Utvecklingskommittén

Utvecklingskommittén, som beslutar om projektmedel, sammanträder fyra gånger om året. Medlemmarna i kommittén består av ordförandena i Avfall Sveriges arbetsgrupper samt Maria Sigroth, Göteborgsregionens kommunalförbund, som är kommitténs ordförande, och Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

Adjungerade från Avfall Sveriges kansli är kommunikationschef Anna-Carin Gripwall och utvecklingschef Jessica Christiansen.

Sammanträden 2018

  • 2018-03-15, sista ansökningsdag 2018-02-08
  • 2018-06-14, sista ansökningsdag 2018-05-10
  • 2018-09-12, sista ansökningsdag 2018-08-08
  • 2018-12-05, sista ansökningsdag 2018-10-31

Skriv ut: