Avfallsbranschen samlas i Stockholm

Jytte Guteland (S), EU-kandidat kommer att visa vad EU-politiken åstadkommit och vad vi kan vänta oss de närmaste åren. Tillsammans med Anders Mankler (MP), sakkunnig från miljödepartementet, och kommunpolitikern Robin Holmberg (M), Ängelholm, ställer hon också både näringslivet och kommunerna mot väggen – hur hållbara är de egentligen.

Kinnarps Johanna Ljunggren diskuterar vilket ansvar producenterna kan och bör ta i en cirkulär ekonomi med inspel från Göran Holm, styrelsemedlem i Förpacknings- och tidningsinsamlingen, och representanter från kommunal avfallshantering. Katarina Graffman, författare och doktor i kulturantropologi, talar om slit-och-släng-kulturen. 

Därtill blir det fördjupande seminarier om framtidens avfallshantering, om beteendeförändringar och nya tekniklösningar.

Årsmötet röstar om ny ordförande, där Lars Stjernkvist (S) är valberedningens förslag.

Ett 40-tal företag ställer också ut allt från högteknologiska lösningar för sophämtning on demand och drönarmätning av deponier till underjordiska sopkärl och oljeavskiljare.

Media är välkommen att bevaka konferensen och utställningen. 

För mer information och ackreditering, kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tfn 070-662 61 28, e-post acg@avfallsverige.se

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.