För medlemmar

Handböcker för råd och anvisningar gällande avfall

Avfall Sveriges handböcker innehåller konkreta råd och anvisningar för olika områden som rör avfall. För närvarande finns två handböcker: Handboken för avfallsutrymmen samt Handboken om hushållens farliga avfall.

Handböckerna uppdateras ibland efter hand, därför är det alltid bra att läsa handböckerna direkt från vår webbplats. Om du skriver ut, tänk på miljön och skriv ut dubbelsidigt.

Senast uppdaterad - 2022-09-04