Utbildningar

Medlemsrådgivning LIVE: Kvalitetssäkring av plockanalyser

Anmäl dig här Anmäl dig här

Plockanalys är ett viktigt verktyg för att följa upp insamlingssystem, kontrollera kvaliteten på insamlat avfall och utföra olika typer av utvärderingar. Kvalitetssäkring av plockanalyser är av stor vikt så att kommunerna får tillförlitliga och jämförbara plockanalysresultat oavsett utförare. Under hösten 2023 initierade Avfall Sverige ett projekt med syfte att förtydliga och komplettera manualen för plockanalys av mat- och restavfall. Projektet har gett fördjupade kunskaper om utförarnas arbetssätt som grund för fortsatt utveckling av verktyg för kvalitetssäkring av plockanalyser. Det är också viktigt att den som beställer analyserna är aktiv och deltar i processen. Det inkluderar förutom att genomföra eventuell upphandling av utförare av sortering även att välja turer för provinsamling, samla in prov, neddela och ta ut prov för analys samt ta fram nödvändiga bakgrundsdata för att beräkna nyckeltal.

Innehåll

Introduktion och bakgrund
Projektöversikt och analyser: presentation av resultat från platsbesök och sortering hos olika utförare samt analys av data från Avfall Web
Förslag på ändringar i manualen för plockanalyser
Rekommendationer för kvalitetssäkring: Viktiga rekommendationer för kommuner/beställare för att säkerställa hög kvalitet i plockanalyser.
Upphandling av utförare: Ställ rätt krav och var aktiv vid uppföljning

Målgrupp

Medlemsrådgivningen vänder sig till dig som beställer, förbereder och följer upp plockanalyser.

Medverkande

Jörgen Leander och Veronika Ekstrand, Miljö & Avfallsbyrån
Jenny Westin, Avfall Sverige

Kontaktperson

Innehåll: Jenny Westin
Praktiska frågor: Pernilla Svensson

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 11 april men efteranmälan är möjlig.

Tid och information

Avfall Sverige äger rättigheterna till medlemsrådgivningen och ljud- och/eller bildupptagning får inte göras externt.

Önskar flera personer från samma organisation följa webbinariet så ska det antal som vill följa webbinariet anmäla sig.

Sändning kommer att ske via Zoom och en separat instruktion för anslutning kommer att skickas ut när det närmar sig.

Medlemsrådgivningen äger rum den 19 april 2024 kl. 10.00–11.30.

Pris

Medlemsrådgivningen är gratis och bara tillgänglig för Avfall Sveriges medlemmar.

 

 

  • Typ: Webbinarium
  • Plats: Online
  • Tillgänglighet: Lediga platser
  • Extern signup form: Anmäl dig här
  • Taggar: plockanalys

Senast uppdaterad - 2024-04-12

Jenny Westin

KONTAKT

Jenny Westin

Statistikansvarig. Senior rådgivare för avfallstaxor, upphandling och enskilda avlopp

Pernilla Svensson

KONTAKT

Pernilla Svensson

Utbildningsadministratör