Utbildningar

Medlemsrådgivning LIVE: Avfall Web för nybörjare

Anmäl dig här Anmäl dig här

Webbinariet vänder sig till dig som är ovan att arbeta i Avfall Web och vill få en introduktion som ger dig större trygghet vid inmatning och användning. Stor vikt läggs vid att gå igenom vilka uppgifter som ska matas in och hur registreringen rent konkret går till. Vi går även översiktligt igenom vilka rapporter som finns i Avfall Web och hur de kan användas.

Avfall Web är Avfall Sveriges web-baserade system för hantering av avfallsstatistik. God statistik skapar trovärdighet och är grunden för en långsiktig utveckling av avfallsbranschen. För att få bra kvalitet är det viktigt med rätt inmatning och att kommunerna tolkar indata lika.

Webinariet har störst fokus på Avfall Web:s kommundel, men det görs även en översiktlig genomgång av anläggningsdelen.

Innehåll

• Syftet med Avfall Web
• Administration och användarbehörigheter
• Grunderna i registreringen
• Importfunktion för plockanalysdata
• Översiktlig genomgång av rapporter och funktioner
• Frågestund

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till dig som är ovan att arbeta i Avfall Web och vill få en introduktion som ger dig större trygghet vid inmatning och användning.

Medverkande

Jenny Westin, Statistikansvarig och ansvarig för Avfall Web, Avfall Sverige

Kontaktperson

Innehåll: Jenny Westin
Praktiska frågor: Petra Kvist Carlsson

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 27 februari. 

Tid och information

Avfall Sverige äger rättigheterna till medlemsrådgivningen och ljud- och/eller bildupptagning får inte göras.

Sändning kommer att ske via Zoom och en separat instruktion för anslutning kommer att skickas ut när det närmar sig.

Medlemsrådgivningen äger rum den 7 mars 2022 kl. 09.00–11.30.

Pris

Medlemsrådgivningen är bara öppen för medlemmar i Avfall Sverige, och utan avgift.

 

  • Typ: Webbinarium
  • Plats: Online
  • Tillgänglighet: Lediga platser
  • Extern signup form: Anmäl dig här
  • Taggar: Kommunalt ansvar
Jenny Westin

KONTAKT

Jenny Westin

Statistikansvarig. Senior rådgivare för avfallstaxor, upphandling och enskilda avlopp

Petra Kvist Karlsson

KONTAKT

Petra Kvist Carlsson

Utbildningssamordnare