Aktuellt

Avfall och miljö

Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. I över 35 år har vi har skrivit om avfallshantering och återvinning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Många artiklar skrivs av branschens egna experter. Därför är det inte så konstigt att mer än 90 procent av våra läsare säger sig ha direkt nytta av tidningen i sitt arbete.

Tidningen utkommer fem gånger per år.

Höjdpunkter från Avfall och Miljö nr 4/2022

Csm Tony Clark Liggande Foto Andreas Offesson 5E7dbf7a64

Ledare: Ett stort steg för avfallshanteringen

Äntligen finns ett beslut om hur förpackningsinsamlingen ska organiseras. I 25 år har Avfall Sverige kämpat för ett kommunalt insamlingsansvar, med ett bevarat ekonomiskt ansvar för producenterna. Nu har vi en ny förordning som ger oss just det. 25 år av otydlig rollfördelning i avfallshanteringen är över.

Men vi är långt ifrån i mål. Det blir kommunerna och fastighetsägarna som kommer att genomföra de verkliga hjälteinsatserna.

Läs hela ledaren
Insamling Fyrfack Autumn

Leverantörerna står redo

Det kommer att finnas både kärl och fordon för att kommunerna ska kunna ordna fastighetsnära insamling av förpackningar. Men vänta inte med beställningar, ber tillverkarna.

– Vi klarar av det här utan problem. Får vi bara in det i produktion håller vi normala leveranstider, men vi vill gärna att kunderna pratar med oss redan nu, säger Morgan Holm på PWS. Och han tillägger:

– Jag ser väldigt mycket fram emot det här, det ska bli en jätterolig resa.

Läs hela artikeln
Biogas Närbild

Biogasen ett ljus i krigets skugga

Gas har blivit en bristvara efter Rysslands invasion av Ukraina. Biogasen har stora möjligheter att ersätta den fossila gas, som inte längre strömmar in till EU från Ryssland.

En studie från Rise visar att det finns stor potential att dessutom öka den svenska biogasproduktionen. Bara i sydvästra Sverige skulle ytterligare 5 900 GWh biogas kunna produceras.

Läs hela artikeln
Michael–Kazmierczak Gastrike

Tema Upphandling: Tips från en mästare

Med några knapptryck får Michael Kazmierczak fram diagram över avtalstrohet, antal leverantörer med och utan avtal, förtroendenivå, antal anbud per upphandling och en lång rad andra indikatorer som bidrar till att göra inköpen så bra som möjligt.

– Vårt viktigaste verktyg är Power BI-instrumentet som vi har skapat, säger Michael Kazmierczak

Läs hela artikeln
Lyckseles Tvåfackskärl

Tema Upphandling: Byggåterbruk ska halvera klimatpåverkan

– Byggavfall är ett stort problem, men också en jäkligt stor möjlighet som vi kan nyttja på ett bättre sätt. Göteborgs stad skapar förutsättningarna för det, säger Nina Wolf, strategiansvarig för cirkulär ekonomi i Göteborgs stad.

Tillsammans med kollegan Nina Jacobsson Stålheim jobbar hon intensivt för att halvera stadens klimatpåverkan till 2025 jämfört med 2020, och minska med 90 procent till 2030. Checklistor och ramavtal gör upphandling till en god hjälp på vägen.

Läs hela artikeln
NSR Kunskapscentrum Biokol

Kunskapscentrum ska maxa biokolen

NSR håller på att bygga ett nav för utvecklingen av biokol. Här ska teori och praktik mötas för att den fulla potentialen ska kunna tas till vara. Möjligheterna är stora, bland annat för att kunna bidra till ett mer hållbart lantbruk, grön betong och klimatneutralt stål.

– Vi vill utveckla biokol som produkt och produkter med biokol i. I förlängningen handlar det om att skapa en storskalig global lösning för negativa utsläpp i syfte att hejda klimatförändringarna. Biokol har potential att bli en av de riktigt stora nycklarna till att koldioxiden som träd och växter suger ut från atmosfären stannar i marken, Ludvig Landen, utvecklingschef på NSR.

Läs hela artikeln
Årsmöte 2022 Utställning

Högtryck på utställningen

Sveriges största avfallsutställning arrangerades som vanligt i samband med Avfall Sveriges årsmöte. 43 utställare fick det hett om öronen när drygt 500 mötesdeltagare intog montrarna.

Läs hela artikeln
Citywide Första Zero Waste Film

De revolutionerar filmindustrin

En glasburk på en knapp halvliter innehåller det avfall som har bildats av att göra den amerikanska långfilmen Citywide. Den lanseras som världens första avfallsfria film.

– En vanlig filminspelning generar i snitt 500 ton avfall. Kulisserna som byggs upp och sedan slängs utgör den största delen, berättar filmaren Emily Gallagher.

Läs hela artikeln

LÄS SENASTE NUMRET
AV AVFALL OCH MILJÖ

Karin Jonsson

KONTAKT

Karin Jönsson

Redaktör Avfall och Miljö samt nyhetsbrevet