Utvecklingskommittén

Utvecklingskommittén, som beslutar om projektmedel, sammanträder fyra gånger om året. Cecilia Holmblad, NSR, är ordförande i utvecklingskommittén och Ulf Kullh, Umeå Energi, är vice ordförande. Kommittén består i övrigt av ordförandena i Avfall Sveriges arbetsgrupper samt Avfall Sveriges vd Tony Clark. 

Medlemmar i utvecklingskommittén

Cecilia Holmblad, NSR, Helsingborg, ordförande
Ulf Kullh, Umeå Energi, vice ordförande
Hans Zackrisson, Renova, Göteborg
Peter Nyström, Roslagsvatten
Håkan Gustafsson, Örebro kommun
Kjerstin Ekvall, Sysav, Malmö
Annelie Bivén, SRV Återvinning
Hilda Kramer, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
Tony Clark, Avfall Sverige
Jessica Christansen, Avfall Sverige är sekreterare och Anna-Carin Gripwall, Avfall Sverige är adjungerad. 


Skriv ut: