Succé när nordiskt skyltsystem introduceras i Sverige: cirkulär ekonomi i fokus

 

I fredags smyglanserades ett Norden-gemensamt skyltsystem för avfallssortering, med omedelbart genomslag. Ett tiotal kommuner aviserar redan att de kommer börja att använda systemet inom kort och en kommun har redan skyltat om. Från och med idag den 1 juli 2020 finns de nya skyltarna tillgängliga för kommuner och producenter. Målet är ökad återvinning och ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi.  

Det nya skyltsystemet har utvecklats för att vara tillgängligt och lätt att förstå för alla. Experter har rådfrågats för att fånga upp olika perspektiv och behov rörande synbarhet, färg, form, symbolik och språk. Med hjälp av workshops, frågor på stan och i miljörum, via webbenkät, och intervjuer av både besökare och personal på återvinningscentraler har betydelsefulla kunskaper samlats in som sedan 
legat till grund för det nya skyltsystemet. 

- Att använda tydlig och tillgänglig kommunikation i rätt situation vet vi är effektiva verktyg för att skapa önskade beteendeförändringar. Ett mer enhetligt, tillgängligt och gemensamt  skyltsystem för hela Sverige och Norden kommer att öka mängden avfall som sorteras till återvinning, och det vinner alla på, inte minst vår miljö, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige. 

För Sveriges samtliga kommuner och producenter finns det från och med 1 juli 2020 möjlighet att använda det nya skyltsystemet. Först ut är Hörnefors återvinningscentral i Umeå, med nyöppning den 4 juli. Tidigare har det inte funnits något gemensamt skyltsystem för avfall i Sverige. Systemet är frivilligt att använda och olika kommuner kommer sannolikt börja använda det vid olika tillfällen. 

- Det har länge funnits en önskan om ett gemensamt system, med likadana symboler, färger och benämningar på avfall. Vår strävan med det nya systemet är att ännu fler ska tycka att det är lätt att sortera sitt avfall rätt, säger Lars Stjernqvist, (S), ordförande Avfall Sverige. 

Det nya systemet använder färger och symboler i kombination med namn för avfallssortering. Systemet är framtaget för att möjliggöra samma skyltning, oavsett var man befinner sig - på återvinningscentraler, återvinningsstationer, hemma och i soprum. Systemet är utvecklat för gemensam användning i hela Norden och i samarbete med Avfall Sveriges systerorganisationer i de nordiska länderna. Systemet kommer inom kort att tillgängliggöras i hela Norden. Fördelarna med ett gemensamt skyltsystem är bland annat ökad igenkänning, vilket skapar bättre förutsättningar att sortera avfallet rätt. Samma märkning på förpackningar - oavsett i vilket land man befinner sig i - underlättar både för producenter och konsumenter.

Bilder och film  
Bilder och exempel finns i vårt pressrum och film hittar du via denna vimeo-länk