Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

EU-parlamentet vill ge konsumenter rätt till reparation

Parlamentet har röstat igenom en resolution för att öka hållbarheten genom att främja återanvändning och reparation samt motarbeta metoder som förkortar produkters livslängd.

Riksdagshuset Stockholm

Uppdrag ska öka återvinningen

Mer plast ska materialåtervinnas och hanteringen av bioavfallet ska bli effektivare. Det är målet med de uppdrag som regeringen gett Naturvårdsverket.

Miljöstyrande avfallstaxa ger bättre sortering

Att låta de som sorterar sitt avfall bäst betala minst för sophämtningen ger i regel bra resultat. Men en miljöstyrande taxa kan även ge indirekta positiva effekter, visar en färsk rapport från Avfall Sverige.

VIDEO

Europa minskar avfallet – igen

I morgon går startskottet för 2020 års upplaga av Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som ska inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande. Mellan den 21 och 29 november anordnas tusentals klimatsmarta aktiviteter runt om i Europa.

Ändrad förordning för enklare spårbarhet på plats

Den 12 november informerade Avfall Sverige om att regeringen hade beslutat om vissa lättnader kring kraven på spårbarhet av farligt avfall. Ändringarna har nu offentliggjorts och träder i kraft den 1 december 2020.

Biogastankning

Ny utredning om styrmedel för biodrivmedel

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att undersöka behovet av ytterligare styrmedel för att främja produktion av biodrivmedel med ny teknik. Biogas från avfallsrötning omfattas inte.

NYA RAPPORTER

Miljöstyrande avfallstaxor - Användning, effekt och goda exempel

Miljöstyrande avfallstaxa är ett av de styrmedel som en kommun har att tillgå för att nå målen i kommunens avfallsplan och för att därigenom bidra till en mer hållbar avfallshantering,...

Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2019

Avfall Sverige ger varje år ut publikationen Svensk Avfallshantering som presenterar avfallsstatistik över hushållsavfall på riksnivå samt för några behandlingsmetoder också på anläggningsnivå.

Behandlingsmetoder av förorenade överskottsmassor

Genom att behandla överskottsmassor skulle möjligheten att återvinna massor kunna öka och bidra till ett resurseffektivt kretslopp.

Digitaliseringens möjligheter inom avfallsanläggningar

Denna skrift är ett resultat från det projekt då vi fokuserat på digitaliseringens möjligheter inom avfallsanläggningar.

avfallstrenden

Följ oss på