Utbildningar

Webbinarium: Kommunernas ansvar och roll i framtidens avfallshantering

 

Anmälningstiden har gått ut, men vid intresse för deltagande vänligen skicka ett mail till Petra Carlsson. Sen anmälan debiteras med +10% på avgiften.

Avfallshanteringen befinner sig i ständig utveckling. Ibland drivs utvecklingen inifrån branschen medan det andra gånger är förändringar i omvärlden som driver på̊. På senare år har olika yttre krafter fått en större betydelse, t ex alltmer ambitiösa hållbarhetssatsningar med större inslag av cirkulära lösningar, en tillvaro alltmer präglad av den digitala utvecklingen samt på̊ senare tid en allmän oro i världen med pandemieffekter, nya ekonomiska villkor och en ökad geopolitisk oro. Detta påverkar i hög grad branschens förutsättningar.

Häng med på en resa till framtiden på detta webbinarium som leds av Kairos Future, författarna bakom den nya reviderade Avfall Sverige rapporten 2023:06 Kommunernas roll och ansvar i framtidens avfallshantering, reviderad hösten 2022.

Under webbinariet kommer ni både få en föreläsning kring aktuella omvärldstrender och en genomgång av hur man på egen hand kan arbeta för att stärka den egna omvärldsförmågan.

Innehåll

• Inledning: Varför omvärld och framtid?
• Vart är världen på väg – en belysning av trender som påverkar kommunernas ansvar och roll i framtidens avfallshantering.
• Hur kan man använda den nya rapporten för att stärka den egna organisationens omvärldsförmåga? Praktisk genomgång av ett par olika arbetssätt som man kan tillämpa om man på egen hand vill leda en omvärldsdiskussion på hemmaplan.

Mindre justeringar kan komma att ske i programmet.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till en bred målgrupp – såväl verksamhets- och utvecklingsansvariga som förtroendevalda – och som i sitt arbete behöver en förståelse för avfallsbranschens aktuella omvärldsfrågor och hur man på hemmaplan kan leda en omvärldsdiskussion som kan ligga till grund för exempelvis affärs- och verksamhetsplaner, långsiktiga strategier samt konkreta utvecklingsprojekt.

Föreläsare

Erik Herngren, Kairos Future

Kontaktperson

Innehåll: Jessica Christiansen
Prakatiska frågor: Petra Kvist Carlsson

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 15 mars.

Tid och information

Avfall Sverige äger rättigheterna till webbinariet och ljud- och/eller bildupptagning får inte göras.

Observera att kostnaden är per person, önskar flera personer från samma organisation följa webbinariet ska det antal som vill följa webbinariet anmäla sig och kostnaden utgår per person.

Sändning kommer att ske via Zoom och en separat instruktion för anslutning kommer att skickas ut när webbinariet närmar sig.

Webbinariet äger rum den 23 mars 2023 kl. 09.00–11.30.

Pris

Medlemmar: 1.500 kr 
Icke medelmmar: 2.250 kr

Priset gäller per person exkl. moms.

Myndigheter och liknande deltar till medlemspris. Dokumentation ingår och skickas ut i efterhand.

  • Typ: Webbinarium
  • Plats: Online
  • Tillgänglighet: Kommande
  • Extern signup form:
  • Taggar: Kommunalt ansvar, Digitalisering, Framtid

Senast uppdaterad - 2023-03-16

Jessica Christensen

KONTAKT

Jessica Christiansen

Utbildnings- och utvecklingschef

Petra Kvist Karlsson

KONTAKT

Petra Kvist Carlsson

Utbildningssamordnare