Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Etappmål för att minska matavfall

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram etappmål för att förebygga bland annat matavfallet.

Infrastrukturens roll lockade till debatt

Är brister i infrastrukturen ett hot mot den cirkulära ekonomin? Det var vad Avfall Sverige, tillsammans med systerorganisationerna Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och Svenskt Vatten frågade vid ett seminarium i Almedalen på måndagen.

Avfall Sveriges nya vd tillträder

Som tidigare meddelats har Avfall Sverige utsett en ny vd, Tony Clark. Tony Clark tillträder tjänsten den 1 juli. Detta sammanfaller med att Weine Wiqvist, Avfall Sveriges vd sedan 25 år tillbaka, går i pension.

Naturvårdsverkets vägledning om förpackningar och returpapper publicerad

Den 26 juni 2019 publicerade Naturvårdsverket sin vägledning om hur de nya förordningarna för förpackningar och returpapper bör tolkas. Bland annat anges att behållare och andra anordningar bör anses utgöra en del av insamlingen och att de därför ska bekostas av insamlingssystemet. 

Weine Wiqvist tar plats på lista över mäktigast i Hållbarhetssverige

Avfall Sveriges vd, Weine Wiqvist, hamnar på plats 83 på Aktuell Hållbarhets lista över årets mäktigaste i Hållbarhetssverige.

nedskräpning, plastpåsar i naturen

Skatt på plastbärkassar är en tydlig skatt mot produkten

Regeringen föreslår en skatt på plastbärkassar. Vanliga plastkassar föreslås kosta 3 kr och tunnare plastpåsar 30 öre.

NYA RAPPORTER

Den mikrobiologiska arbetsmiljön vid biologisk återvinning av matavfall – en sammanställning av mikrobiologiska arbetsmiljörisker, genomförda arbetsmiljömätningar samt hur man kan jobba för en bättre och säkrare arbetsmiljö

En säker arbetsmiljö för dem som arbetar med biologisk återvinning är av största vikt för Avfall Sveriges medlemmar. För arbetsgruppen Biologisk återvinning är därför arbetsmiljöfrågan en av de...

Rekommendation för proaktivt brandskyddsarbete

Den pågående omställningen för att ersätta fossila bränslen med bl.a. avfallsbränslen respektive mål avseende ökad materialåtervinning har lett till en betydligt mer omfattande hantering och lagring...

Dimensioneringsmodell för avfallsutrymmen - Lägenheter, förskolor, skolor, äldreboende, kontor inkl användarmanual

För att underlätta i planeringen av nya avfallsutrymmen och vid införande av fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper har en Excel-modell tagits fram där behovet av kärl och yta kan...

Uppdaterat beslutsstöd för återvinning av slaggrus i specifika asfalttäckta anläggningskonstruktioner

På grund av sina fysiska egenskaper och produktionsvolymen har slaggrus från avfallsförbränning stor potential att ersätta jungfruliga material och spara naturresurser. Idag återvinns slaggruset...

avfallstrenden

Följ oss på