Årsmöte och höstmöte 2019

Årsmötet 2019 hölls i Stockholm och 645 (429) personer deltog. Den traditionella Avfall Sverige-utställningen, där företagsmedlemmarna visar upp sina produkter och tjänster, lockade 37 (28) utställare.

Årsmötet 2019 beslutade att räkna upp medlems- och serviceavgiften för 2020, på samma sätt som inför 2019, med 3,5 (3,0) procent. Utvecklingsavgiften beslutades oförändrad till 1,3 kronor per invånare och år, varav 0,3 kronor per invånare avsätts till interna projekt på samma sätt som för 2018, och 0,2 kronor per invånare till kommunikationskampanjer.

Avgifterna ökade som helhet med 1,4 (1,8) procent, eftersom utvecklingsavgiften inte räknades upp.

Höstmötet 2019

Fossilfritt och resurseffektivt kretslopp var temat för Avfall Sveriges höstmöte 2019. 413 (504) personer deltog och höstmötet hölls i Stockholm.


Skriv ut: