

Temat för träffen är alternativ hantering av slam från enskilda avlopp
Hur kan vi hantera slam som inte får/kan lämnas på reningsverken? Behöver vi utveckla småskaliga tekniker för behandling av slammet? Är pyrolys för tillverkning av biokol en framkomlig väg? För att minska mängden slam att behandla kan avvattning behövas. Vi får veta mer om hur avvattning via transportabelt avvattninsgverk går till. 

Slam-/fosforutredningens betänkande Hållbar slamhantering har nu gått ut på remiss
Vi går igenom och diskuterar konsekvenser för enskilda avlopp och små avlopp i kretslopp samt ger en tekniköversikt för fosforåtervinning ur avloppsslam.

Vi kommer också att få ta del av resultat från långliggande försök med slamspridning i Skåne samt färska studier om antibiotikaresistens. 

Vi kommer att göra studiebesök på Skånefrös biokolsanläggning i Hammenhög som bland annat tar emot avloppsslam för pyrolys. Skånefrö är den första svenska producenten som fått European Biochar Certificate – den hårdast kravställda certifieringen för biokol.

Information om träffen i korthet:
Tema: Alternativ behandling av slam från små avlopp
Tid: Torsdagen den 4 juni kl. 9.30-16.00. Fika serveras från kl. 09.00
Plats: Tommarp/Hammenhög på Österlen i Skåne. För de som önskar kan gemensam transport ordnas från och till Ystad. Om man vill övernatta dagen innan kan hotel Continental, https://hotellcontinental.se, vara ett alternativ. Gemensam middag 3 juni skulle också kunna ordnas om det finns intresse.
Målgrupp: Deltagare i Avfall Sveriges slamnätverk, VA-guidens nätverk för små avlopp och övriga som är intresserade av slam, små avlopp och kretslopp.
Anmälan: Anmäl ditt deltagande: https://simplesignup.se/event/163833 Ange faktureringsadress och eventuell specialkost.
Kostnad: Max 1 500 kr, ex moms. Priset regleras av antalet deltagare och kostnader. Fakturering sker i efterhand.

PS Om träffen behöver ställas in med kort varsel med anledning av Corona behöver ni inte betala någon avgift. 

Frågor: Jenny Westin, 040-35 66 15, jenny.westin@remove-this.avfallsverige.remove-this.se eller Marie Strand, 018-10 57 01 marie.strand@remove-this.vaguiden.remove-this.se


Skriv ut: