Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering

NYHETER

Välkommen till årsmötet 21–22 maj

Avfall Sveriges årsmöte hålls i år i Stockholm den 21-22 maj. Vi serverar inspel från branschen, politiken och forskningen. Äntligen ges tid för inspiration, reflektion och diskussion kring våra hjärtefrågor.

Framtidens förbränning - utdrag från senaste Avfall och Miljö

I en framtida cirkulär ekonomi kommer energiåtervinning av avfall fortfarande ha en roll. Men den är annorlunda än dagens, och stora förändringar måste ske såväl inom avfallshanteringen som tidigare i flödet. Det visar en analys som Avfall Sverige låtit Rise göra tillsammans med innovationsprogrammet Resource.

Biogastankning

Uteblivet biogasstöd en missräkning

I vårändringsbudgeten saknas en fortsättning på det tillfälliga stöd för biogasproduktion som infördes av förra regeringen 2018. Däremot nämns investeringar i bio­gasproduktion som en del av det så kallade Klimatklivet.

Årsmöteshandlingar till årsmötet publicerade

Nu finns årsmöteshandlingar till årsmötes-förhandlingarna på årsmötet den 21-22 maj publicerade på avfallsverige.se.

Reviderade certifieringsregler för källsorterade avloppsfraktioner

Nu är de nya certifieringsreglerna för kvalitetssäkring av källsorterade avloppsfraktioner, SPCR 178, klara.

Nytt nummer av tidningen Avfall och Miljö

Temat för detta nummer är Glesbygd och öar. Du kan också läsa om framtiden för förbränning, nivåvakter, matavfallspåsar som fruktpåsar och mycket mer!

NYA RAPPORTER

Vägledning om BAT-slutsatser för avfallsbehandling (WT-BREF)

Målsättningen med detta projekt har varit att ta fram en vägledning med tolkningar och tillämpningar av bestämmelser och BAT-slutsatser som har stor betydelse för svenska...

Utredning av reningseffekten av mikroplast i reningsverk för dagvatten från avfallssorteringsanläggningar

I projektet utreddes avskiljningsgraden av mikroplaster i reningsanläggningar vid fyra av Renova Miljö AB:s anläggningar. Anläggningarna hanterar olika mycket avfall och har olika typer av...

Termofil eller mesofil rötning av matavfall – Vad är bäst?

Rötning av matavfall genererar två värdefulla produkter – biogas och biogödsel. Allt fler kommuner samlar in matavfall separat från annat avfall i syfte att kunna behandla detta i en biogasanläggning.

Nulägesanalys av energibranschens flöde av miljödata

Energibranschens rapportering och flöde av miljödata är mycket omfattande och det finns potential att effektivisera miljödataflödet för branschen, samt för dess datamottagare och dataanvändare. Syftet...

avfallstrenden

Följ oss på