Aktuellt

Avfall och miljö

Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. I över 35 år har vi har skrivit om avfallshantering och återvinning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Många artiklar skrivs av branschens egna experter. Därför är det inte så konstigt att mer än 90 procent av våra läsare säger sig ha direkt nytta av tidningen i sitt arbete.

Tidningen utkommer fem gånger per år och ges ut av Avfall Sverige.

Höjdpunkter från Avfall och Miljö nr 3/2024

Lasse Stjernkvist

Ledare: Arga lappar ger mig hopp

När jag går in vår fastighets miljörum blir jag hoppfull. Här finns allt avfall prydligt och snyggt sorterat. Nja, nästan allt i alla fall. När jag eller någon annan slarvar sätter någon annan upp en uppfodrande lapp på en väl synlig plats i rummet. Den sociala kontrollen fungerar.

Läs hela ledaren
Wijkman Hassler

Tema Ekonomisk hållbarhet

Hur ser ett ekonomiskt hållbart samhälle ut? Vilka förändringar krävs? Anders Wijkman, före detta politiker men numera samhällsdebattör, och nationalekonomen John Hassler ger helt olika svar på frågorna om hur vi kan nå hållbarhet på det ekonomiska planet.

Läs hela artikeln
Stina Billinger

Tema ekonomisk hållbarhet: De ska göra textilindustrin hållbar

I det långa loppet finns inget alternativ till hållbarhet om man vill tjäna pengar, men det krävs bättre politiskt stöd för en lyckad omställning, understryker hållbarhetsproffset Stina Billinger. Nu har hon rekryterats till Syre, som miljardsatsar på återvinning av polyester.

Läs hela artikeln
Mölndal, Anders Svendsen

Tema ekonomisk hållbarhet: Återbruk ger mer välfärd för pengarna

– Stadsdirektören fick i uppdrag att utreda möjligheten att spara in 10 miljoner kronor i budgeten för 2024 genom återbruk av inventarier och möbler. Nu är vi redo att växla upp för att klara det, säger Andreas Svendsen, hållbarhetsstrateg på kommunens tekniska förvaltning.

Även träd och växter återbrukas nu.

Läs hela artikeln
Tryggare Malmö

Tätt samarbete stoppar illegala verksamheter

Tio myndigheter ingår idag i det som kommit att kallas Malmö-modellen – Tryggare Malmö. Där den enes möjligheter begränsas kan den andre ta vid. Det gör det enklare att komma åt illegal avfallsexport men också en rad andra miljö- och samhällsfarliga verksamheter.

Läs hela artikeln
Oskarjonssonkennethpetterssonnv

Deras lösning kan knäcka avfallsbrottsligheten

En tävling gav möjligheter för experter från flera myndigheter att jobba tillsammans. Resultatet har beskrivits som ett ”revolutionerande åtgärdsförslag på ett utbrett samhällsproblem”.

– Vi vann för vi presenterade en lösning som var genomförbar, säger Oskar Jonsson, innovationsstödjare på Naturvårdsverket.

Läs hela artikeln
IFAT24

Rapport från IFAT

IFAT 2024, världens ledande mässa för vatten-, avlopps-, avfalls- och råvaruhantering, samlar innovatörer och branschexperter i München för att visa upp framtidens lösningar. Som besökare möts du av den senaste tekniken, praktiska demonstrationer, och seminarier som utforskar nyaste trenderna inom cirkulärt ekonomi.

Läs hela artikeln
Container Märkning EEM

Bättre koll på containrarna

Prickar på kartan i Patrik Östbergs dator visar exakt var bolagets alla 700 containrar befinner sig. Vi har mycket bättre koll på vårt container-bestånd, säger Patrik Östberg, systemansvarig för affärsområde återvinning på Eskilstuna Energi och Miljö, EEM.

Läs hela artikeln
Madrassåtervinning Köpenhamn Norrecco

Nu utvecklas madrassåtervinningen

Köpenhamnarna kan nu lämna alla sorters madrasser till återvinning. För resårbottnar används helt ny teknik som tillkommit tack vare pilotförsöket och samarbete mellan kommun och privata aktörer.

Läs hela artikeln

Senast uppdaterad - 2024-05-28

LÄS SENASTE NUMRET
AV AVFALL OCH MILJÖ

Karin Jonsson

KONTAKT

Karin Jönsson

Redaktör Avfall och Miljö samt nyhetsbrevet