Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Riksdagshuset Stockholm

Budgetsatsning på biogas och hållbara lösningar

Regeringen vill införa ett produktionsstöd för biogas fram till 2040. Det är en av många planerade satsningar i budgeten för 2022 som idag presenterades.

Oätligt matavfall, skal, kärnor

Insamling av matavfall – nu finns lagförslag

Naturvårdsverket har nu redovisat sitt uppdrag från regeringen kring regleringen av utsortering och insamling av bioavfall. Bland annat föreslås ett utvidgat kommunalt ansvar för insamling från verksamheter.

50 miljoner för att stoppa avfallsbrott

Regeringen vill satsa 50 miljoner kronor under 2022 för att förebygga, förhindra och bekämpa brottslighet kopplat till avfall. Det ska bland annat ge förbättrad tillsyn, ökad gränskontroll och förbättrat utredningsarbete vid flera myndigheter.

Nominera Årets förebyggare

Den 1 december är det återigen dags för Återvinningsgalan! Fram till den 15 september kan du nominera till de olika priserna, däribland Årets förebyggare som Avfall Sverige står bakom.

Inspireras av goda exempel på förebyggande

Nu har vi fyllt på infobasen med goda exempel kring förebyggande. Exemplen kommer från rapport 2021:13 Goda exempel på förebyggande av avfall.

Avfall Sverige ber om översyn av avfallsskatten

I en hemställan till regeringen ber Avfall Sverige för andra gången om en översyn av avfallsskatten och dess samhällsekonomiska effekterna.

NYA RAPPORTER

Mäta och följa upp avfallsförebyggande i verksamheter – Vägledning

Denna vägledning är ett verktyg där Avfall Sverige och Göteborgs Stad har samverkat för att komplettera Avfall Sveriges Handbok i att förebygga avfall i kommunen, metod och inspiration (2017:17)...

Hantering och deponering av jordmassor med invasiva arter - parkslide

Projektets mål har varit att ta fram en vägledning med rekommendationer för när man ska hantera och deponera jordmassor med invasiva arter. Detta i syfte att underlätta mottagandet för...

Öka takten uppför trappan - Vägledning

Avfall Sverige arbetar med att stötta medlemmarna i arbetet för att nå visionen Det finns inget avfall. Sedan 2019 är också många kommuner anslutna till Avfall Sveriges 25/25-mål, det vill säga att...

Goda exempel på förebyggande av avfall

Denna rapport – som är full av goda exempel på förebyggande av avfall – hoppas vi ska inspirera till ännu fler goda exempel i kommunerna.

Följ oss på