Revisorer

Avfall Sveriges revision består av en förtroendevald revisor samt en auktoriserad revisor samt ersättare för dem. VD och administrativ chef adjungeras till möten i revisionen. Revisionen sammanträder två gånger under året, varav det ena mötet är slutrevision.

Ledamöter

Maria Antonsson (MP), Stockholm Vatten och Avfall

Erik Mauritzson, aukt. revisor, EY

Ersättare

Bo Jonsson (C), Västervik Miljö & Energi

Thomas Hallberg, aukt. revisor, EY


Skriv ut: