Utvecklingskommittén

Utvecklingskommittén, som beslutar om projektmedel, sammanträder fyra gånger om året. Maria Sigroth, Göteborgsregionens kommunalförbund, är ordförande i utvecklingskommittén och Per-Erik Persson, VafabMiljö, är vice ordförande. Kommittén består i övrigt av ordförandena i Avfall Sveriges arbetsgrupper samt Avfall Sveriges vd Tony Clark.

Medlemmar i utvecklingskommittén

Cecilia Holmblad, NSR, Helsingborg, ordförande

Ulf Kullh, Umeå Energi, vice ordförande

Hans Zackrisson, Renova, Göteborg

Peter Nyström, Roslagsvatten

Håkan Gustafsson, Örebro kommun

Kjerstin Ekvall, Sysav, Malmö

Annelie Bivén, SRV Återvinning

Hilda Kramer, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad

Tony Clark, Avfall Sverige

Jessica Christansen, Avfall Sverige är sekreterare och Anna-Carin Gripwall, Avfall Sverige är adjungerad. 

Sammanträdesdagar och sista ansökningsdagar för projektmedel

2021

Sammanträdesdag Sista ansökningsdag
2021-03-11 2021-02-004
2021-06-09 2021-05-05
2021-09-08--09 2021-08-11
2021-12-02 2021-10-28

Skriv ut: