Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

EU-flaggan

Europeiska rådet antar förbud mot engångsplast

Den 21 maj antog rådet ett direktiv med nya restriktioner mot vissa plastprodukter för engångsbruk. Rådets formella antagande var sista steget i lagstiftningsprocessen.

Nytt nummer av tidningen Avfall och Miljö

Tema för detta nummer är Fossilfritt. Läs bland annat en intervju med Svante Axelsson, om den första sopbilen som går på vätgas och om hur Brexit kan komma att påverka avfallshandeln.

Lars Stjernkvist ny ordförande för Avfall Sverige

Det var ett enhälligt beslut som klubbade den nye ordföranden vid Avfall Sveriges årsmöte i Stockholm.

Ängelholm är bäst i landet på avfallshantering

Nöjda kunder och bra miljövärden för förnybara drivmedel och matavfallsinsamling gjorde Ängelholm till landets bästa kommun på avfallshantering med ett sammanvägt index på 91,7 poäng av 100 möjliga.

Avfall Sverige avbryter samarbetet tills vidare

Avfall Sveriges styrelse har beslutat att tills vidare avbryta arbetet med den sam-verkansplattform som skapats med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. Plattformen syftar till att genomföra beslutade förordningar för att nå ökad åter-vinning av förpackningar och tidningar. Avfall Sverige anser att FTI successivt distanserat sig från innebörden i samverkansplattformen.

Oätligt matavfall, skal, kärnor

Göteborgsmodell miskar matsvinn

På bara två år lyckades Göteborgs stad halvera mängden slängd mat i sina verksamheter. Nu ska Livsmedelsverket utveckla och sprida modellen i hela Sverige.

NYA RAPPORTER

Rekommendation för proaktivt brandskyddsarbete

Den pågående omställningen för att ersätta fossila bränslen med bl.a. avfallsbränslen respektive mål avseende ökad materialåtervinning har lett till en betydligt mer omfattande hantering och lagring...

Användarmanual för dimensioneringsmodell för avfallsutrymmen - Lägenheter, förskolor, skolor, äldreboende, kontor

För att underlätta i planeringen av nya avfallsutrymmen och vid införande av fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper har en Excel-modell tagits fram där behovet av kärl och yta kan...

Uppdaterat beslutsstöd för återvinning av slaggrus i specifika asfalttäckta anläggningskonstruktioner

På grund av sina fysiska egenskaper och produktionsvolymen har slaggrus från avfallsförbränning stor potential att ersätta jungfruliga material och spara naturresurser. Idag återvinns slaggruset...

Vägledning om BAT-slutsatser för avfallsbehandling (WT-BREF)

Målsättningen med detta projekt har varit att ta fram en vägledning med tolkningar och tillämpningar av bestämmelser och BAT-slutsatser som har stor betydelse för svenska...

avfallstrenden

Följ oss på