2022:11/Ökat återbruk genom innovativa och cirkulära resursflöden

  • Författare: Tomas Thernström och Gunnar Fredriksson
  • Pris: 300

Syftet med detta projekt har varit att bidra till ökad återanvändning av hushållens grovavfall genom innovativa och cirkulära lösningar. Idén har varit att de innovativa lösningarna ska hittas genom att matcha startups mot utmaningen att öka återanvändningen. Projektet har visat att det finns ett stort intresse hos startups att anta utmaningen.

I projektet har två designade pilotprojekt tagits fram.

Pilot 1. Smartare digital enkät, Parlametric tillsammans med Mölndals stad

Parlametric är ett startup som jobbar med narrativ analys av fritext eller röstdata. Genom ett samarbete med Återbruket Kikås, Mölndals stad, ska Parlametric skapa en enkät baserad på egenutvecklad och patentsökt teknologi vilket gör det möjligt att ställa automatiska följdfrågor till fritextsvar. Piloten har som mål att analysera data i syfte att förstå drivkrafter, viljor och hinder när det kommer till att skänka för återbruk.

Pilot 2. Ljus av vårt skräp, Brighteco tillsammans med Mölndals stad

Brighteco är ett startup som levererar ljus som tjänst. I ett samarbete med Mölndals stad vill Brighteco och kommunen samla in trasiga plattskärmar att användas för tillverkning av belysningsarmaturer. Utifrån bedömning av befintligt bestånd av armaturer i en lokal på 500–1 500 kvadratmeter designar och levererar Brighteco ljus som tjänst till Mölndals stad.

Båda projekten genomförs under våren 2022.

Piloterna har tagits fram utifrån en behovsinventering där behov och behovsägare, med mandat och budget för att faktisk kunna genomföra samarbeten tillsammans med startups, har identifierats. I processen har även upphandlingsansvariga involverats i syfte att säkerställa att piloterna genomförs i enlighet med upphandlingsreglerna samt att möjliggöra för en eventuell uppskalning i nästa fas.

Ignite Swedens metod för att matcha startups med behovsägare har använts. Projektet har inneburit att 1 900 startups i Sverige har exponerats för den av kommunerna identifierade utmaningen att öka återanvändningen av det grovavfall som samlas in vid kommunernas återvinningscentraler. Tjugo startups har deltagit vid kombinerade studiebesök och workshops vid återvinningscentraler i Södertälje, Göteborg och vid ett digitalt möte avseende Sörabs verksamhet.

I genomförandet av projektet har bland annat följande reflektioner gjorts:

  • Startups har till viss del anpassat sina affärsupplägg till de flöden av saker för återanvändning som de idag skulle kunna ha tillgång till. För att startupsen ska kunna hantera betydligt större flöden behövs finansiering från innovationssatsningar och/eller samarbete med kommuner eller etablerade företag.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Syftet med detta projekt har varit att bidra till ökad återanvändning av hushållens grovavfall genom innovativa och cirkulära lösningar. Idén har varit att de innovativa lösningarna ska hittas genom att matcha startups mot utmaningen att öka återanvändningen. Projektet har visat att det finns ett stort intresse hos startups att anta utmaningen.

I projektet har två designade pilotprojekt tagits fram.

Pilot 1. Smartare digital enkät, Parlametric tillsammans med Mölndals stad

Parlametric är ett startup som jobbar med narrativ analys av fritext eller röstdata. Genom ett samarbete med Återbruket Kikås, Mölndals stad, ska Parlametric skapa en enkät baserad på egenutvecklad och patentsökt teknologi vilket gör det möjligt att ställa automatiska följdfrågor till fritextsvar. Piloten har som mål att analysera data i syfte att förstå drivkrafter, viljor och hinder när det kommer till att skänka för återbruk.

Pilot 2. Ljus av vårt skräp, Brighteco tillsammans med Mölndals stad

Brighteco är ett startup som levererar ljus som tjänst. I ett samarbete med Mölndals stad vill Brighteco och kommunen samla in trasiga plattskärmar att användas för tillverkning av belysningsarmaturer. Utifrån bedömning av befintligt bestånd av armaturer i en lokal på 500–1 500 kvadratmeter designar och levererar Brighteco ljus som tjänst till Mölndals stad.

Båda projekten genomförs under våren 2022.

Piloterna har tagits fram utifrån en behovsinventering där behov och behovsägare, med mandat och budget för att faktisk kunna genomföra samarbeten tillsammans med startups, har identifierats. I processen har även upphandlingsansvariga involverats i syfte att säkerställa att piloterna genomförs i enlighet med upphandlingsreglerna samt att möjliggöra för en eventuell uppskalning i nästa fas.

Ignite Swedens metod för att matcha startups med behovsägare har använts. Projektet har inneburit att 1 900 startups i Sverige har exponerats för den av kommunerna identifierade utmaningen att öka återanvändningen av det grovavfall som samlas in vid kommunernas återvinningscentraler. Tjugo startups har deltagit vid kombinerade studiebesök och workshops vid återvinningscentraler i Södertälje, Göteborg och vid ett digitalt möte avseende Sörabs verksamhet.

I genomförandet av projektet har bland annat följande reflektioner gjorts:

  • Startups har till viss del anpassat sina affärsupplägg till de flöden av saker för återanvändning som de idag skulle kunna ha tillgång till. För att startupsen ska kunna hantera betydligt större flöden behövs finansiering från innovationssatsningar och/eller samarbete med kommuner eller etablerade företag.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".