Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Lars Stjernkvist ny ordförande för Avfall Sverige

Det var ett enhälligt beslut som klubbade den nye ordföranden vid Avfall Sveriges årsmöte i Stockholm.

Ängelholm är bäst i landet på avfallshantering

Nöjda kunder och bra miljövärden för förnybara drivmedel och matavfallsinsamling gjorde Ängelholm till landets bästa kommun på avfallshantering med ett sammanvägt index på 91,7 poäng av 100 möjliga.

Avfall Sverige avbryter samarbetet tills vidare

Avfall Sveriges styrelse har beslutat att tills vidare avbryta arbetet med den sam-verkansplattform som skapats med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. Plattformen syftar till att genomföra beslutade förordningar för att nå ökad åter-vinning av förpackningar och tidningar. Avfall Sverige anser att FTI successivt distanserat sig från innebörden i samverkansplattformen.

Oätligt matavfall, skal, kärnor

Göteborgsmodell miskar matsvinn

På bara två år lyckades Göteborgs stad halvera mängden slängd mat i sina verksamheter. Nu ska Livsmedelsverket utveckla och sprida modellen i hela Sverige.

FN-krav stoppar farliga ämnen och begränsar avfallsexport

I fredags avslutades förhandlings­möten i Genève inom tre FN-konventioner på avfalls- och kemikalieområdet. Resultatet lär bli märkbart inom avfallshanteringen.

Ny plats för tips på goda exempel

Nu blir det enklare att ta del av goda exempel på kommunikationsinsatser - Infobasen har flyttat in på avfallsverige.se och fått ett nytt utseende.

NYA RAPPORTER

Rekommendation för proaktivt brandskyddsarbete

Den pågående omställningen för att ersätta fossila bränslen med bl.a. avfallsbränslen respektive mål avseende ökad materialåtervinning har lett till en betydligt mer omfattande hantering och lagring...

Användarmanual för dimensioneringsmodell för avfallsutrymmen - Lägenheter, förskolor, skolor, äldreboende, kontor

För att underlätta i planeringen av nya avfallsutrymmen och vid införande av fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper har en Excel-modell tagits fram där behovet av kärl och yta kan...

Uppdaterat beslutsstöd för återvinning av slaggrus i specifika asfalttäckta anläggningskonstruktioner

På grund av sina fysiska egenskaper och produktionsvolymen har slaggrus från avfallsförbränning stor potential att ersätta jungfruliga material och spara naturresurser. Idag återvinns slaggruset...

Vägledning om BAT-slutsatser för avfallsbehandling (WT-BREF)

Målsättningen med detta projekt har varit att ta fram en vägledning med tolkningar och tillämpningar av bestämmelser och BAT-slutsatser som har stor betydelse för svenska...

avfallstrenden

Följ oss på