Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Avfall Sveriges VD knyts till Lunds universitet

Lunds Universitet har tilldelat Weine Wiqvist, VD för Avfall Sverige, en adjungerad tjänst som lärare/forskare inom ämnesområdet ”Circular Economy Policies” vid Internationella miljöinstitutet – Internationell Institute for Industrial Environmental Economics, IIIEE som är en avdelning inom universitet.

förpackningar av plast

”Bra grund för hållbar plastanvändning”

Strax före jul presenterades utredningen ”Det går om vi vill” - förslag till en hållbar plastanvändning.

 

Uppdaterade ståndpunkter

För att följa avfallshanteringens utveckling har Avfall Sverige efter ett gediget arbete i styrelse och arbetsgrupper nu uppdaterat sina ståndpunkter.

 

Försenad faktura

Avfall Sverige och Avfall Sverige AB har övergått till e-fakturering. Vår leverantör har dock drabbats av uppstartsproblem, vilket vi ber om överseende med.

Ändrade regler för elavfall

Naturvårdsverkets regler om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som omfattas av producentansvaret har uppdaterats.

Julgåva för framtiden

Avfall Sverige skänker årets julgåva till Iswa Scholarship Programme.

NYA RAPPORTER

Goda exempel på mobil återvinningscentral

Mobil återvinningscentral (ÅVC) som insamlingssystem har potential att vara en värdefull del av servicen för skrymmande hushållsavfall. Utveckling av utrustning, logistik och organisation av mobil ÅVC...

Ökad sortering av bygg- och rivningsavfall

Avfall Sveriges statistik visar på att mottagna mängder av verksamhetsavfall på kommunala avfallsanläggningar ökar. Detta främst i form av bygg- och rivningsavfall. I dagsläget går stora mängder bygg-...

Fettavskiljare och kombisystem med avskiljare för matavfall och fett

I denna vägledning ges en kunskapsöversikt angående fettavskiljare och kombinerade system för insamling av matavfall och fett.

Mäta hållbarhet inom kommunal avfallshantering

Hållbarhetsindex för avfallsverksamheten har förutsättningar att bli en metod att utvärdera hållbarheten på lång sikt inom avfallsverksamheten. Förslaget behöver dock testas mer i verksamheterna för...

avfallstrenden

Följ oss på