Frågor vi driver

Ukrainas avfallshantering stärks

Sida har beviljat Avfall Sverige och SALAR International/SKR projektmedel för att stärka avfallshantering i Ukraina. Projektet, som är en kortare förstudie, syftar till att skapa ett långsiktigt program och dra nytta av Sveriges kompetens inom avfallshantering. 

Projektet pågår till mars 2024 och görs i samarbete med myndigheter, kommuner och andra aktörer inom EU och Ukraina. Projektet kommer att kartlägga nuläge och göra plan för det mer långsiktiga arbetet, utveckla kompetens och främja lokala samarbeten med fokus på starkt lokalt ägande och engagemang. Målet är att förbättra Ukrainas avfallshantering enligt EU-standarder. Viktiga parter i detta arbete är förstås Avfall Sveriges medlemmar, kommunerna, som besitter hög kompetens på området.

Om intresse finns för att få veta mer och engagera er i arbetet, kontakta Weine Wiqvist, Senior Advisor Avfall Sverige, weine.wiqvist@avfallsverige.se

Läs hela pressmeddelandet

Senast uppdaterad - 2023-10-10