Studieresa till IFAT i München, 7-9 september 2020

Avfall Sverige arrangerar en studieresa till den stora avfallsmässan IFAT i september 2020. IFAT har flyttats fram från maj till september, därför blir även studieresan framflyttad.

IFAT-mässan i München är den största avfallsmässan i Europa. Mässan omfattar över 3 000 utställare och 140 000 besökare på en yta av 15 hallar och ett utomhusområde. Förutom avfall och återvinning ingår också VA och miljöteknik. Till det ett hundratal seminarium. 

Mässan hålls vartannat år och är ett utmärkt tillfälle att del av nya trender, produkter och den senaste tekniken inom både avfall och VA. IFAT har ett tydligt fokus på avfallshantering och ger möjlighet att finna nya lösningar och få input samt besöka massor av spännande utställare.

Omfattning

I priset ingår transfer, hotell med enkelrum 2 nätter, 2 gemensamma middagar, mässinträde. Resan omfattar två heldagar på mässan. Var och en bokar och bekostar sin egen resa från Sverige till München. 

Ca-Pris: 10 000kr per person. 

Målgrupp

Studieresan riktar sig till personer som jobbar med avfalls- och VA frågor. Antalet deltagare är begränsat varför principen ”först till kvarn” gäller. 
Senaste anmälningsdag är den 19 juni.

Anmälan

Anmälan sker via mail till Jon Djerf, som också är ansvarig för arrangemanget. Jon har e-postadress jon.djerf@avfallsverige.se. Förutom namn på deltagare ska även faktureringsadress uppges.

Läs mer om mässan här

 

 


Skriv ut: