Aktuellt

Avfall och miljö

Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. I över 35 år har vi har skrivit om avfallshantering och återvinning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Många artiklar skrivs av branschens egna experter. Därför är det inte så konstigt att mer än 90 procent av våra läsare säger sig ha direkt nytta av tidningen i sitt arbete.

Tidningen utkommer fem gånger per år.

Höjdpunkter från Avfall och Miljö nr 5/2022

Csm Tony Clark Liggande Foto Andreas Offesson 5E7dbf7a64

Ledare: En god grund

I år fyller Avfall Sverige 75. Den branschorganisation som medlemmarna skapat har gjort en fantastisk resa. Jag önskar att den lilla skara som 1947 deltog i föreningens första möte hade kunnat se dagens effektiva system för insamling och behandling.

Samtidigt som en enorm utveckling skett har avfallsmängderna dessvärre samtidigt ökat, och ännu har vi mycket att göra för att nå återvinningsmålen. Men det finns många positiva tecken, och 2047 när Avfall Sverige fyller 100 hoppas jag att mycket av det som vi idag jobbar med kommer att ha burit frukt.

Läs hela ledaren
Neste Kemisk Plaståtervinning

Tema Materialåtervinning: Kemin ska rädda plasten

I Borgå, några mil öster om Helsingfors genomför Neste kemisk plaståtervinning i industriell skala. Målet är att från 2030 återvinna en miljon ton plast per år, vilket skulle göra dem till en av de största aktörerna i Europa. Den första förvätskningsanläggningen planeras byggas i Nederländerna i samarbete med Ravago, som hittills jobbat med mekanisk plaståtervinning.

Läs artikeln
Martin Stenfors Renewcell O Lars Persson Sysav

Tema Materialåtervinning: Samarbete som ger textil en andra chans

Två unika svenska anläggningar, Siptex i söder och Renewcell i norr, visar hur textilåtervinning kan gå till i praktiken. Men många bitar behöver falla på plats innan vi har en hållbar hantering av våra uttjänta kläder.

Martin Stenfors, operativ chef för Renewcell, och  Lars Persson, Siptex affärsutvecklare, beskriver ett ömsesidigt beroende för att kunna öka den mängd textil som sorteras och återvinns.

Läs hela artikeln
Gabriel Wikström

Nollvision ska skapa hållbar konsumtion

Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030, ger politikerna underkänt – de hukar för hållbarhetsfrågorna och den stora transformation som kommer att krävas. Däremot hoppas han mycket på ett nytt vapen – en nollvision för avfall.

– Staten måste visa ett mycket tydligt ledarskap och engagemang i de här frågorna, säger Gabriel Wikström.

Läs hela artikeln
Gravid

Hjälp, hon är gravid!

Att jobba på återvinningscentral har sina sidor för den som blir gravid. För Jeanette Gustavsson, och för hennes chef, blev det är lärresa. Att hitta varselkläder var en första utmaning. Men också att hitta lämpliga arbetsuppgifter, när varken farligt avfall eller skumpiga hjullastare vara lämpliga. Kollegor, såväl på den egna ÅVC:n som i andra kommuner kom till undsättning.

Läs hela artikeln
Vaxholm ÅVC

Miniformat ger megaåtervinning

Vaxholm är kanske Sveriges minsta ÅVC med full mottagning – ovanligt välsorterat dessutom. Containrarna är en nyckel till att kunna samla in drygt 20 fraktioner på den lilla ytan. Det mesta slängs i 3 eller 5,5 kubikmeter stora behållare specialtillverkade av Sesam Container, som töms i större containrar med en truck; genom att föra truckgafflarna åt sidan öppnas botten.

– Stena Recycling, som tar emot plasten, ser Vaxholms återvinningscentral som Best Practice, säger Peter Nyström, avfallschef på Roslagsvatten.

Läs hela artikeln
Designad Förpackning

Smart design ger rätt sortering

Rätt design gör det lättare att sortera rätt, menar Babak Nemat. I sin forskning har han utvecklat en ny förpackning, som utgår ifrån vad konsumenterna behöver veta.

– Förpackningar, och särskilt matförpackningar, kan kommunicera med användaren om hur den ska hanteras som avfall. Formen, kontrast i färger och grafiska element visar hur jag ska hantera den, hur jag ska vika och vilka material som ingår, säger Babak Nemat.

Läs hela artikeln
Rustan Nilsson Ann Nerlund

En riktigt sopig podd fyller två år

Under pandemin fick Sysavs miljöpedagoger Rustan Nilsson och Ann Nerlund chansen att satsa ordentligt på bolagets podd.

– Podden är en fördjupning där vi kan grotta ner oss, berättar Ann.

– Syftet är också att ge andra röster en möjlighet att komma till tals – det är en kanal för hela branschen för miljö och hållbarhet i stort, säger Rustan.

Läs deras bästa tips för podd-rookies.

Läs hela artikeln

LÄS SENASTE NUMRET
AV AVFALL OCH MILJÖ

Karin Jonsson

KONTAKT

Karin Jönsson

Redaktör Avfall och Miljö samt nyhetsbrevet