Utbildningar

Certifiering av biogödsel

Anmälningstiden har gått ut, men vid intresse av deltagande maila till Petra Kvist Carlsson. Sen anmälan debiteras med +10% på avgiften. 

Målsättningen med kursen är att ge deltagarna kunskap om certifieringssystemet för biogödsel (SPCR 120). Sedan starten 1999 har tillverkare av biogödsel haft möjlighet att kvalitetscertifiera sin produkt. Syftet med certifieringen är att enhetliga krav och oberoende kontroll ska ge slutprodukten hög kvalitet och stor trovärdighet.

Denna kurs syftar till att ge praktisk vägledning i hur man uppnår de krav på kvalitet och kontroll som ställs vid certifiering av biogödsel.

Innehåll

• Introduktion till certifieringssystemet och reglerna
• Certifieringsprocessen
• Kvalitetsmanual och egenkontroll
• Smittskydd, animaliska biprodukter (ABP) och hygienisering
• Mottagning av substrat, produktkrav och kvalitetssäkring
• Provhantering och analys
• Erfarenheter från de externa kontrollerna
• Biogödsel på åkermark
• Gruppövningar – omsätta teori i praktik

För program tryck här.

Målgrupp

All personal på anläggningen som har möjlighet att påverka kvaliteten på biogödsel så som t.ex. process- och drift- eller utvecklingsansvariga och driftpersonal vid biogasanläggningar.

Funderar ni på att certifiera er biogödsel? Kanske är ni redan i kvalifikationsåret? Då är detta rätt kurs för er!

Nyanställd personal på anläggningar som tillverkar certifierad biogödsel kan också med stor fördel gå kursen.

Även myndighetspersoner med ansvar för tillståndsprövning och/eller tillsyn samt konsulter kommer att finna kursen intressant och givande.

Det är en pedagogisk fördel att skicka minst två personer från samma arbetsplats.

Föreläsare

Linn Andersson, Avfall Sverige
Agnes Hellgren, Hushållningssällskapet Östergötland
Emelie Persson, IVL
Carl-Magnus Pettersson, Uppsala TeknikSupport

Kontakt

Innehåll: Linn Andersson, tel: 040-35 66 14
Praktiska frågor: Petra Kvist Carlsson, tel: 040-35 66 03

Anmälan

Sista anmälningsdag 28 november

Plats och tid

Avfall Sverige ger kursen i form av en online-kurs, kostnaden har justerats med hänsyn till att kost och lokalkostnader har bortfallit.

Observera att kostnaden är per person, önskar flera personer från samma organisation följa kursen ska det antal som vill följa kursen anmäla sig och kurskostnaden utgår per person.
Avfall Sverige äger rättigheterna till kursen och ljud- och/eller bildupptagning får inte göras av online-kursen.

Sändning kommer att ske via Zoom och en separat instruktion för anslutning kommer att skickas ut när kursen närmar sig.

Kursen äger rum den 6-7 december kl. 09.00 – ca 15.30. (avser båda dagarna).

Pris

9.100 kr

Priser exklusive moms

Dokumentation under kursen ingår.

  • Typ: Kurs
  • Plats: Online
  • Tillgänglighet: Kommande
  • Extern signup form:
  • Taggar: Biogödsel, Biologiskåtervinning
Linn Andersson

KONTAKT

Linn Andersson

Rådgivare för biologisk återvinning och samordnare för biokolfrågor

Petra Kvist Karlsson

KONTAKT

Petra Kvist Carlsson

Utbildningssamordnare