Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Avfall Sverige deltar vid FN:s jubileum

1972 hölls FN:s första miljökonferens, med Stockholm som värd. 50-årsjubileumet Stockholm+50 den 2–3 juni uppmärksammas med ett nytt stort miljömöte, som ska bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen.

PM klargör krav kring vattenbaserad färg

Från den 1 mars klassificeras stora mängder vattenbaserad färg som miljöfarlig kemisk produkt enligt EU:s kemikalielagstiftning på grund av innehåll av vissa biocider. I en PM klargör Avfall Sverige sin bedömning, att den generellt inte ska klassas som farligt avfall.  

Ytterligare sänkt moms på reparationer

2017 halverades momsen på reparationer av bland annat cyklar, skor och kläder. Nu har riksdagen beslutat om ytterligare en halvering till sex procent.

Nytt nätverk för internationell utveckling

Välkommen till Avfall Sveriges nätverk för internationella utvecklingsprojekt. Nätverket är öppet för kommuner som vill dela erfarenheter, men ska också utgöra en bas för samverkan kring projekt.

Bättre nytta av gamla deponier

Det finns många skäl att återbruka sluttäckta deponier. Här finns potential för ökade rekreationsvärden, ekonomiska intäkter, förnybar produktion av energi samt bättre kontroll av lakvatten och deponigas.

Glöm inte soptipparna, Magdalena Andersson!

Idag, den 4 maj, deltar Magdalena Andersson, tillsammans med de övriga nordiska statsministrarna, i ett toppmöte med bland andra Indiens premiärminister. På mötet ska bland annat klimatet och den gröna omställningen diskuteras. Det innebär ett ypperligt tillfälle att diskutera sopor, skriver Avfall Sveriges vd Tony Clark i ett öppet brev till stadsministern. 

NYA RAPPORTER

Öka avsättningen av återbruksmaterial

I samband med den ökade återbruksinsamling, så har allt fler kommuner ställt sig frågan, ”vart ska materialet ta vägen?”. Många väljer att samarbeta med kommunala arbetsmarknadsprojekt eller med...

Ökat återbruk genom innovativa och cirkulära resursflöden

Kommunerna strävar efter att på olika sätt öka återanvändningen av saker som lämnas in på återvinningscentralerna. Tidigare projekt har visat att det finns en betydande potential att återanvända...

Framtidens utnyttjande av deponier

Projektets huvudsakliga syfte har varit att ge en samlad bild av vilka möjligheter som finns att efterutnyttja sluttäckta deponier och framföra goda exempel för både myndigheter och...

Mikroorganismer i arbetsmiljön vid förbehandlings- och samrötningsanläggningar – Kartläggning och åtgärder

Syftet med detta fortsättningsprojekt har varit att visa när och var det finns risk för exponering för damm och mikroorganismer inom förbehandlings- och samrötningsanläggningar.

Följ oss på