Frågor vi driver

Aktuella sakfrågor

Avfall Sverige arbetar för att utveckla svensk avfallshantering inklusive förebyggande av avfall samt att stärka kommunernas roller inom svensk avfallshantering. Utgångspunkten är Avfall Sveriges uppdrag och vision med tillhörande mål och målbild för kommunernas roll samt strategi. 

Några av frågorna Avfall Sverige arbetar med är mer övergripande, andra mer sakorienterade. Vissa frågor arbetar vi proaktivt med för att föra upp på den politiska agendan, andra är redan på agendan. Några av de mest prioriterade områdena där Avfall Sverige kommer att vara pådrivande under kommande år är: 

Senast uppdaterad - 2022-12-06