För dig som driver ett projekt

Innan projektstart upprättas ett avtal med Avfall Sverige. Till avtalet finns kontraktsbestämmelser som det är viktigt att projektgenomföraren läser noga. Här kan du läsa kontraktbestämmelserna

I kontraktsbestämmelserna regleras bland annat projektstyrning, progressrapportering, slutrapportering, slutgodkännande samt spridning av projektresultatet. Om rapporter ska publiceras finns det också tydliga anvisningar om rapportens disposition och innehåll. Det ingår även att ta lämna in en Powerpointpresentation med de viktigaste slutsatserna från projektet. 


Skriv ut: