Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

annons kampanj Miljönär-vänlig vann Columbi Ägg

Kampanjen vann reklam-tävlingen Columbi Ägg

Avfall Sverige och Miljönär-kampanjen har vunnit Columbi Ägg, Dagens Samhälles tävling om årets bästa kampanj!

Regeringens plastutredare Åsa Stenmarck, bild IVL

Varnar för "nedbrytbar" plast

De plaster som kallas nedbrytbara orsakar samma skador på marin miljö som konventionell plast. Det konstaterar regeringens plastutredare Åsa Stenmarck.

vinterbild från Skellefteå

Här finns alla handlingar till årsmötet i Skellefteå

Nu finns årsmöteshandlingarna till Avfall Sveriges årsmöte i Skellefteå för nedladdning tillsammans med årsberättelse och program.

Remisskonferenser om regeringens förslag

Avfall Sverige arrangerar remisskonferenser på olika platser i landet för att presentera regeringens förslag, beskriva möjliga konsekvenser och inhämta kommunernas åsikter om förslagen.

återvinningsstation för insamling av förpackningar och returpapper

Avfall Sverige välkomnar smidigare återvinning

Regeringen har lämnat ett antal förslag som förtydligar producentansvaret för förpackningar och returpapper. Förslaget innebär att fastighetsnära insamling blir huvudregel.

soptunnor på rad

Lättare samverka genom avtal

Regeringen har nu lämnat en proposition som föreslår en generell rätt till avtalssamverkan för kommuner och landsting.

NYA RAPPORTER

Förebyggande av avfall i offentlig upphandling

Ett prioriterat område, både inom EU och i Sverige, är att förebygga uppkomsten av avfall.

Indunstning av biogödsel

Erfarenheterna visar att processtekniken är mogen, men att det finns utmaningar att hantera beläggningar i systemet, både på värmeöverförande ytor och i övriga rörsystemet.

Hantering i avfallsledet av plastkompositer med kolnanorör

Nanoteknik skapar nya möjligheter för att lösa dagens och morgondagens utmaningar inom flera områden men i dag saknas i stort sett kunskap kring riskerna vid hanteringen av nanomaterial i...

Klassning av förbränningsrester som farligt eller icke farligt avfall

De nya märkningsreglerna bygger på samma testmetoder som tidigare, men själva märkningen av kemiska ämnen utförs på ett mycket annorlunda sätt. Därmed har också nya regler publicerats vilka anger hur...

avfallstrenden

Följ oss på