Är brister i infrastrukturen ett hot mot den cirkulära ekonomin?

För att möta miljö- och klimatmål behöver samhället bli mer cirkulärt. Men de svenska näten för el, VA och fjärrvärme står inför stora investeringar, och infrastrukturen för biogas släpar efter. Infrastrukturen för insamling av avfall behöver utvecklas, så det blir lätt för folk att göra rätt.

Vad får det för konsekvenser för den cirkulära ekonomin, vem bär ansvaret och hur löser vi det? Hur säkerställer vi infrastrukturen och försörjningstryggheten i den cirkulära ekonomin? Vad kan vi i våra branscher göra, vad är myndigheternas och politikernas roll?

Var?     Högskolan, Cramérgatan 3, sal E31

När?      Måndagen 1 juli kl 10.30-11.30, avslutas med lunchmacka.

 

Deltar görarrangörernas fyra VDar, Tony Clark, Avfall Sverige, Maria Malmkvist, Energigas Sverige, Pernilla Winnhed, Energiföretagen och Pär Dalhielm, Svenskt Vatten samt Marlene Burwick, riksdagsledamot, (S), Betty Malmberg, riksdagsledamot, (M), Svante Werger, strategisk rådgivare, MSB. Henrik Wingfors, Energiföretagen Sverige, är moderator.

       

För mer information: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58095

                                

Välkomna! 

För mer information, kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, acg@avfallsverige.se, 070-662 61 28

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.