Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Nya råd för bättre avfallsutrymmen

Nu finns en uppdaterad version av Handbok för avfallsutrymmen. Här ges råd vid utformning av utrymmen för avfallshämtning i flerbostadshus.

Nominera branschens bästa aktörer

Snart är det dags för Återvinningsgalan. Den 22 oktober är sista dag att nominera de bästa personerna, företagen och organisationerna inom avfallshantering och förebyggande.

Internationell dag för ökad uppmärksamhet av elavfall

Det är dags att se värdet i våra elprylar, men också fundera över vad vi verkligen behöver. Idag den 13 oktober hålls den första internatinoella dagen för elavfall. Syftet är att främja återvinning av elektriska och elektroniska produkter över hela världen.

möbler byggmaterial

TipTapp går emot lagens princip

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm har beslutat att förbjuda TipTapp att förmedla transporter av hushållsavfall inom Stockholms kommun, eftersom det strider mot Miljöbalkens regler.

Användningen av biogas ökar starkt

Intresset för biogas fortsätter att öka i Sverige. Ny statistik från Energimyndigheten visar att användningen av biogas gick upp med 30 procent mellan 2016 och 2017. Produktionsökningen under samma period låg på betydligt blygsammare 2,5 procent.

Internationellt arbete kan trappas upp

Avfall Sveriges Internationella grupp kommer att gå över i en ny fas. För en sådan, större satsning krävs fler engagerade spjutpets­kommuner.

NYA RAPPORTER

Zink- och kopparformer i bottenaskor från avfallsförbränning

Projektets mål har varit att med röntgenabsorptionsspektrometri (XAS) undersöka i vilka former zink respektive koppar huvudsakligen förekommer i bottenaskor från avfallsförbränning.

PFAS på avfallsanläggningar

Projektets målsättning har bland annat varit att med koppling till PFAS på avfallsanläggningar identifiera de viktigaste källorna och fastställa typiska halter i olika avfall och flöden. Projektet har...

Samhällstrendernas påverkan på kommunal avfallshantering - Ett tio-årigt perspektiv

Denna studie har tagit sin utgångspunkt i avfallskundernas framtida behov och hur dessa kan omsättas i tjänster och organisering av den framtida avfallshanteringen.

Hushållsavfall i siffror - kommun- och länsstatistik 2017

Rapporten innehåller bland annat uppgifter om avfallsmängder, avfallsavgifter, kundnöjdhet, återvinning och övriga uppgifter om avfallshanteringen i kommunen.

avfallstrenden

Följ oss på