Bokningspolicy för Avfall Sveriges Höstmöte

Anmälan sker via webbformulär senast sista anmälningsdag. Anmälan till aktiviteten är bindande efter sista anmälningsdag.
Avfall Sverige har rätt att neka oanmälda deltagare vid uppkoppling till Höstmötet.

Bekräftelse
Direkt efter avslutad anmälan skickas en bekräftelse via e-post till den angivna e-postadressen i anmälan. 
1 vecka före Höstmötet skickas det ut ett sms med länk till en mobilwebb  (när vi säkert vet att Höstmötet har tillräckligt med anmälda för att genomföras), i mobilwebben finns deltagarlista, program och annan information om Höstmötet.

Avbokning
Vid avanmälan senare än 1 vecka före Höstmötets första dag erläggs full avgift (efter måndag den 8 november).
Anmälan kan överlåtas till annan person inom samma organisation utan kostnad, men ska anmälas till Avfall Sverige i förväg om möjligt.

Vid akut sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg tas ingen deltagaravgift ut.

Pris
Observera att kostnaden är per person, önskar flera personer från samma organisation följa Höstmötet så ska det antal som vill följa Höstmötet anmäla sig och kostnaden utgår per person.

Alla priser som anges är exklusive moms.

Vid efteranmälan tillkommer 10 % på avgiften (efter den 8 november). Undantag kan göras vid särskilda fall.

Betalning
Deltagaravgiften faktureras efter genomfört Höstmöte. Betalning sker mot faktura, betalningsvillkor 30 dagar.

Åtkomst/ansvarsfriskrivning
Sändning kommer att ske via Zoom och en separat instruktion för anslutning kommer att skickas ut när Höstmötet närmar sig. 
För att Zoom sak fungera bäst så är det bra om du har en uppkoppling om minst 5–6 Mbit/s, detta kan du kolla på denna länk http://www.bredbandskollen.se/

Det går också att se hur Zoom fungerar på att din dator, gå in på denna länk: https://www.youtube.com/watch?v=hIkCmbvAHQQ   

Rättigheter
Avfall Sverige äger rättigheterna till Höstmötet och ljud- och/eller bildupptagning får inte göras.

Reservation p.g.a. förändringar
Avfall Sverige förbehåller sig rätten att ställa in Höstmötet vid för få anmälda eller vid sjukdom hos arrangören. Om Höstmötet blir inställt tas genast kontakt med de anmälda deltagarna, och ingen avgift debiteras. 

Hantering av personuppgifter
Höstmötet kan komma att spelas in (video och chatt), och kan komma att spridas i efterhand. Det innebär att deltagares personuppgifter (till exempel namn och bild) kan komma att synas i inspelningen. Genom att anmäla sig till Höstmötet så samtycker du till att detta i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (GDPR).

Hantering av personuppgifter sker i enlighet med Avfall Sveriges Integritetspolicy