För medlemmar

Nätverk

Nätverk för utbyte av kunskap och erfarenhet

Utbyte av kunskap och erfarenhet mellan medlemmar i Avfall Sverige sker bland annat i nätverk, som träffas en eller flera gånger per år. Nätverksträffarna stimulerar till ökat utbyte av kunskap och erfarenhet till största möjliga nytta för medlemmarna.