Årsmötet 21-22 maj 2019

Avfall Sveriges högsta beslutande organ är årsmötet, som beslutar om stadgar, rambudget, styrelse och valberedning.

Årsmötet är också det självklara tillfället för branschen att nätverka, utbyta erfarenheter och ta del av nyheter på Avfall Sverige-utställningen.

I år hålls Avfall Sveriges årsmöte i Stockholm. Utöver själva årsmötesförhandlingarna kan man ta del av inspel från branschen, politiken och forskningen. Det blir också tillfälle att gå på djupet kring frågor om planering, beteendeförändring och nya tekniklösningar. 

Eftersom vi befinner oss på Stockholmsmässan satsar vi på den största avfalls- och återvinningsutställningen någonsin.

Vi tjuvstartar redan den 20 maj med studiebesök och den sedvanliga dagen före-träffen. En speciell nätverksträff för förtroendevalda anordnas också. 

Läs mer om årsmötet på konferens.avfallsverige.se

Årsmöteshandlingar 2019

Årsmöteshandlingar

Årsberättelsen

 


Skriv ut: