Hur många gånger lever du farligt varje dag?

- Farligt avfall utgör en större risk för vår hälsa och för vår miljö jämfört med andra typer av avfall. Det är produkter som trots små mängder har innehåll som sammantaget kan göra stor skada om de hamnar fel. Men det finns små enkla förändringar var och en kan göra, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige. 

Skippa sprayflaskan
Gör ett hemmagjort saltvattenspray i pumpflaska och använd roll-on deodorant. På så sätt minskar vi konsumtionen av produkter i gasdrivna metallflaskor. 

Skippa starka rengöringsmedel och kalklösare
Ett annat gammalt husmorsknep är ättika, som kan användas till mycket. Istället för kalklösare kan vi rengöra vår kaffemaskin med ättika exempelvis. Starka rengöringsmedel kan bytas ut mot såpa, och blekmedlet kan bytas ut mot miljömärkt bleksalt. 

Laga och återanvänd
Mycket prylar vi har hemma går att återanvända! Allt behöver inte slängas och bytas ut direkt. Genom att laga det som är trasigt, låna det vi inte har, och göra en makeover på de prylar vi är trötta på är vi genast mycket snällare mot både plånboken och miljön. 

Det finns oändliga möjligheter till att bemästra konsten att leva ofarligt – det enda som stoppar oss är fantasin!

Läs mer på www.miljönär.se    

Se vår film: https://www.youtube.com/watch?v=Jsaic0VB5N0 

Om Europa minskar avfallet
”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Syftet med Europa Minskar Avfallet är att inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande genom att visa upp konkreta exempel på aktiviteter som leder till minskat avfall. Mellan den 17 och 25 november kommer över 14 000 aktiviteter att anordnas runt om i Europa.

För mer information, kontakta
Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tfn 040-35 66 08, 070-662 61 28

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.