Avfall Sveriges utvecklingssatsning

Syftet med Avfall Sveriges utvecklingssatsning är att genom samordnade insatser främja medlemmarnas verksamhetsutveckling för en avfallshantering som är miljöriktig och hållbar utifrån ett samhällsansvar.

Utvecklingssatsningens inriktning utgår från medlemmarnas behov, är starkt medlemsförankrad, framförallt genom arbetsgrupperna, och har sin grund i Avfall Sveriges vision ”Det finns inget avfall”. Avfall Sverige vill skapa en framtid utan avfall där jordens resurser sparas, inget onödigt konsumeras och allt kommer till optimal nytta. 

Fokusområden för utvecklingssatsningen 

Under 2019 till 2021 har fokusområdena varit fossilfritt kretslopp, resurseffektivt kretslopp, beteendeförändringar och digitalisering. Det är områden som ses som särskilt viktiga för att svensk avfallshantering ska kunna nå målen och bidra till att skapa en cirkulär ekonomi. 

Utvecklingskommittén har nu beslutat att förlänga perioden för dessa fokusområden till 2024. 

För att ytterligare synliggöra respektive fokusområde, med syfte att fånga upp fler intressanta projektansökningar, kommer ett nytt koncept att testas under 2022. Avfall Sverige gör en utlysning för ett fokusområde i taget inför respektive beslutsmöte enligt följande plan: 

  • Utlysning nr 1: Fossilfri avfallshantering.
  • Utlysning nr 2: Resurseffektiv avfallshantering
  • Utlysning nr 3: Beteendeförändringar Läs mer om fokusområdet  
  • Utlysning nr 4: Digitalisering 

Inför varje utlysningsperiod kommer Avfall Sverige att presentera fokusområdet utförligare och även ge intresserade möjlighet att ta del av generell information om hur man ansöker om projektmedel via webbinarier.

Sista ansökningsdagar för projektmedel

Beslut om projekt tas fyra gånger per år - i mars, juni, september och i december. Utlysningen är ständigt öppen men med nedanstående sista ansökningsdagar. Ansökningar som passerat en sista ansökningsdag, förs över till nästa beslutsomgång.

Ansökningsperioder 2022

  Ansökningsperiod 1 Ansökningsperiod 2 Ansökningsperiod 3 Ansökningsperiod 4
  Utlysning: Fossilfri avfallshantering Utlysning: Resurseffektivt kretslopp Utlysning: Beteende-förändringar Utlysning: Digitalisering
Sista ansökningsdag 2022-02-03 2022-05-05 2022-08-17 2022-11-02
Beslut i UVK 2022-03-10 2022-06-09 2022-09-29--30 2022-12-07

Skriv ut: