Knyt soppåsen

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har klassat renhållning som en samhällsviktig verksamhet. Det är bra, för i en situation då smitta – oavsett av vilket slag – sprids i befolkningen är det viktigare än någonsin att avfallshantering fungerar och att sophämtare och driftpersonal förblir friska. Du kan hjälpa till genom att göra tre enkla saker.

1. Se till att dina sopor är korrekt förpackat i påsar och förslut med dubbelknut innan du kastar det i sopkärlet. Det gäller förstås särskilt om någon i hushållet är sjuk, men det är en bra regel att hålla sig till alla dagar.

2. Ställ inga soppåsar bredvid sopkärlet. Det lockar fåglar och skadedjur som sprider ut innehållet och sophämtare riskerar utsättas för direktkontakt med avfallet.

3. Begränsa antalet besök till återvinningscentralen. Vissa kommuner har just nu begränsat öppethållandet, så kolla aktuella öppettider. Håll avstånd inne på anläggningen och låt barn vänta kvar i bilen.

När smittspridning förekommer är det särskilt viktigt att sophämtningen fungerar – alltså är det särskilt viktigt att du hjälper till att hålla våra sophämtare och andra som ser till att ta hand om ditt avfall friska. Det krävs bara ett kortvarigt stopp i avfallsinsamlingen innan kärlen blir överfulla, vilket innebär mer mat för skadedjuren som därmed förökar sig. 

Om sophämtningen och/eller avfallsmottagning försenas kan det också medföra en betydande risk för skador på natur och miljö.