Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Delta i Energiforsks GasAkademi

Är du doktorand eller ingenjör med fokus på energigas? Delta i Energiforsk:s sommarskola i sommar, där Avfall Sverige är en av sponsorerna.

Framtidens avfallshantering diskuteras på årsmötet

Hur kan kommunernas roller och ansvar inom avfallshanteringen gestalta sig i framtiden? Det är en fråga som diskuteras på Avfall Sveriges årsmöte i nästa vecka.

tangentbord dator

Avfall Sverige-rapport om GDPR på gång

Avfall Sverige har tagit fram en vägledning till GDPR. Avsikten var först att publicera en guide, men omfattningen av regelverket gör att det blir en rapport istället.

”Digitaliseringen kommer även in i vår bransch”

”Det finns inget avfall, det finns bara resurser”, säger Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige, till Veckans Affärers Hållbarhetspodd.

förpackningar av plast

Avfall Sverige välkomnar regeringens förslag

Avfall Sverige välkomnar den föreslagna nyordningen för förpackningar och tidningar men om ändringen ska få önskade effekter behövs en rad förtydliganden.

Dags att göra det osynliga avfallet synligt

Avfall Sverige vill synliggöra det ”osynliga avfallet”, det som uppstår i produktions- och konsumtionsprocessen.

NYA RAPPORTER

Brandsäkerhet vid lagring av avfallsbränslen

Syftet med detta projekt har varit att ge ökad kunskap kring olika förekommande brandrisker och råd om hur dessa kan reduceras med olika åtgärder, primärt baserat på praktiska erfarenheter från...

Uppdaterad vägledning för prisjustering med index inom avfallsverksamheten

Den här rapporten är en uppdatering av Avfall Sverige rapport 2015:06 Vägledning för prisjustering med index inom avfallsverksamhet. Rapporten är ett stöd till svenska kommuner, kommunala avfallsbolag...

Fastighetsnära insamling av smått el-avfall från lägenheter – möjligheter och risker

Rapporten presenterar resultat av ett projekt som har utvärderat insamling av smått el-avfall från lägenheter med fokus på service, risker och kostnader för systemet.

Förebyggande av avfall i offentlig upphandling

Ett prioriterat område, både inom EU och i Sverige, är att förebygga uppkomsten av avfall.

avfallstrenden

Följ oss på