Rapporter & utveckling

Extern projektfinansiering

Goda idéer kring utveckling inom avfallsområdet, som inte kan sökas inom ramen för Avfall Sveriges utvecklingssatsning, kan omsättas till projektansökan till andra externa finansiärer. Flera strategiska innovationsprogram och myndigheter erbjuder utlysningar i områden som berör avfallsbranschen. En god idé att hålla sig uppdaterad om dessa utlysningar är att prenumerera på deras nyhetsbrev.