Avfall Sveriges utvecklingssatsning

Satsningen har i grunden en bred inriktning på konkreta utvecklingsprojekt. Avfall Sveriges styrelse har tillsatt en särskild kommitté med uppgift att besluta om utvecklingsprojekten. Alla, såväl Avfall Sveriges medlemmar som icke medlemmar, kan söka finansiering för utvecklingsprojekt.

Fokusområden för utvecklingssatsningen 

Avfall Sveriges utvecklingskommitté har tagit fram fyra nya fokusområden för utvecklingssatsningen. Fokusområdena är sådant som kommittén anser är särskilt viktigt för den kommunala avfallshanteringen: 

  • Fossilfri avfallshantering

  • Resurseffektivt kretslopp

  • Beteendeförändringar

  • Digitalisering

Projekt inom fokusområdena prioriteras vid ansökan. 

Sista ansökningsdagar för projektmedel

Beslut om projekt tas fyra gånger per år - i mars, juni, september och i december. Utlysningen är ständigt öppen men med nedanstående sista ansökningsdagar. Ansökningar som passerat en sista ansökningsdag, förs över till nästa beslutsomgång.

Ansökningsperioder 2021

  Ansökningsperiod 1 Ansökningsperiod 2 Ansökningsperiod 3 Ansökningsperiod 4
Sista ansökningsdag 2021-02-04 2021-05-05 2021-08-11 2021-10-28
Beslut i UVK 2021-03-11 2021-06-09 2021-09-08--09 2021-12-02

Skriv ut: