Frågor vi driver

Fossilfri energi

Avfall Sverige och kommunerna anammar Sveriges långsiktiga klimatmål om nettonollutsläpp senast år 2045, samtidigt som kommunerna bidrar till att minska klimatutsläppen globalt. Avfalls- och energiåtervinningsanläggningarna kommer att vidta åtgärder för att nå målet, men det kräver också att samhället tar sin del av ansvaret och arbetar för att minimera avfall av fossilt ursprung.

Sveriges försörjningstrygghet kan öka genom inhemsk produktion av energi ur avfall och biogas och bidra i omställningen av Europas energiförsörjning. Svenska kommunala energiåtervinningsanläggningar producerar 1 100 GWh el och 6 700 GWh värme varje år, rötningsanläggningarna producerar 250 GWh fordonsgas och 20 GWh värme och el (2021). Det finns stor potential att öka rötningsanläggningsanläggningarnas bidrag.

Avfall Sverige verkar för  

Senast uppdaterad - 2024-05-30