Aktuellt

Avfall och miljö

Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. I över 35 år har vi har skrivit om avfallshantering och återvinning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Många artiklar skrivs av branschens egna experter. Därför är det inte så konstigt att mer än 90 procent av våra läsare säger sig ha direkt nytta av tidningen i sitt arbete.

Tidningen utkommer fem gånger per år.

Höjdpunkter från Avfall och Miljö nr 4/2023

Csm Tony Clark Liggande Foto Andreas Offesson 5E7dbf7a64

Ledare: Svettig men kraftfull omställning

Det var ett sant glädjebesked som vi fick sommaren 2022, att kommunerna äntligen skulle överta insamlingsansvaret för förpackningar från producenterna. Nu skulle det bli möjligt att effektivisera genom samordning med insamlingen av mat- och restavfall. Samtidigt var det nog många med mig som drog efter andan – vi hade bara 1 ½ år på oss att ställa om. Nu, när det bara återstår några månader till årsskiftet, kan jag se att vi gjort en fantastisk resa.

Läs hela ledaren
Ingela Morfeldt VA Syd

Tema Flerbostadshus: ”Fastighetsägarna är nyckeln till framgång”

Utmaningar saknas inte i Malmö, men VA Syd tycker sig ha hittat ett koncept för att få bättre ordning i soprummen och bättre sorterat. Det stavas samarbete.

– Vi går inte ut och gör breda kampanjer. Vi jobbar tillsammans med fastighetsägare till flerbostadshus, för vi tror att de är nyckeln till framgång, säger Ingela Morfeldt på VA Syd.

Läs hela artikeln
Kopparstaden Anna Brask

Tema Flerbostadshus: Bovärdar ger bättre beteende

Faluns kommunala bostadsbolag, Kopparstaden, har visat att det går att förvandla områden med nedskräpning och sopkaos till rena mönsterområden.

Vi har haft cykelskola, som vi bovärdar höll i. Barnen fick rita blomlådor och sedan planterade vi efter det. Då bygger man någonting, och då är det lättare att jobba med de tyngre bitarna. Det här engagemanget i vardagen, det är ett vinnande koncept, konstaterar Anna Brask, en av bovärdarna.

Läs hela artikeln
Lotta Lewis Jonsson NSR

Tema Flerbostadshus: Smart rådgivning minskar restavfallet

Ordning och reda och rätt dimensionering av sopkärl låter inte som rocket science, men många fastighetsägarna saknar både insikt och kompetens. NSR har lyckats väl med att sprida kunskap.

– Vi börjar med att säkerställa att de har tillräcklig plats för att kunna sortera, säger Lotta Lewis-Jonsson, projektledare på NSR.

Läs hela artikeln
Hycamite

Biogas kan bli en del av vätgasrevolutionen

Finska Hycamite har på bara tre år vuxit till en av världens tre ledande vätgasproducenter. Under 2024 invigs deras storskaliga klimatsmarta anläggning, där naturgas ska omvandlas till vätgas och kolnannorör. På längre sikt kommer dock biogasen att få en huvudroll för att kunna leverera koldioxidnegativ energi till industrin.

Läs hela artikeln
Kor Sommar

Forskning kan ge mer biogas i animaliebältet

Öland, Småland och delar av Halland får nu hjälp att skapa bättre kretslopp. Det sker genom förädling av biogödsel, så att den bättre ska passa grödorna i det djurtäta landskapet.

Marken har blivit så fosforrik efter flera decenniers gödning med stallgödsel. Att separera ut fosfor ur biogödsel är därför målet med den testbädd som SLU byggt upp tillsammans med forskare från Rise och stiftelsen Baltic Waters hos More Biogas i Kalmar.

Läs hela artikeln
Recolab

Fem lärdomar om cirkulär ekonomi

Helsingborg stad har gjort den cirkulära ekonomin till en del av sin policy om hållbar utveckling. Med utgångspunkt från två av stadens cirkulära projekt, kan man identifiera de faktorer som krävs för en omställning.

Med utgångspunkt i Recolab och Resurserns hur har Helsingborg stad och Campus Helsingborg, Lunds universitet deltagit i ett internationellt forsknings- och utvecklingsprojekt om styrning av cirkulära projekt – Circ-NSR.

Läs hela artikeln
Köpings ÅVC

Konsten tar plats på ÅVC

Man ska trivas på sin återvinningscentral, då sorterar man bättre. Det var en bärande tanke vid ombyggnationen av Köpings ÅVC. I somras invigdes den, utsmyckad med bland annat en flygande mus. Flygkroppen är en gammal kista, vingarna är söndersvetsade oljefat och bakhjulet är hämtat från farmors cykel.

Konstnären Jonas Henriksson har hämtats från de egna leden. Till vardags är han nämligen chaufför på Vafab miljö.

Läs hela artikeln
Danmark Tio Fraktioner FNI

Tuff resa när Danmark ställer om

2030 ska den danska avfallssektorn vara klimatneutral. I klimatplanen begränsas kommunernas roll och det ställs stora förhoppningar om att privata bolag ska bidra genom att utveckla återvinningen – det går sådär. Framsteg har gjorts kring källsortering, tio fraktioner samlas in fastighetsnära, men nya beslut gör det i praktiken omöjligt att investera i klimatsmart teknik.

Läs hela artikeln

Senast uppdaterad - 2023-09-19

LÄS SENASTE NUMRET
AV AVFALL OCH MILJÖ

Karin Jonsson

KONTAKT

Karin Jönsson

Redaktör Avfall och Miljö samt nyhetsbrevet