Rapporter & utveckling

Rapporter & utveckling

Avfall Sverige tar fram rapporter och bedriver utvecklingsverksamhet inom hela avfallsområdet. Detta sker genom en utvecklingssatsning som finansieras av Avfall Sveriges kommunala medlemmar.

Senast uppdaterad - 2022-09-28