Externa finansiärer

Det finns flera externa finansiärer att söka projektbidrag från.

RE:Source är Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet. Genom satsningen kan innovationer som kan bidra till effektivare användning av resurser i både samhälle och näringsliv få ekonomiskt stöd.  

Läs mer om projektsfinansiering via Re:Source

Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till klimatinvesteringar på lokal nivå, exempelvis i en stad eller en kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. De investerade medlen ska ha som huvudsakliga syfte att minska växthusgasutsläppen. Även spridning och marknadsintroduktion av ny teknik och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är önskade effekter. Alla utom privatpersoner och enkla bolag kan ansöka.

Läs mer om finansiering via Klimatklivet

Vinnova genomför på uppdrag av regeringen en särskild satsning på testbäddar inom miljöteknikområdet. Satsningen vänder sig till företag och andra organisationer inom miljöteknikområdet. Dessutom har Vinnova inrättat fem strategiska samverkansprogram inom områdena nästa generations resor och transporter, smarta städer, cirkulär biobaserad ekonomi, life science samt uppkopplad industri och nya material.

Läs mer om Vinnovas utlysningar


Skriv ut: