Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Miljönären nominerad

Avfall Sverige och Miljönär-kampanjen har nominerats till Columbi Ägg, Dagens Samhälles tävling om bästa kampanj.

Torr biogödsel med olika tekniker

Följ med till Sveriges första indunstningsanläggning för biogödsel och till försöksanläggningen som gör näringsrik pellets av rötresten.

Uppdaterade guider från Avfall Sverige

Avfall Sveriges guider nr 1, 4, 9 och 15 har uppdaterats och finns nu för nedladdning. Inloggning krävs för att se sidan och kunna ladda ner.

Biogastankning

Ny version av hbk-beräkningsverktyg

Nu finns en ny version av biogasbranschens verktyg för hållbarhetsredovisning och växthusgasberäkningar inom hållbarhetslagen.

Tydligare tolkning av hushållsavfall

Spillfett och fett från fettavskiljare är ett hushållsavfall. Det anser Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm, som granskat vilka avfallsslag som faller under kommunens ansvar.

”TMR ska ha tillgång till åvs”

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, kan inte säga upp avtalet med TMR om tillgång till återvinningsstationerna. Det har Konkurrensverket beslutat.

NYA RAPPORTER

Förebyggande av avfall i offentlig upphandling

Ett prioriterat område, både inom EU och i Sverige, är att förebygga uppkomsten av avfall.

Indunstning av biogödsel

Erfarenheterna visar att processtekniken är mogen, men att det finns utmaningar att hantera beläggningar i systemet, både på värmeöverförande ytor och i övriga rörsystemet.

Hantering i avfallsledet av plastkompositer med kolnanorör

Nanoteknik skapar nya möjligheter för att lösa dagens och morgondagens utmaningar inom flera områden men i dag saknas i stort sett kunskap kring riskerna vid hanteringen av nanomaterial i...

Klassning av förbränningsrester som farligt eller icke farligt avfall

De nya märkningsreglerna bygger på samma testmetoder som tidigare, men själva märkningen av kemiska ämnen utförs på ett mycket annorlunda sätt. Därmed har också nya regler publicerats vilka anger hur...

avfallstrenden

Följ oss på