Rapporter

Rapporter (380)

Välj år:

2024-02-13

2024:01/Ökat återbruk med hjälp av nya mottagare

Den här vägledningen stöttar kommuner i deras arbete med att avsätta återbruksprodukter till andra än den traditionella second hand-aktören. Den visar ocks…

2023-12-29

2023:30/Handbok för kommunikation på återvinningscentraler

Det här är en handbok i kommunikation för återvinningscentraler (ÅVC:er). Syftet med handboken är att ge vägledning för riktad och effektiv kommunikation m…

2023-12-28

2023:29/Undersökning av PFAS i biogödsel från svenska biogasanläggningar

Rötslam från avloppsreningsverk och biogödsel från matavfall och stallgödsel innehåller viktiga näringsämnen och utgör därför viktiga jordförbättringsmedel…

2023-12-27

2023:28/Beteendepåverkan i kombination med nytt skyltsystem

Vi ville i detta projekt undersöka om införande av Avfall Sveriges nationella skyltsystem, dels enskilt, dels i kombination med beteendepåverkan/nudging, s…

2023-12-05

2023:27/Minskade metanförluster vid underhåll av gårdsbiogasanläggningar

Biogasproduktionens klimatpåverkan styrs till mycket stor del av metanförlusterna i hela biogassystemet. Det gäller både gårds- och samrötningsanläggningar…

2023-12-01

2023:25/Behandling av PFAS förorenade massor innan deponering eller återanvändning

Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) har fått en stor uppmärksamhet över de senaste åren, viket reflekteras i ett ständigt växande antal publikat…

2023-11-30

2023:24/Dioxinprovtagning vid start/stopp-förhållanden över rökgasrening med kol-dopade fyllkroppar

Målet med det här projektet var att undersöka dioxinavskiljningskapaciteten över ett vått reningssteg vid start- och stoppförhållanden, med syftet att öka …

2023-11-29

2023:23/Handbok för tillämpning av standardiseringen SS-EN 17255

Denna handbok har tagits fram i Avfall Sverige projekt F-264 med syfte att klargöra tolkningar och avgränsningar för att få en korrekt och enhetlig tillämp…

2023-11-22

2023:20/Slaggrus och dammspridning från anläggningsarbete

Vid förbränning av avfall produceras stora mängder slaggrus som både är ett avfall, som kräver hantering, och en resurs, genom dess goda materialegenskaper…

2023-11-20

2023:19/Gör det inte svårare

Under våren 2023 genomfördes matavfallskampanjen ”Gör det inte svårare” efter ett uppehåll under pandemin 2020–2022. Kampanjen koordinerades nationellt av …

Senast uppdaterad - 2023-03-21