Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Avfall Sveriges nye VD utsedd

Vid halvårsskiftet 2019 får Avfall Sverige ny VD, då Tony Clark tillträder tjänsten. Detta sammanfaller med att Weine Wiqvist, Avfall Sveriges VD sedan 25 år tillbaka, väljer att gå i pension. Tony kommer närmast från en tjänst som ämnesråd på Miljö- och energidepartementet och har gedigen erfarenhet inom miljöbranschen.

Tidplan för nya förordningarna

Under våren kommer Naturvårdsverkets reviderade vägledning för förordningarna och förpacknings­avfall och returpapper.

Tre nominerade till årets förebyggare

I januari avgörs det vem som får Avfall Sveriges pris för bästa insats att förebygga avfall. Prisutdelning sker vid Återvinningsgalan den 31 januari.

Norden samlar världen till biogaskonferens

Den 9 – 11 april 2019 går den sjunde upplagan av Nordic Biogas Conference, NBC av stapeln. Sista dagen för Call of abstract är den 15 december.

Avfall Sverige deltar med experter i två utredningar

Caroline Steinwig och Jenny Westin ska bidra till regeringens utredningar om biogas och giftfri återföring av avloppsslam.

Var femte produkt på ÅVC går att återanvända

En stor andel av det vi lämnar på återvinningscentraler är i såpass gott skick att det går att sälja på en andrahandsmarknad. Det visar en så kallad plockanalys av nära 17 000 enskilda produkter som IVL Svenska Miljöinstitutet och Envir har utfört på uppdrag av Avfall Sverige.

NYA RAPPORTER

Bygg en återvinningscentral! Uppdaterad manual för utformning av återvinningscentraler

Syftet med manualen är att den ska utgöra ett stöd för den som ska bygga en ny eller bygga om en befintlig återvinningscentral. Manualen är en uppdatering av den mycket uppskattade manualen som togs...

Mätning av matsvinn – En förstudie

Denna rapport, Mätning av matsvinn – En förstudie, kompletterar handboken i att förebygga avfall som kan användas för att förebygga matsvinn, genom att titta närmare på just mätning.

Potential för ökad återanvändning – fallstudie återvinningscentraler

Syftet med denna rapport är att hjälpa kommunerna och övriga aktörer genom att bättre förstå potentialen till ökad återanvändning.

Hur når vi en fossilfri avfallsförbränning? – En scenarioanalys

I denna studie har olika scenarier för att nå en fossilfri avfallsförbränning analyserats. Resultatet syftar till att användas som ett konkret strategiunderlag för att bedöma olika handlingsvägar för...

avfallstrenden

Följ oss på