Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Remissvar på nationella avfallsplanen

Avfall Sverige har lämnat svar på Naturvårdsverkets remiss av förslag till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program för åren 2018-2023.

EU:s plaststrategi en besvikelse för många

EU-kommissionen har nu lagt fram sin "plaststrategi". Men den blev en besvikelse för många, bland andra den svenska EU-parlamentsledamoten Jytte Guteland (bilden).

Vi närmar oss matavfallsmålet

Naturvårdsverket har presenterat en uppföljning av etappmålet om mat­­avfall. Den visar att vi närmar oss målet men insatser behövs fortfarande.

Fortsatta utredningar om plast

Regeringen beslutade dagarna före jul om myndigheternas regleringsbrev för 2018. Plast och nedskräpning är fortfarande stora frågor.

Fler väljer bort plastkassen

Hälften av Sveriges befolkning uppger att de alltid eller oftast väljer bort plastkassen när de handlar.

Deponering ska minska kraftigt i EU till 2035

Den 18 december nådde det estniska ordförandeskapet en preliminär överenskommelse med Europaparlamentets företrädare om förslag till ny avfallslagstiftning och det cirkulära paketet.

NYA RAPPORTER

Kommunikationsstöd för förebyggande-coacher

Detta kommunikationsstöd riktar sig främst till förebyggande-coacher som vill starta eller utveckla arbetet med att förebygga avfall.

Beteendeförändring i mångfaldsområden

Rapporten beskriver en metod att arbeta med beteendeförändringar och vilka åtgärdsförslag ett projekt i Gävle 2016-2017 hittills har lett fram till.

Handbok för bedömning av lakvatten och förorenade dagvatten på avfallsanläggningar

Rapporten innehåller ett uppdaterat och förbättrat kunskapsunderlag med avseende på vattenburna utsläpp från avfallsanläggningar.

Viktiga egenskaper för insamlingspåsar för matavfall

Med hjälp av en projektgrupp med stor erfarenhet inom området har viktiga egenskaper för matavfallspåsar genom hela insamlings- och behandlingskedjan definierats.

avfallstrenden

Välkommen till Återvinningsgalan

Välkommen till en festkväll med prisutdelning, underhållning och mingel när Återvinningsgalan arrangeras för nionde året i rad. Galan arrangeras av tidningen Recycling i samarbete med branschorganisationerna Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna.

Följ oss på