Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Välkommen till Avfall Sveriges höstmöte 2015!

Tema för årets höstmöte är ekonomi – Koll på pengarna. Vi kommer att belysa ekonomiska frågor för den kommunala avfallshanteringen ur alla aspekter. Johan Wester är vår moderator och han vägleder oss genom hela konferensen. Programmet är nu tillgängligt för nedladdning här på hemsidan, och länken för anmälan till höstmötet är öppen.

Klicka här för att komma till anmälningssidan

Läs mer om höstmötet 2015

2015-09-07

Avfall Sverige höjer tempot kring insamlingsansvaret

Utredaren Mia Torpe har som uppgift att lägga fram förslag på hur övergången till ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper ska gå till. Det följer av regeringens uttalade ambition att flytta insamlingsansvaret från producenterna till kommunerna, medan själva återvinningsansvaret förblir inom ramen för producenternas ansvar. Avfall Sverige arbetar skyndsamt med att ta fram väl grundat underlag som kan användas för att underlätta en smidig övergång till det nya ansvaret.

Läs mer
2015-08-24

Uppdaterad lista över kommuner som samlar in matavfall

Vi har nu uppdaterat listan över vilka kommuner som samlar in källsorterat matavfall. 197 kommuner samlar in matavfall, vissa enbart från storkök eller livsmedelsbutiker. Listan innehåller bland annat även typ av insamlingssystem för villor respektive flerfamiljshus och om matavfallet rötas eller komposteras. Uppgifterna är hämtade ur Avfall Web och från kommunernas hemsidor.

Läs mer
2015-06-22

466 kg hushållsavfall per person

I början av juni kunde vi presentera avfallstrenden med den preliminära statistiken för hushållsavfall 2014. Nu har vi fått in ytterligare underlag och kan presentera de slutgiltiga siffrorna. Den behandlade mängden hushållsavfall uppgick till 4 547 160 ton förra året. Det är en ökning med 2 procent jämfört med 2013. Utslaget på hela befolkningen gav varje svensk upphov till 466 kg hushållsavfall 2014, att jämföra med 461 kg per person 2013.

Läs mer
2015-05-22

Avfall Sverige positivt till Riksrevisionens granskning

Riksrevisionen har granskat tillsynen över gränsöverskridande och nationella transporter av farligt avfall. Slutsatsen är att det finns brister i systemet för tillsyn vilket leder till att det inte är tillräckligt effektivt för att följa lagstiftningen på området. Därmed finns en risk för att farligt avfall orsakar skada på miljön och människors hälsa, påpekar Riksrevisionen. Avfall Sverige välkomnar Riksrevisionens granskning som stärker våra sedan länge framförda krav på ett bättre uppföljningssystem för farligt avfall i Sverige.

Läs mer

I korthet

2015-10-06 Webbinarium under Europa minskar avfallet-veckan: Mindre svinn – mer mat

Under Europa minskar avfallet-veckan bjuder vi in till ett webbinarium som syftar till att inspirera anställda i kommuner, landsting och län att starta matsvinnsprojekt.


2015-10-06 Cirkulär ekonomi på Europa-nivå

Om konsten att sluta kretsloppet genom avfallshantering och källsortering skriver Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist i ”The European Files Magazine on Circular Economy”.


2015-10-01 Brev till regeringen om fortsatt skattebefrielse för biogas

Avfall Sverige, Energigas Sverige, LRF och Svenskt Vatten har i ett gemensamt brev till regeringen påtalat att skattebefrielsen för biogas bör gälla under en tioårsperiod eller åtminstone till utgången av år 2020.


2015-09-30 Biogasproduktionen ökar men kortsiktig politik minskar investeringsviljan

Den svenska biogasproduktionen ökade med sex procent under 2014 visar färsk statistik. Produktionen uppgår till 1,8 TWh varav ca 60 procent går till transportsektorn. Ökningstakten skulle kunna vara högre med mer långsiktiga besked från regeringen.


2015-09-30 "Nödvändigt med ökat stöd till biogas"

Otillräckligt politiskt stöd hotar den svenska produktionen av biogas och biogödsel. Detta trots att ökad användning väsentligt bidrar till att driva omställningen mot ett hållbart och fossilbränslefritt samhälle. Det skriver Avfall Sveriges ordförande Claes Thunblad, även kommunstyrelsens ordförande Järfälla, och vd Weine Wiqvist i en debattartikel i Dagens Samhälle.


2015-09-29 Metod för att förebygga avfall presenteras i ny rapport

Rapport nr 2015:19 ”Förebygga avfall i kommunen – metod och inspiration” finns nu för nedladdning på våra medlemssidor.


2015-09-28 Intervju med Åsa Romson

Konsumentperspektivet är viktigare än att göra det enkelt för marknadens aktörer. Därför överlåter regeringen nu ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar till kommunerna, förklarar miljöminister Åsa Romson i en intervju i vår tidning Avfall och Miljö.


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är  "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt.

Läs våra remissvar

Läs mer om visionen:
Det finns inget avfall!

Våra ståndpunkter

Bli medlem

Lediga platser

Norrköping Vatten och Avfall söker kommunikatör till marknadsenheten.

Läs mer

Telge Återvinning söker arbetsledare.

Ladda ner annonsen

SRV återvinning söker processingenjör till produktionsanläggningen i Gladö Kvarn.

Ladda ner annonsen

Econova söker Account Manager för region Norr.

Ladda ner annonsen

Econova söker produktchef för området konstruktion.

Ladda ner annonsen

Nässjö Affärsverk, NAV, söker renhållningsingenjör.

Läs mer