För medlemmar

Broschyr med information till nyvalda

Avfall Sverige har tagit fram en broschyr som kan användas i kommunikationen med nyvalda politiker. I broschyren finns bland annat information om svensk avfallshantering, varför det är en viktig samhällsfråga, vem som gör vad och om cirkulär ekonomi. 

Se också:

Senast uppdaterad - 2023-01-24