Rapporter & utveckling

Kommuner som möjliggörare för innovation och hållbar utveckling

Avfall Sverige har sedan 1947 stöttat kommunerna i deras roll och ansvar för avfallshantering men aldrig tidigare har vårt gemensamma arbete varit så centralt och viktigt för samhällets välfärd. Med de globala målen i sikte håller vi på att ställa om till ett fossilfritt, cirkulärt och resurseffektivt samhälle till 2030 och kommunerna har en viktig roll att fylla.

Som kommunernas branschorganisation har Avfall Sverige flera roller för att stötta sina medlemmar. För att främja utveckling och innovation inom avfallsområdet har Avfall Sverige de senaste 25 åren finansierat utvecklingssatsningar inom en rad områden. Hittills har 138 miljoner kronor finansierat över 500 utvecklingsprojekt.

En av våra roligaste uppgifter är att sprida framsteg som görs av våra medlemmar. Det är alltifrån innovativ miljöteknik till nya arbetsprocesser som utvecklats av svenska kommuner, ofta genom stöd av Avfall Sverige och i samverkan med näringsliv och akademi.

Ny rapport lyfter kommunernas utveckling

Vår nya rapport "Kommuner som möjliggörare för innovation och hållbar utveckling" är tänkt att vara som inspiration för att stärka vårt arbete med innovation och utveckling samt bidra till att stärka vår branschs bidrag till genomförandet av Agenda 2030. Men vi vill också visa upp hur svensk avfallshantering har utvecklats och att mycket har gjorts som vi kan vara stolta över. Vi lyfter fem exempel där kommuner genom innovation och samverkan med näringsliv och akademi skapar både samhällsnytta och miljönytta. I rapporten lyfter vi även vikten av att fortsätta arbeta tillsammans och hur vi genom att göra det kan skapa innovation och systemförändringar som tar oss närmare vår vision – Det finns inget avfall.

Senast uppdaterad - 2022-08-11

Jessica Christensen

KONTAKT

Jessica Christiansen

Utbildnings- och utvecklingschef