Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Årets förebyggare prisade på Återvinningsgalan

Den 1 december arrangerades Återvinningsgalan av tidskriften Recycling, i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Avfall Sveriges pris ”Årets förebyggare” gick till Accus för deras Re:sign som tillverkar flergångsskyltar för återbruk.

EU-flaggan

EU vill justera handeln med avfall

Det kan bli lättare att transportera avfall för återvinning mellan medlemsländer, men svårare om avfallet ska deponeras eller förbrännas utan energiåtervinning. Det är innebörden i ett förslag till en ny EU-förordning. För svensk del blir effekterna troligen inte så stora.

Foto: Roee Dori

Höstmöte visade utvecklingskraft

Avfall Sveriges höstkonferens gav många exempel på det arbete som pågår för att vässa avfallshanteringen och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling. Riktstjärnorna är ett hållbart klimat och ökad återvinning, och budskapet var tydligt: vi kan nå målen.

Nytt nummer av Avfall och Miljö: Tema USA

I senaste numret av Avfall och Miljö kan du läsa om hur USA skriker efter lösningar på avfallsproblemen. För nu ställer landet om: deponierna ska bort och tuffare lagstiftning kräver nytänkande. Ambassadör Karin Olofsdotter bistår gärna svenska företag.

Stöd för bio-CCS försvårar fossilfri avfallshantering

Energimyndigheten har nu lämnat sitt förslag på hur ett statligt stöd för avskiljning och lagring av koldioxid från förnybara källor kan utformas. Redan nästa år kan det finnas på plats, men det utesluter i praktiken anläggningar för energiåtervinning av avfall.

Nu finns mallar för att kommunicera nya ansvaret

Från årsskiftet tar kommunerna över ansvaret för att samla in och återvinna returpapper från producenterna. Avfall Sverige har tagit fram ett kommunikationspaket för att underlätta kontakten med medborgare, ägare till flerbostadshus och verksamheter i kommunen, fritt att använda och anpassa för alla medlemmar.

NYA RAPPORTER

Analysparametrar för biogödsel och kompost - kartläggning och kunskapssammanställning

Rapporten ger en första kartläggning av utvalda, hittills ej analyserade, ämnen som kan finnas i biogödsel och kompost och sedan jämfört analyssvaren med värden i litteraturen. Samma 60 grundämnen som...

Containrar på ÅVC – och vad man bör tänka på vid upphandling, underhåll och besiktning

Projektets mål har varit att ta fram en kunskapssammanställning om ett flertal kommuners containrar, allt ifrån vilka modeller de har, till hur de genomfört upphandlingar och underhåll. I rapporten...

PFAS in waste residuals from Swedish incineration plants

The overall goal of this project has been to investigate to which extent Swedish waste incineration plants contribute to emissions of PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) to the environment and...

Dioxinbildning vid småskalig förbränning av avfall utan rökgasrening vid fjällstugor i svenska fjällen

Syftet med projektet har varit att undersöka om förbränning av avfall i en väldigt enkel förbränningsugn utan rökgasrening genererar utsläpp av dioxiner och i så fall i vilken utsträckning...

Följ oss på