Aktuellt

Avfall och miljö

Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. I över 35 år har vi har skrivit om avfallshantering och återvinning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Många artiklar skrivs av branschens egna experter. Därför är det inte så konstigt att mer än 90 procent av våra läsare säger sig ha direkt nytta av tidningen i sitt arbete.

Tidningen utkommer fem gånger per år.

Höjdpunkter från Avfall och Miljö nr 1/2024

Csm Tony Clark Liggande Foto Andreas Offesson 5E7dbf7a64

Ledare: Ingenting har hänt

En av den svenska avfallshanteringens största förändringar passerade nästan obemärkt. Det är värt att fira. Enligt den återkoppling vi har fått har kommunerna lyckats väldigt väl med att ta över insamlingsansvaret för förpackningar. En stor eloge till alla kommuner som med hög kompetens och prestigelöst samarbete lyckats skapa en sömlös övergång från producenternas insamling.

Läs hela ledaren
Textil Indien

Tema Textil: Reform och revansch för textilindustrin

– I Sverige är vi är duktiga på design, rätt duktiga på material. Vi har en av världens bästa textilhögskolor i Borås. Vi är duktiga på produktion. Jag ser jättemöjligheter för Sverige. Och så har vi jätteduktiga kommuner som jobbar med sina invånare. Jag ser framför mig att det här kan bli rätt bra, säger Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg vid Högskolan i Borås och Science park Borås, om det kommande kravet på separat insamling av textilavfall.

Läs hela artikeln
Södra Cell Oncemore

Tema textil: Pappersbruket löser problemet med blandmaterial

Södra Cells pappersbruk i Mörrum ställer om till nya material. Med sin unika process siktar dotterbolaget Oncemore som en av få aktörer i världen på att återvinna textilavfall i bomull/polyester. Slutprodukten blir viskos, till hälften gjord av svensk lövskog.

Läs hela artikeln
Textilinsamling Björkå

Tema textil: Här ska ideella samla in

I oktober skrev Göteborgs stad ett förnyat avtal med Björkåfrihet, Myrorna and Human Bridge om fastighetsnära insamling av textil, skor och mjuka accessoarer, oavsett skick. Det är ett vinnande koncept, menar stadens företrädare.

Läs hela artikeln
Vesa Hliltula, Telge Återvinning

Tema textil: … och här tar kommunen hand om textilen

Med en brett utbyggd textilinsamling kan kommunen få in mer textil. Det menar Telge Återvinning, som också planerar för fastighetsnära insamling och egen sortering.

– Vi vill bli en hubb dit man lämnar sina textilier. I vår affärsmodell ingår att vi ska betala för textilierna, säger vd Vesa Hiltula.

Läs hela artikeln
Kagghamra, TT

Åtal väckt mot Think Pink

11 personer åtalas i ett mycket omfattande ärende om grovt miljöbrott på flera platser i Sverige. De huvudmisstänkta åtalas bland annat för att ha varit delaktiga i att mot betalning forsla bort tusentals ton verksamhetsavfall i form av osorterat bygg- och rivningsavfall, som sedan grävts ned i marken, plastats in i balar och använts som utfyllnadsmaterial. Flera bränder har också rapporterats.

Läs hela artikeln
Site Zero Pressbild

Full fart på Site Zero

I november invigdes Svensk Plaståtervinnings sorteringsanläggning. Den sägs vara världens största och mest effektiva.

– Under provperioden nådde vi som högst upp till en utsorteringsgrad på 95 procent vilket är sensationellt, säger Svensk Plaståtervinnings vd Mattias Philipsson.

Läs hela artikeln
Jimmy Sturk Bergström, SRV

De har en egen brandman

Sedan snart ett år jobbar Jimmy Sturk Bergström på SRV som brand- och säkerhetssamordnare. Han vet det mesta om att släcka bränder, men det är det systematiska brandskyddet och att sprida kunskap som han ser som det viktigaste i sitt uppdrag.

– SRV har tidigare jobbat förebyggande med sitt brandskydd men inte tydligt strukturerat upp vem som gör vad. I dagsläget arbetar vi strategiskt och systematiskt, förklarar Jimmy Sturk Bergström.

Läs hela artikeln
AI

”AI en smart medarbetare”

Södertälje har satsat stort på digitala lösningar. Det har gett nya möjligheter, men också en ny organisation där stuprören försvunnit.

– Det är lätt att åstadkomma fristående lösningar där medarbetare ska gå in på ytterligare något ställe. Vi vill att de tjänster som finns stöder ärenden och kunder från ax till limpa, säger Göran Hellström chef för digitalisering och IT inom Telge-koncernen och Södertälje kommun.

Läs hela artikeln
Boråsregionen Beräkningsverktyg

Verktyg visar effekten av avfallsplanen

I Sjuhärad har åtta kommuner tillsammans med kommunalförbundet utvecklat ett smart online-verktyg som visualiserar effekterna på klimat och ekonomi av avfallsplanens mål. Här kan man också snabbt se vilka åtgärder som gör störst vinster.

– Det är en kommunikativ utmaning att förmedla vad våra mål egentligen betyder och vi hoppas att beräkningsverktyget ska kunna hjälpa till i den utmaningen, säger Anna Strannegård, processledare för den gemensamma avfallsplanen.

Läs hela artikeln
Kompost Från Rötrest, Jönköping

Unik sortering sluter kretsloppet

Miljöhantering i Jönköping har lyckats med det som ingen annan har klarat av – att förvandla rötrest från torrötning till jord. Effektiv utsortering av plast är en nyckel till framgångarna.

Läs hela artikeln
Carl Magnus Pettersson, HBK

Han har lyft biogasen

Carl-Magnus Pettersson varit en klippa för biogasen och bidragit till att ge den en framträdande roll. Det är han som hjälpt anläggningarna med såväl de komplicerade hållbarhetskriterierna som med certifiering av biogödseln. Nu lämnar han över.

Läs hela artikeln

Senast uppdaterad - 2024-02-13

LÄS SENASTE NUMRET
AV AVFALL OCH MILJÖ

Karin Jonsson

KONTAKT

Karin Jönsson

Redaktör Avfall och Miljö samt nyhetsbrevet