Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Regeringen fattar beslut om ny slamutredning

Regeringen fattade idag beslut om en ny utredning om slam där man bland annat ska undersöka ett förbud mot användning av slam som gödselmedel inom jordbruket samtidigt som krav på fosforåtervinning införs.

Traktor på åker

Regeringen beslutar om förordning för stöd till biogas

Att regeringen beslutade den femte juli om en ny förordning om statligt stöd på 270 mkr, till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel är mycket bra.

förpackningar av plast

Avfall Sverige välkomnar regeringens förordningsändring kring producentansvaret

Avfall Sverige välkomnar att regeringen nu fullföljer ambitionen att reformera dagens producentansvar för förpackningar och tidningar och skapar ett bekvämt insamlingssystem som går att lita på.

Illustration från Stockholm Vatten och Avfall, Stockholm stad, Stockholm Exergi och Bloomberg Philandthropics

Finns det en marknad för biokol?

I dag finns det fler användningsområden för biokol – inom vattenrening, djurfoder och som fyllnadsmaterial i betong till exempel. Det ökade intresset för biokol är bland annat kopplat till dess klimatnyttor och möjligheter att skapa kolsänkor.

Publik på Almedalen. Foto: Region Gotland

Avfall Sverige bjuder in till två seminarier under Almedalsveckan

Avfall Sverige deltar i Almedalsveckan på Gotland även i år. Den 2 och 3 juli arrangeras två seminarier med frågeställningarna "Hur uppnår vi ett cirkulärt samhälle i praktiken?" och "Vad händer om vi slutar ta emot plasten?". Välkomna!

Överfulla soptunnor, nedskräpning

13 % mer avfall på två år

Naturvårdsverkets statistik över avfallsmängden i Sverige visar på ökande mängder. 2016 uppkom 31,9 miljoner ton avfall, gruvavfallet borträknat.

NYA RAPPORTER

Kommunernas roll och ansvar i framtidens avfallshantering

Det sker stora förändringar i världen som mer eller mindre direkt kommer påverka både morgondagens avfallshantering som helhet och kommunernas roller och ansvar i synnerhet. Riktningen i de här...

Marknaden för biokol i Sverige

Trots många användningsområden är marknaden för biokol i Sverige ännu relativt outforskad. Den enda, relativt sett, större marknaden för biokol idag är som jordförbättringsmedel. Övriga...

Handbok i avfallsplanering

Handboken innehåller rekommendationer till kommunerna om hur avfallsplaneringsprocessen kan drivas och hur själva avfallsplanen kan se ut. Utgångspunkten är gällande lagstiftning samt intressanta...

Den nya dataskyddslagstiftningen GDPR

Rapporten ger vägledning till framförallt de kommunala avfallsorganisationerna när det gäller hur personuppgifter inom ramen för avfallshanteringen ska, får och kan hanteras.

avfallstrenden

Följ oss på