Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Ytterligare undantag från karantänsregler behövs

Den 20 januari beslutade Folkhälsomyndigheten om ändrade karantänsregler för vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet. Men där saknas undantag för personal inom borttransport och insamling av avfall under kommunalt ansvar.

tangentbord dator

Avfall Web är nu öppet för inmatning

Dags att mata in 2021 års avfallssiffror. Bland året nyheter märks bland annat nya indata för utförare/aktör för behandling av matavfall och restavfall.

Nordisk förening ska boosta återvinningen

Ett enhetligt bildspråk för sortering av avfall är på god väg att etableras i Norden. Samma symboler ska finnas på förpackningar såväl som i soprum, på återvinningsstationer och återvinningscentraler. Det gör det lätt att sortera rätt, vilket gör miljön till vinnare.

För att driva samarbetet vidare har de kommunala avfallsorganisationerna i Danmark, Island, Finland och Sverige nu registrerat en gemensam förening: EUpicto.

Spillfett och fett från fettavskiljare är kommunalt avfall

Fett som uppstår vid tillagning av mat eller dryck som ska ätas direkt i bl.a. restauranger, självbetjäning eller som ”take away” blir kommunalt avfall och faller därmed under kommunalt ansvar.

Ny dom: McDonalds måste källsortera

Mark- och miljödomstolen i Nacka slår fast att restaurangkedjan har en laglig skyldighet att sortera ut olika förpackningsmaterial och skicka dem till återvinning.

Avfall Sverige välkomnar förslaget om ett nytt miljöbrottsdirektiv

Förslaget om ett nytt miljöbrottsdirektiv bedöms kunna förbättra möjligheterna att beivra brottslighet på avfallsområdet.

NYA RAPPORTER

Datainsamlings- och analysmodell för energianvändning av avfallstransporter (AVTA)

Detta projekt bidrar med att identifiera ett enhetlig och standardiserad datainsamlings- och

analysmodell som ska ge flera kommuner möjlighet att sätta tydliga mål i sina avfallsplaner som kan följas...

Analysparametrar för biogödsel och kompost - kartläggning och kunskapssammanställning

Rapporten ger en första kartläggning av utvalda, hittills ej analyserade, ämnen som kan finnas i biogödsel och kompost och sedan jämfört analyssvaren med värden i litteraturen. Samma 60 grundämnen som...

Containrar på ÅVC – och vad man bör tänka på vid upphandling, underhåll och besiktning

Projektets mål har varit att ta fram en kunskapssammanställning om ett flertal kommuners containrar, allt ifrån vilka modeller de har, till hur de genomfört upphandlingar och underhåll. I rapporten...

PFAS in waste residuals from Swedish incineration plants

The overall goal of this project has been to investigate to which extent Swedish waste incineration plants contribute to emissions of PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) to the environment and...

Följ oss på