Följ Avfall Sverige på Facebook
Följ Avfall Sverige på Twitter

Välkommen till årsmötet 2015

Avfall Sveriges årsmöte 2015 hålls i Linköping 2–3 juni. Årsmötet tar upp aktuella frågor och erbjuder möjlighet att påverka organisationen. Avfall Sveriges årsmöte är den självklara platsen för att nätverka och utbyta erfarenheter. Här visas också nya tekniker och metoder på den årliga företagsutställningen.

Läs mer och anmäl dig till årsmötet

2015-02-20

Hur ska kommunerna se på samarbetsavtal?

I oktober i fjol lämnade regeringen tydligt besked om att insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper kommer att flyttas till kommunerna men regeringskansliets arbete med att förverkliga målet i regeringsförklaringen har kommit efter. Samtidigt uppstår det en mängd frågor bland kommunerna om hur man ska förhålla sig  till egna planer för ett bättre insamlingssystem, men även hur man ska ställa sig till olika erbjudanden om samarbeten kring återvinningsstationer och fastighetsnära insamling, som ju bygger på dagens ansvarsfördelning. Det kan vara klokt att i avtalen ta höjd för kommande förändringar, så att avtalstiden är kort och enkel att avsluta.

Läs mer
2015-01-09

Flera utredningsuppdrag inom avfallsområdet

Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att ta fram förslag på ett särskilt system för spårbarhet av framför allt farligt avfall. Det framgår av regleringsbrevet för 2015.

Läs mer
2014-12-17

EU-kommissionen lägger cirkulär ekonomi åt sidan

EU-kommissionen drar tillbaka förslagen om cirkulär ekonomi och ändringarna i bland annat avfallsdirektivet. I stället säger man sig vilja ersätta dem med nya och ”mer ambitiösa” förslag i slutet av 2015. Det framgår av kommissionens arbetsprogram för 2015. Parlamentet kommer att rösta om arbetsprogrammet i mitten av januari.

Läs mer
2014-12-12

Statens budget 2015: Deponiskatten höjs och planerna för kommunernas insamlingsansvar fortskrider

Deponiskatten höjs från 1 januari 2015. Konsekvensen av Riksdagens budgetomröstning har hittills varit oklara men nu är höjningen beslutad. Frågan om regeringens ambition att ge kommunerna insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper från hushåll berörs inte direkt av budgetproblematiken. Miljödepartementet arbetar i detta nu med hur ett ändrat insamlingsansvar ska kunna utformas.

Läs mer
2014-11-24

”Alla nivåer i avfallshierarkin behövs”

– Alla nivåer i avfallshierarkin behövs och kommer att behövas under överskådlig tid. Även om det är mycket fokus på återanvändning och förebyggande av avfall just nu finns det fortfarande mycket kvar att göra för material- och energiåtervinningen och på deponeringsområdet, sa Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist när han inledde höstmötet, som hade avfallshierarkin som tema.

Läs mer
2014-11-24

Nyfiken på nya avfallskunskaper?

Avfall Sverige erbjuder utbildning på alla nivåer från introduktion, till grunder och fördjupande kunskaper för avfallsbranschen i stort. Under 2015 finns det mycket att välja på bland totalt 36 arrangemang.

Läs mer

I korthet

2015-04-01 Importdebatt i SvT

Aktuellt visade ett inslag om import av avfall på tisdagskvällen. Inslaget följdes av en debatt mellan Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist och Återvinningsindustriernas styrelseordförande Anders Wijkman.


2015-03-13 Ny samordnare för miljöteknikexport

Inom kort drar Avfall Sverige, på uppmaning från ett antal medlemmar – kommuner, kommunala bolag och företag – igång en ny satsning för att stödja svensk miljöteknikexport inom avfall och återvinning.


2015-03-13 Olycklig koppling i Apotekets kampanj

Avfall Sverige har varit i kontakt med Apotek Hjärtat angående deras pågående kampanj för att samla in läkemedel. Apotek Hjärtat gjorde i sitt informationsmaterial en olycklig koppling mellan avfall som felaktigt hamnar i kärl- och säckavfallet, och negativ påverkan på vattenlevande organismer.


2015-03-09 Kartan som visar var du kan laga, låna eller återanvända

Det är bättre att laga, låna eller återanvända än att slänga och köpa nytt. För att underlätta för alla som vill leva som miljönärer, och spara både pengar och miljö, lanserar Avfall Sverige nu kartan som visar var du kan hitta en skomakare, second hand-butik eller ett bibliotek till exempel.


2015-03-06 Regeringen tillsätter energikommission

Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommission som ska ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till år 2050.


2015-03-05 Ökad återvinning av el-avfall

Förra året återvann svenskarna 147 500 ton elektronik. Det motsvarar vikten av 15 Eiffeltorn eller drygt 15 kilo per person. Totalt återvann vi över 70 miljoner elprodukter i Sverige förra året. Det visar ny insamlingsstatistik från El-Kretsen. Återvinningen mätt i vikt har planat ut de senaste åren som en följd av att produkterna blir mindre, smartare och lättare, men tittar man på antalet produkter så ökar återvinningen, enligt El-Kretsen.


2015-03-04 Nystart för cirkulär ekonomi i EU

EU-kommissionen har nu påbörjat arbetet med att ta fram en ny så kallad färdplan för cirkulär ekonomi och reviderad avfallslagstiftning med nya återvinningsmål. Ambitionen är att kunna lämna konkreta förslag före årsskiftet. Samtidigt har den så kallade Energi-Unionen presenterats, där energi ur avfall lyfts fram.


2015-03-03 Nya webbaserade utbildningar för politiker och personal

Avfall Sverige erbjuder nu två nya webbaserade kurser, ”Avfallskunskap för politiker” samt ”ÅVC-körkortet”. Dessutom har vi uppdaterat vår tidigare introduktionskurs till svensk avfallshantering. Samtliga tre kurser finns på vår hemsida.


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds.

Läs våra remissvar

Läs mer om visionen:
Det finns inget avfall!

Lediga platser

Avfall Sverige söker ekonomiassistent till kansliet i Malmö.

Läs mer

Norrköping Vatten och Avfall AB söker VD.

Läs mer

AÖS, Avfallshantering Östra Skaraborg, söker transportledare för insamling av hushållsavfall i Skövde Kommun.

Läs mer

ProVAb söker sektorledare Mark och Miljö.

Läs mer

Västervik Miljö & Energi söker affärsområdeschef för Avfall & Återvinning.

Läs mer

Miljönär-vänligt

2015-03-02 Miljönär-vänliga Myrorna

Myrornas 34 butiker runt om i landet har nu fått märkningen Miljönär-vänlig.


2015-02-26 Låna dig till gratis tv-tittande

Om du lånar en borrmaskin istället för att köpa en egen kan du titta på tv gratis i över ett år. Då spar du nämligen lika mycket av jordens resurser som går åt till att ha tv:n på i fem timmar om dagen hela året.


2015-02-16 Avfall Sverige ger Retoy märkningen Miljönär-vänlig

Att byta, låna och skapa leksaker är en både kul och miljösmart idé. Därför tilldelar Avfall Sverige nu sin märkning ”Miljönär-vänlig” till Retoy. De bidrar på ett konkret sätt till att människor kan återanvända de resurser som redan finns.


Bli medlem

Avfall Sverige är en intresse- och branschorganisation för kommuner och kommunala bolag men även privata företag inom området avfallshantering och återvinning.

Läs mer