Utbildningar

Grundkurs Biogas

Anmälningstiden har gått ut men vid intresse av deltagande, vänligen maila till Petra Carlsson. Sen anmälan debiteras med +10% på avgiften.

Vi välkomnar alla som vill lära sig mer om biogasteknik och dess möjligheter! Kursen ger grundläggande kunskaper om biogasteknik, inklusive produktion, lagstiftning och användning av biogas och rötrester, och kräver inga biologiska eller kemiska förkunskaper.

Kursens syfte är att ge deltagarna en grundläggande förståelse för biogasteknikens olika områden, inklusive produktion, lagstiftning och användning av biogas. Under kursen kommer deltagarna att få en översiktlig genomgång av de biologiska processer som sker i en biogasanläggning, samt en introduktion till grundläggande begrepp, lagstiftning och användning av produkterna som genereras (biogas och rötrester).

Under kursen kommer det också göras ett studiebesök på en biogasanläggning.

Det ställs inga krav på några biologiska eller kemiska förkunskaper för att delta i kursen.
Det är en pedagogisk fördel om minst två personer från samma anläggning, kommun eller organisation deltar i kursen.

Kursen utgör det första steget i Avfall Sveriges utbildningspaket inom biologisk återvinning och är ett krav för att kunna delta i kurs 2 - Driftoptimering av biogasprocessen.

Vi ser fram emot att välkomna er till kursen och öka er förståelse för biogasteknik!

Innehåll

• Introduktion till biogasområdet
• Tekniker för rötning och anläggningens olika delar 
• Uppgraderingstekniker och förvätskning
• Lagstiftning inom biogasområdet
• Så håller jag koll på rötkammaren
• Minskning av emissioner
• Biologin i rötkammaren
• Arbetsmiljö på biogasanläggningen
• Användning av biogödsel och rötslam

För program, tryck här.

Målgrupp

Kursen vänder sig till såväl erfaren personal som nyanställda på biogasanläggningar, men även till anläggningar och kommuner som planerar att börja producera biogas. Med biogasanläggningar menas både samrötningsanläggningar och avloppsreningsverk.

Kursen ger dessutom en god introduktion i ämnet för tjänstemän och politiker i de kommuner som funderar på biogasproduktion samt för personal på tillsynsmyndigheter.

Kursen vänder sig även till dem som är nyfikna på rötning som behandlingsmetod och som vill lära sig mer om biogasproduktion och dess förtjänster. 

Föreläsare

Jonas Dahlberg, Energigas Sverige
Mariana Fridfjell, Danmat
Hanna Hellström, Arbit Syd
Erik Nordell, Tekniska verken i Linköping
Sören Påledal, Tekniska verken i Linköping
Anna Schnürer, Sveriges lantbruksuniversitet/Linköpings universitet
Carolina Tufvesson, Avfall Sverige

Kontaktperson

Kursinnehåll: Linn Andersson (t.o.m den 5/5), Carolina Tufvesson 040-35 66 23
Praktiska frågor: Petra Kvist Carlsson, tel: 040-35 66 03

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 5 maj.

Plats och tid

Scandic Frimurarehotellet, Sankt Larsgatan 14 i Linköping.
Kursen äger rum under 2 heldagar den 7-8 juni, registrering från 9.30 den 7 juni och avslutas ca 16.30 den 8 juni. Middagen den 7 juni är frivillig och äger rum på hotellet.

Pris

Medlem: 8.000 kr
Icke medlemmar: 12.000 kr

Tillval, logi och middag: Logi på Scandic Frimurarehotellet och kostar 990 kr per rum/natt. Gemensam 2-rätters middagen mellan kursdagarna på hotellet kostar 400 kr per person. Tillvalen är frivilliga och ska anmälas i samband med kursanmälan.

Priser exklusive moms

Myndigheter och liknande deltar till medlemspris. Dokumentation, lunch och två fika per dag ingår under kursen.

  • Typ: Kurs
  • Plats: Fysisk
  • Ort: Linköping
  • Tillgänglighet: Kommande
  • Extern signup form:
  • Taggar: Biogas

Senast uppdaterad - 2023-05-11

Linn Andersson

KONTAKT

Linn Andersson (föräldraledig)

Rådgivare för biologisk återvinning och samordnare för biokolfrågor

Petra Kvist Karlsson

KONTAKT

Petra Kvist Carlsson

Utbildningssamordnare