Vi utbildar avfallsbranschen

Kompetensutveckling av våra medlemmar är ett av våra viktigaste uppdrag. Vi hjälper våra medlemmar och vår omvärld att utvecklas och möta nya utmaningar genom att sprida kunskap genom våra kvalitetscertifierade utbildningar (ISO 9001:2015) som kännetecknas av trovärdighet, hög kvalitet och prisvärdhet.

Våra utbildningar är uppskattade! Senaste medlemsundersökningen visade att hela 98 procent av medlemmarna säger sig rekommendera dem till andra.  

Nedan kan du läsa mer om vårt utbud av utbildningar.

Med anledning av den fortsatta Corona/Covid-19-situationen och den osäkerhet som råder om hur länge den kommer att vara, så har Avfall Sverige beslutat att fortsätta sin digitala verksamhet fortsätter fram till hösten. Det betyder alltså att även våra utbildningsaktiviteter som kurser och temadagar ska hållas digitalt i den utsträckning det är möjligt. Kurser och temadagar som inte är möjliga att genomföra digitalt får vi tyvärr ställa in. Korta webbinarier planeras att hållas. 

 

 

1

______________

BAS

Baskunskaper
Nyanställda

Webbkurser

 

 

 

2

______________

GRUND

Grundkunskap
Målgruppsanpassade

Kurser, digitala utbildningar

 

 

 

3

______________

FÖRDJUPNING

Fortsättningskurser

Temadagar, digitala utbildningar, konferenser

 

 


Skriv ut:

Kontakt: Jessica Christiansen

Utbildningschef

Telefon: 040-35 66 18

Petra Kvist Carlsson Kurssamordnare

Petra Kvist Carlsson

Utbildningssamordnare

Telefon: 040-35 66 03

Pernilla Svensson Kursadministratör

Pernilla Svensson

Utbildningsadministratör

Telefon: 040-35 66 11