Temadag online: Rening av PFAS i lakvatten från avfallsanläggningar

PFAS är en ämnesgrupp varav många är svårnedbrytbara, vattenlösliga och med en hög benägenhet att upptas i biota. Då användningen av produkter med PFAS har ökat i samhället så har samtidigt riskerna med hanteringen av avfall ökat. Ett resultat av detta är att förorenat vatten från avfallsanläggningar ofta innehåller halter av PFAS. I dagsläget finns det däremot ingen effektiv och väletablerad metod för rening av PFAS i lakvatten. 

Avfall Sverige har tidigare genomfört en studie som inriktade sig på att sammanställa kunskapsläget kring PFAS på avfallsanläggningar. Nu har avfallsbranschen kommit ytterligare en bit på vägen genom att man initierat ett antal olika projekt som kopplar till rening av PFAS i lakvatten från avfallsanläggningar. Då avfallsanläggningar ofta har olika förutsättningar finns det anledning att titta på många olika reningstekniker. Det gäller även att man hittar kostnadseffektiva lösningar då reningstekniken ofta är dyr och volymerna som behöver renas stora.

Temadagen inriktar sig huvudsakligen på praktiska exempel där man undersöker hur PFAS kan renas från lakvatten och förorenade dagvatten från avfallsanläggningar. Vissa projekt är genomförda medan andra är pågående.

Innehåll
• Introduktion Avfall Sveriges arbete med lakvatten
• Nationell samordning kring PFAS
• Försök med kol och jonbytare för rening av PFAS
• Rening av PFAS-förorenat lakvatten från avfallsanläggningar med olika förutsättningar genom praktiska försök 
• PFAS-rening genom flergångsanvändning av jonbytare 
• PFAS-rening genom skumfraktionering (SAFF)
• Rening av PFAS med olika kolfilter samt fytoremidiering
• Fullskaleförsök för rening av PFAS

För program, tryck här.

Målgrupp
Temadagen riktar sig i första hand mot personer som arbetar med avfallbehandlingsfrågor på avfallsanläggningar och personer på myndigheter som arbetar med tillstånd och tillsynsfrågor för avfallsanläggningar. Även konsulter och andra rådgivande handläggare kan ha ett intresse av dagen.

Föreläsare
Johan Fagerqvist, Avfall Sverige
Nanna Bergendahl och Victoria Edvardsson, Renova
Annelie Bivén, SRV Återvinning
Jenny Håkansson och Markus Klar, Naturvårdsverket
Andriy Malovanyy, IVL Svenska Miljöinstitutet
Katarina Sjöberg, Telge Återvinning
Anna Sorelius och Samuel Svensson, NSR

Temadagsansvarig
Johan Fagerqvist, Avfall Sverige

Tid och övrig information
Online den 16 september kl. 09.00–15.00.
Vi återkommer till anmälda med länk till Zoom.
Observera att kostnaden är per person, önskar flera personer från samma organisation följa temadagen ska det antal som vill följa temadagen anmäla sig och kostnaden utgår per person.
Avfall Sverige äger rättigheterna till temadagen och ljud och/eller bildupptagning får inte göras.

Pris
Medlem: 1.700 kronor per person
Övriga: 2.550 kronor per person
Myndigheter och liknande deltar till medlemspris. Dokumentation från temadagen ingår, skickas ut i efterhand. Samtliga priser är exkl. moms.

Kontaktperson
Innehåll: Johan Fagerqvist, telefon 040-35 66 24
Praktiska frågor: Petra Kvist Carlsson, telefon 040-35 66 03

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 8 september 2021. Efteranmälan: 10 % tillägg på avgiften vid fakturering.

Information

Temadag online: Rening av PFAS i lakvatten från avfallsanläggningar
Datum 16 september 2021
Status Lediga platser