Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

EU-flaggan

Parlamentet har godkänt ny avfallslagstiftning

Europaparlamentet har godkänt ny avfallslagstiftning och därmed en omläggning av politiken mot en cirkulär ekonomi i Europa.

biogasreaktor

Avfall Sverige välkomnar nya satsningen på biogas

Regeringen ökar stödet till biogasproduktion med 270 miljoner kronor under 2018. Avfall Sverige välkomnar satsningen.

Bryggarbacken Skellefteå

Här finns alla handlingar till årsmötet i Skellefteå

Nu finns årsmöteshandlingarna till Avfall Sveriges årsmöte i Skellefteå för nedladdning tillsammans med årsberättelse och program.

Remisskonferenser om regeringens förslag

Avfall Sverige arrangerar remisskonferenser på olika platser i landet för att presentera regeringens förslag om producentansvaret, beskriva möjliga konsekvenser och inhämta kommunernas åsikter om förslagen.

återvinningsstation för insamling av förpackningar och returpapper

Avfall Sverige välkomnar smidigare återvinning

Regeringen har lämnat ett antal förslag som förtydligar producentansvaret för förpackningar och returpapper. Förslaget innebär att fastighetsnära insamling blir huvudregel.

bilkö

Kommunerna kan få införa miljözoner

Regeringen ger kommuner möjlighet att införa tre olika miljözoner från den 1 januari 2020. Förslaget innebär att fordon som drivs med el, gas och vätgas tillåts i den strängaste zonen.

NYA RAPPORTER

Uppdaterad vägledning för prisjustering med index inom avfallsverksamheten

Den här rapporten är en uppdatering av Avfall Sverige rapport 2015:06 Vägledning för prisjustering med index inom avfallsverksamhet. Rapporten är ett stöd till svenska kommuner, kommunala avfallsbolag...

Fastighetsnära insamling av smått el-avfall från lägenheter – möjligheter och risker

Rapporten presenterar resultat av ett projekt som har utvärderat insamling av smått el-avfall från lägenheter med fokus på service, risker och kostnader för systemet.

Förebyggande av avfall i offentlig upphandling

Ett prioriterat område, både inom EU och i Sverige, är att förebygga uppkomsten av avfall.

Indunstning av biogödsel

Erfarenheterna visar att processtekniken är mogen, men att det finns utmaningar att hantera beläggningar i systemet, både på värmeöverförande ytor och i övriga rörsystemet.

avfallstrenden

Följ oss på