Så här ansöker du

Vad kan man söka för?

Syftet med Avfall Sveriges utvecklingssatsning är att genom samordnade insatser främja Avfall Sveriges medlemmars verksamhetsutveckling för en avfallshantering som är miljöriktig och hållbar utifrån ett samhällsansvar. Utvecklingssatsningen utgår därför från medlemmarnas behov och projekt ska vara starkt medlemsförankrade, framförallt genom Avfall Sveriges arbetsgrupper. Projektansökan bör också ha sin grund i Avfall Sveriges vi­sion ”Det finns inget avfall”. 

Utvecklingssatsningen kan omfatta projekt med tekniska-, ekonomiska-, strategiska-, juridiska-, sociala- och beteendefrågor samt informations- och kommunikationsfrågor. Detta kan ses i ett perspektiv som omfattar såväl den yttre miljön som arbetsmiljön och hälsan.

Framförallt ska projekt inom utvecklingssatsningen ska ha tillräcklig relevans för merparten av Avfall Sveriges medlemmar. Projekt inom fokusområdena prioriteras vid ansökan.

Notera att utvecklingssatsningen inte finansierar produktutveckling eller inköp av utrustning eller drift av verksamhet. 

Vem kan söka?

Alla kan ansöka om projektbidrag från Avfall Sverige Utveckling, såväl medlemmar som icke medlemmar. Det förutsätts att sökande är en juridisk person eftersom detta är nödvändigt för att ingå avtal med Avfall Sverige för genomförande av projektet. 

Hur ansöker man?

För att söka finansiering behöver ni fylla i en ansökningsblankett (se mall nedan) samt skriva en projektbeskrivning (se mall nedan). De finns en instruktion för hur dessa fylls i och vilken information som efterfrågas i projektbeskrivningen att ladda ned (se instruktion för ansökan nedan). Både ansökan och projektbeskrivning ska skickas ifyllda med e-post. 

Påbörja ansökan i god tid. Att fylla i blankett och skriva projektansökan kan ta flera dagar. Dessutom kan det vara en god idé att stämma av er projektidé med någon av Avfall Sveriges rådgivare inom respektive expertområde eller Avfall Sveriges utvecklingschef som är ansvarig för utvecklingssatsningen. 


Skriv ut: