Årsmöte och höstmöte 2020

På grund av covid-19 fick årsmötet ställas om och hölls 2020 digitalt och 304 (645) personer deltog. Detta medförde också att den traditionella Avfall Sverige-utställningen fick ställas in. 

Årsmötet 2020 beslutade att räkna upp medlems- och serviceavgiften för 2021, på samma sätt som inför 2020, med 3,5 (3,5) procent. Utvecklingsavgiften beslutades oförändrad till 1,3 kronor per invånare och år, varav 0,3 kronor per invånare avsätts till interna projekt på samma sätt som för 2019, och 0,2 kronor per invånare till kommunikationskampanjer. Avgifterna ökade som helhet med 1,8 (1,4) procent, eftersom utvecklingsavgiften inte räknades upp.

Höstmötet 2020

Även höstmötet 2020 fick ställas om till en digital tvådagarskonferens. Temat var effektiv avfallshantering – navet i den cirkulära ekonomin. 413 (504) personer deltog.
 


Skriv ut: