Välkommen till våra kurser, konferenser och temadagar

Avfall Sverige har en omfattande utbildningsverksamhet, som är anpassad för branschens kompetensbehov. Förutom fysiska kurser och konferenser erbjuder vi även webbkurser vilket ger medlemmarna möjlighet att gå en utbildning vid passande tidpunkt och valfri plats.

Syftet med utbildningsverksamheten är att höja kompetensen och erbjuda erfarenhetsutbyte inom branschen.

Avfall Sveriges välorganiserade utbildningar kännetecknas av trovärdighet, hög kvalitet och prisvärdhet. Aktiviteter som bidrar till detta är:

  • Behovsanpassade utbildningsaktiviteter
  • Kompetenta föreläsare
  • Kvalitetssäkrad uppföljning
  • Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande
  • God kommunikation och informationsspridning


Anmälan

Anmälan till en utbildning görs enkelt via vårt bokningssystem. Våra kurser och temadagar är mycket uppskattade, vilket också visar sig i vår medlemsundersökning där hela 98 procent säger sig rekommendera dem till andra.

Vi tar gärna emot tankar och idéer kring ämnen för kurser och temadagar. Kontakta vår utbildningschef jessica.christiansen@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Avfall Sveriges utbildningsverksamhet är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2008.


Skriv ut: