Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Många förslag för säkrare kemikaliehantering

Kemikalieutredningen föreslår elva förändringar för att stärka lagstiftningen och öka kunskapen om kemikaliers effekter, i synnerhet kring blandningar av olika ämnen. Det kan även gynna avfallshanteringen.

Europa minskar avfallet – igen

I morgon, lördagen den 16 november, går startskottet för 2019 års upplaga av Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som ska inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande. Mellan den 16 och 24 november anordnas tusentals klimatsmarta aktiviteter runt om i Europa.

Avfall Sveriges höstmöte: Fossilfritt och hållbart är möjligt

Det är möjligt att skapa ett samhälle som är både koldioxidneutralt och resurseffektivt. Det menade flera föreläsare vid Avfall Sveriges höstmöte. Men frågan är om lag­stift­arna och medborgarna kommer att hänga med i den positiva utveckling som påbörjats.

soptunnor på rad

Samråd med förhinder

Mitt under pågående samråd med kommunerna angående den nya bostadsnära insamlingen väljer Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, att gå ut med ett märkligt budskap. Förordningstexten ifrågasätts och kommuner utmålas som giriga affärsmän.

Välkommen till Avfall Sveriges medlemsdagar

Avfall Sverige möter upp medlemmarna på en turné från söder till norr under vecka 5 och 6. Vi kommer att erbjuda matnyttig information i aktuella frågor, såväl om föreningens verksamhet som aktuella omvärldsfrågor. Det kommer också att finnas tid för dialog, diskussioner och nätverkande.

Deltagare på Avfall Sverige-kurs

Välkommen till våra kurser, konferenser och temadagar

Avfall Sverige levererar aktuell kunskap som hjälper våra medlemmar att arbeta mot en samhällsriktig och hållbar avfallshantering.

 

NYA RAPPORTER

Avfallshantering hos storkök och restauranger - Potential till ökad källsortering och förebyggande av matavfall och förpackningar

Rapporten belyser vilken potential som kan finnas till ökad källsortering och förebyggande av matavfall

och förpackningar från storkök och restauranger. Rapporten avser att utgöra kunskapsunderlag...

Bränslekvalitet – Nuläge och scenarier för sammansättningen av restavfall till år 2025

Framtidens restavfall påverkas av konjunktur och våra konsumtionsmönster liksom av styrmedel,

normer och insatser för en cirkulär omställning och resurshushållning. Det avfallsbränsle som idag går ...

Analys av samhällsekonomiska konsekvenser av deponiskatten i Sverige

Sedan 2000-talet har ett antal lagar och förordningar instiftats som har haft till syfte att skapa bättre

kontroll över vad som deponeras och hur mycket. Lag om skatt på avfall, kallad deponiskatten,...

Avfallsförebyggande och återanvändning i kommunala avfallsplaner

Alltfler av Sveriges kommuner arbetar med avfallsförebyggande och återanvändning på olika sätt och

följaktligen innehåller alltfler avfallsplaner både mål och åtgärder inom dessa områden. De nya...

avfallstrenden

Följ oss på