Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Välkommen till årsmötet 2015

Avfall Sveriges årsmöte 2015 hålls i Linköping 2–3 juni. Årsmötet tar upp aktuella frågor och erbjuder möjlighet att påverka organisationen. Avfall Sveriges årsmöte är den självklara platsen för att nätverka och utbyta erfarenheter. Här visas också nya tekniker och metoder på den årliga företagsutställningen.

Läs mer och anmäl dig till årsmötet

2015-02-20

Hur ska kommunerna se på samarbetsavtal?

I oktober i fjol lämnade regeringen tydligt besked om att insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper kommer att flyttas till kommunerna men regeringskansliets arbete med att förverkliga målet i regeringsförklaringen har kommit efter. Samtidigt uppstår det en mängd frågor bland kommunerna om hur man ska förhålla sig  till egna planer för ett bättre insamlingssystem, men även hur man ska ställa sig till olika erbjudanden om samarbeten kring återvinningsstationer och fastighetsnära insamling, som ju bygger på dagens ansvarsfördelning. Det kan vara klokt att i avtalen ta höjd för kommande förändringar, så att avtalstiden är kort och enkel att avsluta.

Läs mer
2015-01-09

Flera utredningsuppdrag inom avfallsområdet

Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att ta fram förslag på ett särskilt system för spårbarhet av framför allt farligt avfall. Det framgår av regleringsbrevet för 2015.

Läs mer
2014-12-17

EU-kommissionen lägger cirkulär ekonomi åt sidan

EU-kommissionen drar tillbaka förslagen om cirkulär ekonomi och ändringarna i bland annat avfallsdirektivet. I stället säger man sig vilja ersätta dem med nya och ”mer ambitiösa” förslag i slutet av 2015. Det framgår av kommissionens arbetsprogram för 2015. Parlamentet kommer att rösta om arbetsprogrammet i mitten av januari.

Läs mer
2014-12-12

Statens budget 2015: Deponiskatten höjs och planerna för kommunernas insamlingsansvar fortskrider

Deponiskatten höjs från 1 januari 2015. Konsekvensen av Riksdagens budgetomröstning har hittills varit oklara men nu är höjningen beslutad. Frågan om regeringens ambition att ge kommunerna insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper från hushåll berörs inte direkt av budgetproblematiken. Miljödepartementet arbetar i detta nu med hur ett ändrat insamlingsansvar ska kunna utformas.

Läs mer
2014-11-24

”Alla nivåer i avfallshierarkin behövs”

– Alla nivåer i avfallshierarkin behövs och kommer att behövas under överskådlig tid. Även om det är mycket fokus på återanvändning och förebyggande av avfall just nu finns det fortfarande mycket kvar att göra för material- och energiåtervinningen och på deponeringsområdet, sa Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist när han inledde höstmötet, som hade avfallshierarkin som tema.

Läs mer
2014-11-24

Nyfiken på nya avfallskunskaper?

Avfall Sverige erbjuder utbildning på alla nivåer från introduktion, till grunder och fördjupande kunskaper för avfallsbranschen i stort. Under 2015 finns det mycket att välja på bland totalt 36 arrangemang.

Läs mer

I korthet

2015-03-04 Nystart för cirkulär ekonomi i EU

EU-kommissionen har nu påbörjat arbetet med att ta fram en ny så kallad färdplan för cirkulär ekonomi och reviderad avfallslagstiftning med nya återvinningsmål. Ambitionen är att kunna lämna konkreta förslag före årsskiftet. Samtidigt har den så kallade Energi-Unionen presenterats, där energi ur avfall lyfts fram.


2015-03-03 Nya webbaserade utbildningar för politiker och personal

Avfall Sverige erbjuder nu två nya webbaserade kurser, ”Avfallskunskap för politiker” samt ”ÅVC-körkortet”. Dessutom har vi uppdaterat vår tidigare introduktionskurs till svensk avfallshantering. Samtliga tre kurser finns på vår hemsida.


2015-03-02 Miljönär-vänliga Myrorna

Myrornas 34 butiker runt om i landet har nu fått märkningen Miljönär-vänlig.


2015-02-24 Inget skäl ändra bra modell för producentansvar

I en skrivelse informerar Avfall Sverige miljödepartementet om kommunernas hantering av konsumentelavfall i Sverige med anledning av införande av den nya förordningen om producentansvar för elutrustning. Kommunerna ordnar insamlingen och överlåter avfallet till El-Kretsen för återvinning. Det är en logisk arbetsfördelning som visat sig vara framgångsrik.


2015-02-20 Enklare samarbeten ska uppmuntras

Avfall Sverige har uppvaktat Finansdepartementet om nödvändigheten av att kommunsamverkan genom så kallat offentlig-offentligt samarbete underlättas genom att detta görs tydligt i LOU och i Kommunallagen.


2015-02-19 Begär förlängd skattebefrielse för biogas

Dagens skattebefrielse för biodrivmedel gäller bara fram till utgången av 2015. Anledningen är att EU-kommissionen anser att skattebefrielsen strider mot de nya energi- och miljöstödsriktlinjerna. Regeringen har därför begärt en förlängning av skattebefrielsen till 31/12 2016.


2015-02-18 "Nya momsregler ett bakslag för återanvändningen"

Nya momsregler hotar second hand-handeln och frivilligorganisationernas förmåga att ge tillbaka till sjuka, hemlösa och andra behövande. Det är inte bra. Det visar att det saknas bra styrmedel som kan utveckla en cirkulär ekonomi med återanvändning som en grundsten. Det skriver Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist i en debattartikel i Dagens Samhälle.


2015-02-11 13 guider från Avfall Sverige

En viktig uppgift för Avfall Sverige är att ta fram vägledningar och riktlinjer för hur branschen ska hantera och tolka olika begrepp, definitioner och företeelser inom avfallsområdet. Avfall Sveriges guider kan bidra till en samsyn på tolkningar, vilket kan ge bättre beslutsunderlag. Sedan mars 2010 har vi publicerat 13 guider, de finns nu för nedladdning på våra medlemssidor.


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds.

Läs våra remissvar

Läs mer om visionen:
Det finns inget avfall!

Lediga platser

Stockholm Vatten söker handläggare till avdelningen för Avfall.

Ladda ner annonsen

Danderyds kommun söker avfallsplanerare.

Läs mer

Västervik Miljö & Energi söker affärsområdeschef för Avfall & Återvinning.

Läs mer

Miljönär-vänligt

2015-02-26 Låna dig till gratis tv-tittande

Om du lånar en borrmaskin istället för att köpa en egen kan du titta på tv gratis i över ett år. Då spar du nämligen lika mycket av jordens resurser som går åt till att ha tv:n på i fem timmar om dagen hela året.


2015-02-16 Avfall Sverige ger Retoy märkningen Miljönär-vänlig

Att byta, låna och skapa leksaker är en både kul och miljösmart idé. Därför tilldelar Avfall Sverige nu sin märkning ”Miljönär-vänlig” till Retoy. De bidrar på ett konkret sätt till att människor kan återanvända de resurser som redan finns.


2015-02-05 Avfall Sverige Miljönär-märker Blocket

Blocket blir först med att få Avfall Sveriges nya märkning ”Miljönär-vänlig”. Det är en märkning som visar på en verksamhet som gagnar miljön genom att verka för att laga, låna och återanvända. För en hållbar konsumtion i ett hållbart samhälle.


Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom området avfallshantering och återvinning.

Läs mer