Utvecklingsprojekt och stipendier inom avfallshantering

Avfall Sverige bedriver utvecklingsverksamhet inom hela avfallsområdet. Detta sker genom en utvecklingssatsning som finansieras av Avfall Sveriges kommunala medlemmar.

Utvecklingsprojekt

Satsningen har i grunden en bred inriktning på konkreta utvecklingsprojekt. Avfall Sveriges styrelse har tillsatt en särskild kommitté med uppgift att besluta om utvecklingsprojekten. Alla, såväl Avfall Sveriges medlemmar som icke medlemmar, kan söka finansiering för utvecklingsprojekt.

Läs mer om vår utvecklingssatsning

Läs mer om hur du ansöker om ett utvecklingsprojekt

Särskilda satsningar

Arbetsgrupperna för energiåtervinning, biologisk återvinning och avfallsanläggningar – tidigare deponering – har egna utvecklingssatsningar som de själva bekostar och beslutar om. 

Läs mer om våra särskilda satsningar

Stipendier

För att uppmuntra studerande vid svenska universitet och högskolor att genomföra studier och uppsatsarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning, delar Avfall Sverige även ut stipendier för genomförda uppsatser eller examensarbeten. Läs mer om stipendier och ansökan.


Skriv ut: