Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Kommunerna visar vägen för mindre avfall

Att förebygga avfall är bland det smartaste vi kan ägna oss åt. Det visar exempel från Sveriges kommuner, som vi berättar om i en ny bilaga.

EU föreslår nya regler för att minska skräp i havet

EU-kommissionen föreslår nya regler om engångsplastprodukter för att minska nedskräpningen på stränder och i havet.

Andreas Mankler, politiskt sakkunnig hos miljöministern

Möte om framtiden på årsmötet 2018

Anders Mankler, politiskt sakkunnig hos miljöministern, förklarade de planerade förtydligandena i producentansvaret. Digitalisering, livsstil och vikten av mål var andra frågor som diskuterades livligt under Avfall Sveriges årskonferens i Skellefteå i förra veckan.

soptunnor på rad

Lättare samverka genom avtal

Riksdagen har nu godkänt regeringens förslag till en generell rätt till avtalssamverkan för kommuner och landsting.

Riksdagsledamot Åsa Westlund (s). Foto: Riksdagen

Nu startar utredningen som ska rädda svensk biogas

Riksdagsledamoten Åsa Westlund har fått regeringens uppdrag att utreda regelverket som ska rädda den svenska biogasen.

Årets avfallskommun 2018

Uddevalla bäst i landet på avfallshantering!

Efter att i flera år haft topplaceringar tog Uddevalla steget upp till förstaplatsen som bäst i Sverige på avfallshantering med 92,3 poäng av 100 möjliga.

NYA RAPPORTER

Den nya dataskyddslagstiftningen GDPR

Rapporten ger vägledning till framförallt de kommunala avfallsorganisationerna när det gäller hur personuppgifter inom ramen för avfallshanteringen ska, får och kan hanteras.

Fastighetsnära insamling i stadsmiljö

I rapporten presenteras resultat och erfarenheter från exempel på fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar och returpapper från områden med flerbostadshus med system som förekommer i...

Brandsäkerhet vid lagring av avfallsbränslen

Syftet med detta projekt har varit att ge ökad kunskap kring olika förekommande brandrisker och råd om hur dessa kan reduceras med olika åtgärder, primärt baserat på praktiska erfarenheter från...

Uppdaterad vägledning för prisjustering med index inom avfallsverksamheten

Den här rapporten är en uppdatering av Avfall Sverige rapport 2015:06 Vägledning för prisjustering med index inom avfallsverksamhet. Rapporten är ett stöd till svenska kommuner, kommunala avfallsbolag...

avfallstrenden

Följ oss på