Årsmötet 2020

Avfall Sveriges högsta beslutande organ är årsmötet, som beslutar om stadgar, rambudget, styrelse och valberedning. 

På grund av rådande läget med Corona-viruset tvingas Avfall Sverige kraftigt banta det planerade årsmötet som skulle hållits i Malmö den 2-3 juni. Vissa föreläsningar ur programmet kommer att genomföras och sändas digitalt istället, som ett webbinarium, tisdagen den 2 juni, kl. 09.00-12.00. 

Avfall Sveriges årsmötesförhandlingar kommer att genomföras vid samma tidpunkt som tidigare meddelats, nämligen den 2 juni kl 11, men via digital kanal. 

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar 2020

För röstberättigade finns möjligheten att delta fritt under enbart årsmötesförhandlingarna. Mejla då Petra Kvist Carlsson, petra.carlsson@remove-this.avfallsverige.remove-this.se  


Skriv ut: