Katarina Sundberg ny public affairs-ansvarig på Avfall Sverige

 

I dag, den 17 augusti, startar Katarina Sundberg sin tjänst som public affairs-ansvarig på Avfall Sverige. Katarina kommer närmast från en tjänst på Miljödepartementet. 

Katarina Sundberg tar över ansvaret för samhällskontakter, vilket innebär mycket kontakter och utbyten med regering, riksdag och myndigheter för att skapa bästa möjliga villkor för den svenska avfallshanteringen. Hennes tidigare yrkeserfarenheter kommer väl till pass. Katarina har en gedigen bakgrund bland annat inom regeringskansliet, nu senast på Miljödepartementet och som kanslichef för Agenda 2030-delegationens sekretariat. Tidigare har hon också jobbat på Finansdepartementet med kommuner och regioner och har därigenom lärt känna deras utmaningar. 

– Med min samlade erfarenhet och kunskap vill jag nu byta roll och vara med och driva miljöfrågor med koppling till avfall. Avfall Sverige känns särskilt lockande eftersom resurshushållning och avfallshantering är så viktiga delar i hållbarhetsarbetet och i omställningen till en cirkulär ekonomi, säger Katarina Sundberg. 

– Vi välkomnar Katarina och ser fram emot att hon med sin breda och spännande bakgrund ska komma in i rollen och lyfta kommunernas intressen i dialog med våra samhällskontakter och centrala myndigheter, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.