Kommunikation

Kommunikation är ett viktigt verktyg för att driva avfallsfrågorna i samhället. Avfall Sverige ska vara medias naturliga kontaktyta i olika avfallsfrågor och idag bygger många inslag i media på faktainsamling hos Avfall Sverige. Media kontaktas också proaktivt, till exempel genom personliga besök och ett riktat nyhetsbrev som belyser aktuella avfallsfrågor. Under 2020 distribuerade Avfall Sverige 23 (23) pressmeddelanden.

Gemsam kommunikationskampanj 

De övergripande målen med Avfall Sveriges gemensamma kommunikation, som bedrivs i samverkan med medlemmarna, är ökad kännedom om svensk avfallshantering och om kommunernas roll.

Under 2020 hade Avfall Sverige fokus på det osynliga avfallet i kampanjarbetet. Kampanjen syftar till att lyfta det avfall som uppstår under produktionen av produkter, som konsumenter aldrig ser. Utöver det fortsatte också den gemensamma kampanjen ”Miljönär-vänlig” med fokus på förebyggande och återanvändning. Kampanjen, som inleddes 2015 på initiativ från medlemmarna, är uppbyggd kring märkningen ”Miljönär-vänlig”. Den syftar till att premiera verksamheter som gynnar en hållbar konsumtion genom att laga, låna och återanvända. I slutet av 2020 hade drygt 1 100 verksamheter fått denna hållbarhetsmärkning. 

Avfall Sverige är nationellt ansvarig för EU-projektet ”Europa minskar avfallet” (European Week for Waste Reduction, EWWR) som arrangerades för tolfte året i rad 2020. Projektet går ut på att deltagande länder, under en och samma vecka, ska lyfta frågan om att förebygga avfallet på olika sätt. Varje år har ett specifikt tema och temat 2020 var, efter inspel från Avfall Sverige, osynligt avfall. 

Gemensamt nordiskt skyltsystem

Den 1 juli 2020 lanserade Avfall Sverige ett nytt gemensamt skyltsystem för avfallssortering. De nya skyltarna ska göra det enkelt för alla att sortera rätt. Målet är ökad återvinning och ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi. Det nya systemet är utvecklat i samarbete med Avfall Sveriges systerorganisationer i de nordiska länderna.

Tidning och nyhetsbrev  

Avfall och Miljö är branschtidningen för alla som arbetar med avfallshantering och återvinning. Tidningen kommer ut med fem nummer per år, upplaga 2 500 (2 500) exemplar. Tidningen finns också i en digital version på webbplatsen.

Under 2020 gav Avfall Sverige ut 26 (22) nyhetsbrev. Nyhetsbreven, som ges ut vid behov, har funnits i både digitala som tryckta versioner. Från och med 2020 ges nyhetsbrevet bara ut digitalt. 

Både tidning och nyhetsbrev går att prenumerera på också för icke-medlemmar.


Skriv ut: