Kommunikation

Kommunikation är ett viktigt verktyg för att driva avfallsfrågorna i samhället. Avfall Sverige ska vara medias naturliga kontaktyta i olika avfallsfrågor och idag bygger många inslag i media på faktainsamling hos Avfall Sverige. Media kontaktas också proaktivt, till exempel genom personliga besök och ett riktat nyhetsbrev som belyser aktuella avfallsfrågor.

Under 2019 distribuerade Avfall Sverige 23 (39) pressmeddelanden. Flera av dem resulterade i nyhetsinslag i olika media. Några av de mest uppmärksammade frågorna under 2019 var plastavfall, villkoren för biogas, de nya insamlingsreglerna och skatt på avfallsförbränning.

Gemsam kommunikationskampanj 

Under 2018 fortsatte den gemensamma kampanjen ”Miljönär-vänlig” med fokus på förebyggande och återanvändning. Kampanjen, som inleddes 2015 på initiativ från medlemmarna, är uppbyggd kring märkningen ”Miljönär-vänlig”. Den syftar till att premiera verksamheter som gynnar en hållbar konsumtion genom att laga, låna och återanvända. I slutet av 2019 hade drygt 1 100 verksamheter fått denna hållbarhetsmärkning. 

De övergripande målen med Avfall Sveriges gemensamma kommunikation, som pågått sedan 2006, är ökad kännedom om svensk avfallshantering och om kommunernas roll.

Avfall Sverige är nationellt ansvarig för EU-projektet ”Europa minskar avfallet” (European Week for Waste Reduction, EWWR) som arrangerades för elfte året i rad 2019. Projektet går ut på att deltagande länder, under en och samma vecka, ska lyfta frågan om att förebygga avfallet på olika sätt. Under veckan arrangerades 33 aktiviteter runt om i Sverige. 

Tidning och nyhetsbrev  

Avfall och Miljö är branschtidningen för alla som arbetar med avfallshantering och återvinning. Tidningen kommer ut med fem nummer per år, upplaga 2 500 (2 500) exemplar. Tidningen finns också i en digital version på webbplatsen.

Under 2019 gav Avfall Sverige ut 22 (25) nyhetsbrev. Nyhetsbreven, som ges ut vid behov, har funnits i både digitala som tryckta versioner. Från och med 2020 ges nyhetsbrevet bara ut digitalt. 

Både tidning och nyhetsbrev går att prenumerera på också för icke-medlemmar.


Skriv ut: