Fakta & statistik

Sekretariatet för Certifierad återvinning

Agnes Hellgren och Hans Augustinsson på Hushållningssällskapet Östergötland har anlitats för att driva sekretariatet för Certifierad återvinning. Sekretariatet ansvara bland annat för att driva certifieringssystemets dagliga arbete, författa nyhetsbrev och att handlägga ansökningar om nya substrat, tillsats- och processhjälpmedel inför beslut av styrgruppen. Sekretariatet innehar även sekreterarfunktionen i styrgruppen.

Kontakta sekretariatet 

Agnes och Hans nås på certifieradatervinning@avfallsverige.se

Senast uppdaterad - 2022-11-01

Linn Andersson

KONTAKT

Linn Andersson

Rådgivare för biologisk återvinning och samordnare för biokolfrågor