Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Regeringen har fattat beslut om förpackningarna

Regeringen har vid dagens sammanträde beslutat om ändringar i förordning om producentansvar för förpackningar. Regeringen väntas publicera de slutliga texterna först i början av nästa vecka.

Avfall Sverige återkommer med en kommentar när förordningstexterna publicerats.

Resurseffektiva förslag om schaktmassor

Naturvårdsverket har redovisat sin översyn av hanteringen av schaktmassor för anläggningsändamål. Deras förslag kommer att öka möjligheterna att återvinna dessa massor, menar Avfall Sverige.

Avfallsranking ny rapport i Avfall Web

Nu kan du se din kommuns index och placering i Avfall Sveriges avfallsranking, dels totalt sammanvägt index och dels per område. Resultatet visas i såväl kartor som i stapeldiagram och tabeller.

Inga problem transportera vattenbaserad färg

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap klargör nu att vattenbaserad färg får transporteras på samma sätt som lösningsbaserad.

EU-flaggan

EU-parlamentet vill skärpa utsläppshandeln

Energiåtervinning av kommunalt avfall föreslås inkluderas i EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det står klart sedan EU-parlamentet röstat för ett paket med reformer av systemet för utsläppshandel. Avfall Sverige ser det som ett steg i rätt riktning, men det är långt kvar till slutligt beslut i frågan.

Träffa oss i Almedalen

Avfall Sverige kommer att arrangera två seminarier vid årets politikerträff i Almedalen. Bland annat deltar Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister och Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka.

NYA RAPPORTER

Deltömning av slamavskiljare med enfacksbil

För att få bättre kunskap och mer fakta om deltömning med enfacksbil genomfördes en studie under 2021. Provtagningarna och analyser har genomförts på samma sätt i alla ovan studier - av certifierade...

Samhällsekonomisk analys av energiåtervinning av avfall i Sverige

Avfall Sverige har gett WSP i uppdrag att utreda nyttor och kostnader av energiåtervinning av avfall i Sverige. I uppdraget redovisar WSP samhällsekonomiska nyttor och kostnader kopplat till detta...

Öka avsättningen av återbruksmaterial

I samband med den ökade återbruksinsamling, så har allt fler kommuner ställt sig frågan, ”vart ska materialet ta vägen?”. Många väljer att samarbeta med kommunala arbetsmarknadsprojekt eller med...

Ökat återbruk genom innovativa och cirkulära resursflöden

Kommunerna strävar efter att på olika sätt öka återanvändningen av saker som lämnas in på återvinningscentralerna. Tidigare projekt har visat att det finns en betydande potential att återanvända...

Följ oss på