Aktuellt

Avfall och miljö

Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. I över 35 år har vi har skrivit om avfallshantering och återvinning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Många artiklar skrivs av branschens egna experter. Därför är det inte så konstigt att mer än 90 procent av våra läsare säger sig ha direkt nytta av tidningen i sitt arbete.

Tidningen utkommer fem gånger per år och ges ut av Avfall Sverige.

Höjdpunkter från Avfall och Miljö nr 2/2024

Csm Tony Clark Liggande Foto Andreas Offesson 5E7dbf7a64

Ledare: Det är upp till bevis

Många bedömare menar att EU-valet i juni kommer att leda till ett mer konservativt parlament, där hållbarhetsfrågorna inte kommer att ges samma prioritet som i dag. Jag hoppas att de har fel och att de kraftiga rörelserna som skett i riktning mot cirkularitet inom lagstiftningen, den statliga styrningen och tekniken kommer att fortsätta.

Läs hela ledaren
Marie Baumgarts

Tema: CSRD ska skapa social hållbarhet

EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering, CSRD, sätter strålkastarljuset på social hållbarhet. Även de som inte omfattas av det nya direktivet tjänar på att sätta sig in i det, framhåller hållbarhetsexperten Marie Baumgarts.

Läs hela artikeln
Renova Pride

Tema Social hållbarhet: Här platsar alla

Renova bedriver ett likabehandlingsarbete på flera plan och vill skapa en arbetsplats för alla. Satsningen på HBTQI började försiktigt för några år sedan med en regnbågsflagga och en regnbågstårta för att växla upp med deltagande i Göteborgs West Pride parad i juni.

Läs hela artikeln
Korruption

Tema Social hållbarhet: Miljarder att vinna på stoppad korruption

Att verka för anti-korruption är den absolut viktigaste sociala hållbarhetsfrågan, säger hållbarhetsprofilen Parul Sharma. I Avfall och Miljö delar hon med sig av sina främsta rekommendationer.

Läs hela artikeln
Envac Reflow

IoT bygger kunskap om sopbeteende

I Norra Djurgårdsstaden har både tekniken och kommunikationen tagit hjälp av digitalisering. Resultatet är bättre sortering, ökad kundnöjdhet, energibesparingar och ökad tillit mellan grannarna.

Läs hela artikeln
Magnusochmicke

Två samspelta slitvargar

Mitt i Kristianstad möter vi Mange – Magnus Lindström – och Micke – Mikael Nilsson. De springer från innergård till mörkaste källare och hämtar avfallskärl. 

– Att det fungerar mellan oss som jobbar så tätt är det viktigaste av allt, säger Micke.

Läs hela artikeln
Nils Hannertz

”Industrin behöver avfallets kolatomer”

Avfallsbranschen måste ställa om för att kunna leverera mer material till industrin. Det menar Nils Hannerz, näringspolitisk chef på Ikem – Innovations- och kemikalieindustrierna.

Läs hela artikeln
Sysav Exteriör

Bred satsning krävs för fossilfri förbränning

Två nya rapporter från Naturvårdsverket och Avfall Sverige visar att energiåtervinning av avfall kan bli fossilfri till 2045. Båda kommer till slutsatsen att det krävs stora förändringar uppströms för att nå målet.

Läs hela artikeln
Fossileye Henrik Lindståhl

FossilEye kan förändra avfallsmarknaden

Efter ett år av testkörningar och teknikutveckling är nu en lösning för att identifiera fossilt innehåll i restavfall redo att växlas upp. Det ger möjlighet att låta förorenaren betala, vilket ger tydliga incitament till att sortera vid källan – viktiga steg mot målet om netto-noll-utsläpp för energiåtervinningen.

Läs hela artikeln
Slaggrus Sysav

Den kontroversiella återvinningen av bottenaskor

Bör Sverige följa Danmarks liberala modell, satsa på nederländsk rening, välja norsk försiktighet eller utveckla en (deponi)innovationsskatt, öronmärkt för askinnovation? Den frågan ställer sig två forskare – Nils Johansson, Kungliga Tekniska Högskolan och Joakim Johansson, Linköpings Universitet.

Läs hela artikeln
Norrköping Bihac

Internationellt utbyte stärker Norrköping

Norrköpings samarbete med Bihac är en fantastisk historia om hur den lilla människan kan göra skillnad, om betydelsen av vidgade vyer och att viljan kan förändra det som verkat omöjligt att åtgärda.

Läs hela artikeln

Senast uppdaterad - 2024-04-02

LÄS SENASTE NUMRET
AV AVFALL OCH MILJÖ

Karin Jonsson

KONTAKT

Karin Jönsson

Redaktör Avfall och Miljö samt nyhetsbrevet