Utbildningar

Temadag online: Klassificering av farligt avfall

Anmäl dig här Anmäl dig här

Syftet är att ge våra medlemmar grundläggande kunskap om klassificering av farligt avfall. 
Temadagen utgår från rapport 2024:09/Vägledning för klassificering av farligt avfall och kommer bland annat beröra:

Innehåll

• Relevanta lagar och direktiv som påverkar avfallshantering och klassificering i Sverige
• Avfallsförordningens utformning 
• Hur avfallets farliga egenskaper utvärderas och hur passande avfallskoder bestäms 
• Hur CLP-förordningen tillämpas och hur faroangivelsekoder används för att identifiera farliga egenskaper hos avfall
• Exempel på hur en klassificering genomförs

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är Avfall Sveriges medlemmar som kommer i kontakt med klassificeringsfrågor på olika sätt, men utan tidigare erfarenhet av klassificering.

Föreläsare

Andrea Hjärne, Avfall Sverige
NN, Kemakta

Kontaktperson

Innehåll: Fredrika Stranne
Praktiska frågor: Pernilla Svensson

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 4 september.

Tid och information

Avfall Sverige äger rättigheterna till webbinariet och ljud- och/eller bildupptagning får inte göras.

Observera att kostnaden är per person, önskar flera personer från samma organisation följa webbinariet ska det antal som vill följa webbinariet anmäla sig och kostnaden utgår per person.

Sändning kommer att ske via Zoom och en separat instruktion för anslutning kommer att skickas ut när webbinariet närmar sig.

Webbinariet äger rum den 12 september 2024 kl. 9.00–15.00.

Pris

Medlemmar: 2,600 kr 
Icke medlemmar: 3.900 kr

Priset gäller per person exkl. moms.

Myndigheter och liknande deltar till medlemspris.

Dokumentation ingår och skickas ut i efterhand.

  • Typ: Webbinarium
  • Plats: Online
  • Tillgänglighet: Lediga platser
  • Extern signup form: Anmäl dig här
  • Taggar: farligt avfall

Senast uppdaterad - 2024-07-11

Fredrika Stranne

KONTAKT

Fredrika Stranne

Rådgivare för deponerings- och avfallsanläggningar

Pernilla Svensson

KONTAKT

Pernilla Svensson

Utbildningsadministratör