Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Hjälp att klassa förorenade massor

Nu har Avfall Sveriges bedömningsgrunder för att klassificera förorenade massor uppdaterats. I en färsk rapport erbjuds en metod som omsätter EU:s nya regler till praktik.

Ny i politiken? Här är stöd till förtroendevalda

Till nyvalda politiker i riksdag, nämnder och styrelser har Avfall Sverige tagit fram vägledande material om avfallshantering.

Förslag för hur farligt avfall ska spåras

Naturvårdsverket har nu presenterat sitt förslag till system för att kunna spåra och samla statistik kring farligt avfall.

”Skatt på avfallsförbränning är verkningslöst”

Det skriver Erik Thornström på Energiföretagen och Klas Svensson, Avfall Sverige i en debattartikel i Ny Teknik.

Fotograf: Mikael Gustavsson

Årets förebyggare utsedd på Återvinningsgalan

Den 31 januari arrangerades för tionde gången Återvinningsgalan av tidskriften Recycling, i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Årets förebyggare blev Stockholmsmarknader som tagit konceptet bakluckeloppis till Stockholm och Sverige.

"Vi hoppas Centern tar chansen att ställa om Sverige"

Det skriver Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten i en debattartikel i Altinget inför Centerpartiets kommundagar.

NYA RAPPORTER

Undersökning av laktester för farlighetsklassificering med avseende på bly i bottenaskor från avfallsförbränning

Målet med föreliggande studie är att utveckla en metodik där enkla lakmetoder kan användas för att uppskatta de halter av bly i askor som är biotillgängliga och med stöd av geokemisk modellering...

Introduktion till försäljning av avfall - förutsättningar och överväganden för olika materialslag

Syftet med projektet var att ge kommuner och kommunala avfallsbolag verktyg att ställa relevanta krav på återvinning, ge förslag på materialindex och tips på avsättningsmöjligheter vid försäljning av...

Slamtömning med tvåfacksbil - Mindre mängd att transportera och behandla - bättre miljö!

För att få bättre kunskap och mer fakta om deltömning av slamavskiljare med tvåfacksbil är en studie genomförd av WSP med bidrag från Avfall Sveriges utvecklingssatsning och stöd från elva svenska...

Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor

Rapport 2019:01 är en uppdatering av rapport 2007:01. Rapporten ska förse en bred målgrupp med ett nytt, korrekt och ännu tydligare verktyg för bedömning av förorenade massor.

avfallstrenden

Följ oss på