Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Planen för en cirkulär ekonomi är bara början

Regeringen har presenterat Sveriges första handlingsplan för cirkulär ekonomi. Bland annat föreslås ett produktpass och kvotplikt, något som Avfall Sverige länge efterfrågat. Men den som väntat sig stora nyheter och krafttag blir besviken.

Oätligt matavfall, skal, kärnor

Nya etappmål en tuff utmaning

Regeringen har beslutat att återvinningen ska öka såväl av matavfall som bygg- och rivningsavfall.

möbler byggmaterial

Grovavfall kan komma att hämtas av privata aktörer

Naturvårdsverket ska utreda servicenivån för insamling av grovavfall från hushåll och möjligheterna att låta andra än kommunen sköta hämtning. Det är ett av flera uppdrag som myndigheten fått för 2021.

tangentbord dator

Så här ska det kommunala avfallet redovisas

Nya föreskrifter har nu publicerats, som reglerar vilka uppgifter om kommunalt avfall som årligen ska lämnas av kommuner och de aktörer som transporterar kommunalt avfall utomlands. Avfall Sverige konstaterar att flera kritiserade förslag från remissversionen har plockats bort. Första rapporteringen gäller 2021 och ska göras senast den 30 juni 2022.

Andrea förstärker juridiken

Avfall Sverige har fått en ny rådgivare i juridik och seniorjurist i Andrea Hjärne. Hon bidrar med bred erfarenhet från miljöjuridiken.

EU-kommissionen vill se mer hållbara batterier

Batteridirektivet från 2006 behöver uppdateras, menar EU-kommissionen, som föreslår en rad skärpta krav på tillverkare och återvinnare.

NYA RAPPORTER

Rekommendationer om mätning av mikroorganismer i arbetsmiljön vid förbehandlings- och samrötningsanläggningar

Syftet med detta fortsättningsprojekt har varit att ta fram underlag för förbehandlings- och samrötningsanläggningar så att de kan göra bättre riskbedömningar med hjälp av mätningar. Målsättningen med...

Beräkning av kostnader för hantering av returpapper i svenska kommuner

För att ta reda på mer realistiska siffror på vad det skulle kosta för olika typer av kommuner att hantera returpapper med olika typer av insamlingssystem fick Miljö & Avfallsbyrån i uppdrag av Avfall...

Klimatneutral eller mer? - En potential- och konsekvensanalys av en ökad andel gödselbaserad fordonsgas i Skåne

Syftet med denna rapport är att fram ett kunskapsunderlag för Skånetrafiken och andra transportköpare som har intresse av att öka användningen av fordonsgas från gödsel. Studien visar på hur...

Miljöstyrande avfallstaxor - Användning, effekt och goda exempel

Miljöstyrande avfallstaxa är ett av de styrmedel som en kommun har att tillgå för att nå målen i kommunens avfallsplan och för att därigenom bidra till en mer hållbar avfallshantering,...

avfallstrenden

Följ oss på