Utvecklingsprojekt och stipendier inom avfallshantering

Avfall Sverige bedriver utvecklingsverksamhet inom hela avfallsområdet. Detta sker genom en utvecklingssatsning som finansieras av Avfall Sveriges kommunala medlemmar.

Utvecklingsprojekt

Satsningen har i grunden en bred inriktning på konkreta utvecklingsprojekt. Avfall Sveriges styrelse har tillsatt en särskild kommitté med uppgift att besluta om utvecklingsprojekten. Alla, såväl Avfall Sveriges medlemmar som icke medlemmar, kan söka finansiering för utvecklingsprojekt.

Ladda ner ansökningsblankett

Ladda ner instruktion för ansökan

Ladda ner projektbeskrivning

Ladda ner kontraktsbestämmelser

Särskilda satsningar

Arbetsgrupperna för energiåtervinning, biologisk återvinning och avfallsanläggningar – tidigare deponering – har egna utvecklingssatsningar som de själva bekostar och beslutar om. 

Energiåtervinning

Avfall Sveriges arbetsgrupp för energiåtervinning etablerade en utvecklingssatsning 1990. Satsningen finansieras av samtliga svenska avfallsförbränningsanläggningar inom Avfall Sveriges arbetsgrupp för energiåtervinning. Fokus för satsningen:

  • Systemsyn
  • Miljö- och klimatfrågor 
  • Resurseffektiva giftfria kretslopp kopplat energiåtervinning.

Biologisk återvinning

2006 inrättades en särskild utvecklingssatsning inom området biologisk återvinning. 27 anläggningar finansierar gemensamma utvecklingsprojekt. Satsningens fokusområden är:

  • Tryggad och utvecklad marknad för biogasen
  • Marknadsutveckling för biogödsel
  • Arbetsmiljö

Avfallsanläggningar

Den speciella satsningen för deponering startade 1997, satsningen har senare breddats till att gälla avfallsanläggningar med deponering. Även här rör det sig om projekt av mer eller mindre driftsmässig karaktär. 28 anläggningar finns med i satsningen.

Resultatet från projekten inom de särskilda satsningarna presenteras i rapporter på avfallsverige.se, de redovisas också på arbetsgruppsmöten och även på speciella temadagar.

Stipendier

För att uppmuntra studerande vid svenska universitet och högskolor att genomföra studier och uppsatsarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning, delar Avfall Sverige även ut stipendier för genomförda uppsatser eller examensarbeten. Läs mer om stipendier och ansökan.


Skriv ut: