Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Det var en gång en soptipp…

I år fyller Avfall Sverige 75. I ett trekvarts sekel har Avfall Sverige utvecklat, utbildat, fajtats, samtalat och samverkat för att skapa en bra avfallshantering. I en jubileumsskrift har vi gjort några nedslag hos medlemmar som berättar hur det gick till, men vi får också se vad som väntar framöver.

En del av sommarens nya lagstiftning

Förutom förpackningsförordningen har ett antal andra förordningar och miljöbalken ändrats de senaste dagarna.

Semesterstängt hos Avfall Sverige

Avfall Sveriges kansli håller semesterstängt vecka 29-31, det vill säga 18 juli till 5 augusti. Glad sommar!

Skärpt producentansvar för elektronik

Längre livslängd för elektrisk utrustning är målet med nya regler som regeringen nu beslutat om. Redan vid årsskiftet träder den nya bestämmelsen i kraft.

2024 tar kommunerna över förpackningsinsamlingen

Nu har regeringen släppt mer information kring den nya förordningen kring producentansvaret för förpackningar. Redan om 1 ½ år ska kommunerna sköta insamlingen av förpackningsavfallet och senast 2027 ska fastighetsnära insamling vara infört.

Regeringen har fattat beslut om förpackningarna

Regeringen har vid dagens sammanträde beslutat om ändringar i förordning om producentansvar för förpackningar. Regeringen väntas publicera de slutliga texterna först i början av nästa vecka.

Avfall Sverige återkommer med en kommentar när förordningstexterna publicerats.

NYA RAPPORTER

Deltömning av slamavskiljare med enfacksbil

För att få bättre kunskap och mer fakta om deltömning med enfacksbil genomfördes en studie under 2021. Provtagningarna och analyser har genomförts på samma sätt i alla ovan studier - av certifierade...

Samhällsekonomisk analys av energiåtervinning av avfall i Sverige

Avfall Sverige har gett WSP i uppdrag att utreda nyttor och kostnader av energiåtervinning av avfall i Sverige. I uppdraget redovisar WSP samhällsekonomiska nyttor och kostnader kopplat till detta...

Öka avsättningen av återbruksmaterial

I samband med den ökade återbruksinsamling, så har allt fler kommuner ställt sig frågan, ”vart ska materialet ta vägen?”. Många väljer att samarbeta med kommunala arbetsmarknadsprojekt eller med...

Ökat återbruk genom innovativa och cirkulära resursflöden

Kommunerna strävar efter att på olika sätt öka återanvändningen av saker som lämnas in på återvinningscentralerna. Tidigare projekt har visat att det finns en betydande potential att återanvända...

Följ oss på