Välkomna att delta i Avfall Sveriges första digitala och virtuella utställning

2020 blev årsmötet ganska hastigt omstöpt från ett traditionellt årsmöte till ett kort digitalt program. I år tänker vi inte låta pandemisituationen stoppa oss från att arrangera den populära och välbesökta utställningen i samband med årsmötesstämman och vårt konferensprogram.

Avfall Sverige kommer med hjälp av Trippus att skapa en digital mötesarena där deltagare kan lyssna på konferensens föreläsningar och fritt besöka utställningen under hela dagarna den 1 och 2 juni.

Utställare 2021

BioBag

BioBag tillverkar matavfallspåsar. Påsarna är fullständigt komposterbara & biologiska nedbrytbara & de lämnar ingen permanent mikroplast efter sig. När påsarna bryts ned omförvandlas materialet till vatten, CO2 och biomassa oavsett om materialet hamnar i hemkomposten, biogödsel, jord eller vatten.

Besök BioBags webbplats

BM System

BM System hjälper dig att digitalisera din renhållningsverksamhet. FetchPlanner är ett system som tillsammans med digitala kartor och positioneringstjänster ger era chaufförer och transportledare det verktyg som behövs för att enkelt och effektivt utföra sina arbetsuppgifter. Systemet har även funktioner för optimering, kan skapa fakturaunderlag, rapporter, automatisering av ert arbete samt möjligheten till integration mot andra system.

Besök BM Systems webbplats


Botek

Boteks fordonsmonterade system integreras mot digitala körlistor och registrerar automatiskt RFID, avfallsvikt och position vid varje tömning. Detaljerad statistik över tömningar och avfallsmängder ökar kontrollen och kan användas i arbetet att motivera  abonnenter och verksamheter att klättra i avfallstrappan. Besök Boteks monter för att se deras senaste nyheter och tävla i ”Gissa sopans vikt”!

Besök Boteks webbplats

EDP

EDP:s produkter bildar heltäckande och funktionella IT-lösningar för ett flertal stora verksamhetsområden. Fler än 90% av Sveriges kommuner driver sin dagliga verksamhet med hjälp av mjukvara från EDP.

Besök EDP:s webbplats

Envac

Envac levererar miljösmarta sopsugsanläggningar för hållbara städer, sjukhus och flygplatser sedan sex decennier tillbaka.
De underlättar dagligen avfallshanteringen för över 4 miljoner användare världen över och är med och bidrar till att säkra en grönare planet för framtida generationer.

Besök Envacs webbplats

Facility Labs AB

Med smart teknik bearbetar Facility Labs stora mängder data för att ge användare en korrekt bild av den infrastruktur som omger återvinningscentraler, handelsplatser eller trafikmiljöer. Facility Labs erbjuder ett kombinerat fakturerings- och statistiksystem. Det ger kommuner och kommunala bolag överblick över sina besökare – och dessutom en smidig och enkel faktureringsfunktion. 

Besök Facility Labs webbplats

GeesinkNorba

GeesinkNorba har kunskapen och besitter viljan att bidra till en hållbar värld genom att utveckla produkter och tjänster för insamling av avfall samt återvinning av resurser på ett effektivt och säkert sätt … även 100% helt utsläppsfritt och alltid 100% CE godkänt!

Besök GeesinkNorbas webbplats

Ideando AB

Miljötratten används i många kommuner i förebyggande syfte, för att slippa få matolja i avloppet. Men matoljan är också en viktig resurs som bör tas hand! Därför erbjuder Ideando/Miljötratten sedan några år tillbaka en tjänst för fastighetsnära insamling av matolja från hushåll. Många kommuner utvecklar nu det förebyggande arbetet till att inkludera återvinning av matoljan - ett rejält steg uppåt i avfallstrappan! Vill du veta mer? Besök Ideandos digitala monter på årsmötet! 

Besök Miljötrattens webbplats

MegaNova Digital Technologies AB

Meganova implementerar ny teknik som Internet of Things, Artificial Intelligence och Virtual Reality i dagens arbetsverksamhet.
De erbjuder en omfattande lösningen för smart avfallshantering och städning: Evreka All-In-One Platform.
Evreka digitaliserar dessa operationer med AI och maskininlärning för att sänka kostnaderna via fyllningsnivåsensorer och användarappar.

Besök Meganovas webbplats

PWS Nordic AB

PWS Nordic AB utvecklar produkter och tjänster för effektiv och välfungerande avfallshantering. PWS arbetar för att det ska vara lätt och bekvämt att källsortera avfall och ta tillvara mer resurser. Några exempel på system är Quattro Select, även kallat fyrfackskärl som gör det möjligt för hushåll att smidigt sortera sitt avfall i flera fraktioner i anslutning till sitt hem. UWS underjordsystem passar där stora mängder avfall genereras då det är utrymmesbesparande med stor ”osynlig” volym under jord. Systemet har inkast för olika fraktioner för att skapa effektiv källsortering.

Besök PWS webbplats

ReTec Miljö AB

ReTec Miljö AB utvecklar, tillverkar och säljer återvinningsmaskiner inom krossning, sortering och biogas. Utöver det bygger vi också våra egna maskiner, t.ex. våra välrenommerade balöppnare, mobila sekretessförstörare, förbehandlingsanläggning för matavfall och gipsåtervinningsanläggningar. Dessutom designar vi skräddarsydda maskiner och anläggningar i vår egen automations- och konstruktionsavdelning baserat på specifika kundkrav.

På deras hemsida kan du få en inblick i vilka maskiner och anläggningar de säljer och tillverkar.

Besök ReTec Miljös webbplats

SanSac

San Sacs produkter finns i nästan alla sammanhang där man tänker källsortering och avfallshantering. Därför är vår vision logisk - att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. San Sac AB har sedan 1962 levererat utrustningssystem för källsortering och avfallshantering till kommuner, landsting, fastighetsägare, privata entreprenörer och övriga företag i Sverige. 

Besök SanSacs webbplats

 

Samhall

Samhall är ett statligt bolag som har i uppgift att skapa meningsfulla arbeten åt personer som har en funktionsnedsättning och därmed hamnat långt ifrån arbetsmarknaden.

Samhalls medarbetare finns på 13 000 arbetsplatser och vi verkar på över 600 orter runt om i landet. Cirkulär ekonomi är ett prioriterat tillväxtområde för bolaget. Tillsammans med uppdragsgivare inom återbruk och återvinning utvecklar Samahall arbetsprocesser inom sortering, demontering, rekonditionering och separering.

Besök Samhalls webbplats

Scanlux

Scan Lux Flexible A/S är ett danskt förpackningsföretag som har specialiserat sig på att leverera skräddarsydda plastlösningar som bygger på professionalism, god service, hållbarhet, miljö och innovation. Bland Scan Lux specialiteter hittar du påsar, knytsäckar, sopsäckar, matavfallspåsar, insatssäckar och biopåsar.

Besök Scan Lux webbplats

Svenco papperssäckar AB

Svenco är idag Sveriges största producent av papperspåsar och papperssäckar för insamling av avfall. Bolaget har varit verksamt i pappersbranschen sedan 1921 och affärsidén är, förutom långsiktig överlevnad, att utveckla och sälja produkter inom avfallshanteringsområdet. Svenco producerar alla sorter av matavfallspåsar och papperssäckar för avfallshantering. Verksamhet och produktion bedrivs i egna fastigheter i Arlandastad. I år firar Svenco hela 100 år!

Besök Svencos webbplats

Swedlock AB

Swedlock har utvecklat smarta låssystem till samhällets aktörer sedan 2007. En enda nyckel går till samtliga miljörum och dörrarna som leder fram till utrymmet. Behörighetsstyrning och loggade öppningar ger ökad säkerhet. Med digital nyckelhantering från Swedlock förenklas det dagliga arbetet och skapar dessutom förutsättningar för en dynamisk ruttoptimering.

Besök Swedlocks webbplats

Tamtron

Tamtron tillverkar, säljer och installerar vägningslösningar för professionell vägning, t.ex. fordonsvåg, kärltömningsvåg med RFID-system och chassivåg. Vågarna kan anslutas till en molntjänst och data kan hanteras via ett web-gränssnitt eller integreras till ert affärssystem. Tamtron har ett rikstäckande nät av erfarna servicetekniker som installerar och servar vågsystem året runt. Tamtron är ackrediterat kontrollorgan enligt SS-EN ISO/IEC 17020 respektive ackrediterat laboratorium enligt SS-EN ISO/IEC 17025.

Besök Tamtrons webbplats

TMR

Sedan 2005 har TMR ansvarat för att deras kunder fullföljer allt som gäller deras producentansvar och arbetar kontinuerligt med innovationsprojekt för att bidra till en cirkulär ekonomi. De erbjuder bland annat ett rikstäckande system för insamling och återvinning av förpackningar för landets hushåll i närheten av där de bor. Material som glas, papper, metall och plast samlas in och hanteras på rätt sätt för att kunna återvinnas och få ett nytt liv.

Besök TMR:s webbplats

 

Varig Teknik & Miljö AB

Varig Teknik & Miljö AB är specialister på komprimatorer för kommun och industri som marknadsför unika lösningar för bland annat kommunala återvinningscentraler. Produktsortimentet består bland annat av: Rullkomprimatorer, stationära och mobila komprimatorer, moderna omlastningsstationer för 4-facks kärl, smarta papperskorgar med solcellsdrift och tömningsplanering. 

Besök Varig Teknik & Miljös webbplats


Praktisk information

Sista anmälningsdag var den 23 april

För frågor: kontakta oss på utbildning@avfallsverige.se

OBS! Utställningen är endast för medlemmar i Avfall Sverige.