Utvecklingskommittén

Utvecklingskommittén, som beslutar om projektmedel, sammanträder fyra gånger om året. Medlemmarna i kommittén består av ordförandena i Avfall Sveriges arbetsgrupper.

Ordförande: Maria Sigroth, Göteborgsregionens kommunalförbund

Giftfria kretslopp: Liselott Myrbråten, Tekniska Verken i Linköping

Förebyggande: Jill Nyqvist, Gästrike återvinnare, Gävle

Kommunikation: Teresa Frykman, Sörab, Vallentuna

Kommunalt ansvar: Marita Söderqvist, Stockholm Vatten

Insamling: Hans Zackrisson, Renova, Göteborg

Avfallsanläggningar: Carl Odelberg, Njudung Energi

Biologisk återvinning: Per-Erik Persson, VafabMiljö, Västerås

Energiåtervinning: Ulf Kullh, Umeå Energi

Återvinningscentraler: vakant

Avfall Sverige: Weine Wiqvist, vd

Adjungerade från Avfall Sveriges kansli:
Anna-Carin Gripwall och Jessica Christiansen.

Sammanträden 2018

  • 2018-03-15, sista ansökningsdag 2018-02-08
  • 2018-06-14, sista ansökningsdag 2018-05-10
  • 2018-09-12, sista ansökningsdag 2018-08-08
  • 2018-12-05, sista ansökningsdag 2018-10-31

Skriv ut: