Stipendium för uppsatser om avfallshantering

 

Tre examensarbeten får Avfall Sveriges stipendium 2020. Examensarbetena är skrivna av Jesper Nyberg, Tore Johansson samt Olle Trens och Sara Lindgren.

För att uppmuntra studerande vid svenska universitet och högskolor att genomföra studier och uppsatsarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning, delar Avfall Sverige ut årliga stipendier för genomförda uppsatser eller examensarbeten.

Återvinning med ringa risk?

Jesper Nyberg tilldelades ett stipendium på 15 000 kronor för sin uppsats Återvinning med ringa risk? Risker, hinder och möjligheter vid återvinning av förorenade schaktmassor för anläggningsändamål. Jesper har studerat risker, hinder och möjligheter vid återvinning av förorenade schaktmassor för anläggningsändamål i Sverige.

Motivering till stipendiet:
Det finns en stor potential att återvinna avfall för anläggningsändamål i samhället. Det måste dock ske på ett säkert sätt för att minimera risk för skada på människa och i miljön. Jesper visar att det finns ett betydande behov av att ta fram ett kvalitetssäkrat system för provtagning av avfall för detta ändamål som kan ge bättre beslutsunderlag för tillsynsmyndigheter. 

Nutidsbeskrivning av PFAS i dagvatten

Tore Johansson tilldelades ett stipendium på 15 000 kronor för sin uppsats Nutidsbeskrivning av PFAS i dagvatten för området Frösö Park med fokus på reningsmetoder och hur PFAS-situationen ser ut för framtiden. Examensarbetet genomfördes på uppdrag av Östersunds kommun och syftade att få ökad kunskap om PFAS-problematiken för området Frösö Park.

Motivering till stipendiet
Tore presenterar aktuell sammanställning över kunskapsläget för PFAS och särskilt reningsmetoder. Säkert omhändertagande av PFAS-innehållande avfall är en prioriterad fråga för avfallsbranschen och därför är ökad kunskap om PFAS ett viktigt steg på vägen.”

A digital platform for sharing assets

Olle Trens och Sara Lindgren tilldelades ett stipendium på 15 000 kronor att dela på för uppsatsen A digital platform for sharing assets within the culture sector. De har studerat delningskulturen inom Göteborgs kulturliv, för organisationen Returkulturs räkning, i syfte att skapa en delningstjänst för kulturutövare i Västra Götalandsregionen där material och utrustning kan lånas och lånas ut.

Motivering till stipendiet
Detta mastersarbete har tagit fram ett lyckat koncept för delning genom att använda designmetodik vilket är väl anpassat efter de potentiella användarnas beteendemönster, attityder och önskemål. Olle och Sara visar att det är möjligt att locka användare till hållbara delningstjänster genom gediget designarbete och denna uppsats kan guida och uppmuntra andra delningsinitiativ att studera sina användare för ökad genomslagskraft.

- Det är glädjande att se att studenter vill engagerar sig och lyfter angelägna och aktuella frågor för avfallsbranschen i sina examensarbeten, I år fick vi rekordmånga ansökningar. Vi på Avfall Sverige tycker att det är viktigt att uppmuntra studenter att skriva uppsatser och examensarbeten om avfallshantering, säger Jessica Christiansen, utvecklingschef på Avfall Sverige. 

Sedan starten 2005 har 38 stipendier delats ut av Avfall Sverige.

Här hittar du mer information om Avfall Sveriges stipendier och examensarbetena