Utvecklingskommittén

Utvecklingskommittén, som beslutar om projektmedel, sammanträder fyra gånger om året. Maria Sigroth, Göteborgsregionens kommunalförbund, är ordförande i utvecklingskommittén och Per-Erik Persson, VafabMiljö, är vice ordförande. Kommittén består i övrigt av ordförandena i Avfall Sveriges arbetsgrupper samt Avfall Sveriges vd Tony Clark.

Medlemmar i utvecklingskommittén

Maria Sigroth, Göteborgsregionens kommunalförbund, ordförande

Per-Erik Persson, VafabMiljö Kommunalförbund, Västerås, vice ordförande

Carl Odelberg, Njudung Energi, Vetlanda

Ulf Kullh, Umeå Energi

Cecilia Holmblad, NSR, Helsingborg

Hans Zackrisson, Renova, Göteborg

Thomas Nylund, Gästrike återvinnare, Gävle

Gunilla Carlsson, Sysav, Malmö

Peter Nyström, Stockholm Vatten och Avfall

Weine Wiqvist, Avfall Sverige

Jessica Christansen, Avfall Sverige är sekreterare och Anna-Carin Gripwall, Avfall Sverige är adjungerad. 

Sammanträdesdagar och sista ansökningsdagar för projektmedel

Sammanträdesdag Sista ansökningsdag
2019-03-05 2019-01-29
2019-06-11 2019-05-07
2019-09-10-11 2019-08-07
2019-12-04 2019-10-30

Skriv ut: