Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Överfulla soptunnor, nedskräpning

Nationell avfallsplan missar målet

Den 18 december publicerades så till slut det dokument som var menat att vägleda i avfallsarbetet från och med 2018. Liksom i remissutgåvan för ett år sedan saknas dock konkreta mål.

biogasreaktor

”Förläng stödet till biogasen”

I december betalar Jordbruksverket ut ett tillfälligt stöd till biogasbranschen. Det har gett en positiv injektion, som kommer att behövas tills en lösning på konkurrenssituationen är på plats, menar Avfall Sverige.

Avfall Sveriges nye VD utsedd

Vid halvårsskiftet 2019 får Avfall Sverige ny VD, då Tony Clark tillträder tjänsten. Detta sammanfaller med att Weine Wiqvist, Avfall Sveriges VD sedan 25 år tillbaka, väljer att gå i pension. Tony kommer närmast från en tjänst som ämnesråd på Miljö- och energidepartementet och har gedigen erfarenhet inom miljöbranschen.

Tidplan för nya förordningarna

Under våren kommer Naturvårdsverkets reviderade vägledning för förordningarna och förpacknings­avfall och returpapper.

Tre nominerade till årets förebyggare

I januari avgörs det vem som får Avfall Sveriges pris för bästa insats att förebygga avfall. Prisutdelning sker vid Återvinningsgalan den 31 januari.

Norden samlar världen till biogaskonferens

Den 9 – 11 april 2019 går den sjunde upplagan av Nordic Biogas Conference, NBC av stapeln. Sista dagen för Call of abstract är den 15 december.

NYA RAPPORTER

Ökad sortering av bygg- och rivningsavfall

Avfall Sveriges statistik visar på att mottagna mängder av verksamhetsavfall på kommunala avfallsanläggningar ökar. Detta främst i form av bygg- och rivningsavfall. I dagsläget går stora mängder bygg-...

Mäta hållbarhet inom kommunal avfallshantering

Hållbarhetsindex för avfallsverksamheten har förutsättningar att bli en metod att utvärdera hållbarheten på lång sikt inom avfallsverksamheten. Förslaget behöver dock testas mer i verksamheterna för...

Kunskapssammanställning om polymer i biogasbranschen

Denna studie har kartlagt vad som har gjorts på området under senare tid. Studien har fokus på katjonisk polyakrylamid (PAM-PE) som är den i särklass mest vanligt använda polymeren.

Bygg en återvinningscentral! Uppdaterad manual för utformning av återvinningscentraler

Syftet med manualen är att den ska utgöra ett stöd för den som ska bygga en ny eller bygga om en befintlig återvinningscentral. Manualen är en uppdatering av den mycket uppskattade manualen som togs...

avfallstrenden

Följ oss på