Fakta & statistik

Certifierad återvinning

Systemet Certifierad återvinning är ett frivilligt certifieringssystem som bygger på öppenhet mot kunden genom noggrann kvalitetsdokumentation och fri insyn vad gäller produktens kvalitet. Hela kedjan från råvara till slutprodukt anpassas till enhetliga kriterier utifrån miljöskydds- och användarbehov. I första hand omfattar certifieringssystemet produkter innehållande enbart biogödsel respektive kompost. Certifieringssystemet har funnits sedan 1999.

Varför certifiera sin kompost eller biogödsel?

Certifieringssystemet leder fram till en produktcertifiering av biogödseln eller komposten. Målsättningen är att kundens förtroende för produkten ökar och att avsättningsmöjligheterna förbättras. En certifierad produkt är hygieniserad, innehåller inga avloppsfraktioner och måste uppfylla krav på till exempel metallinnehåll och synliga föroreningar. Certifieringssystemet hjälper också anläggningen att uppfylla gällande lagstiftning, till exempel kring animaliska biprodukter.

Märkning av certifierad produkt

Varumärket "Certifierad återvinning" ägs av Avfall Sverige och är branschens frivilliga produktcertifiering för biogödsel och kompost. Certifierad biogödsel och kompost används primärt som växtnäringskälla eller jordförbättringsmedel. Själva kontrollen av anläggningens kvalitetsarbete (egenkontroll) och utfärdandet av certifikat utförs av ett oberoende certifieringsorgan - Rise Research Institutes of Sweden.

Vem ska jag kontakta om certifiering?

Om ni funderar på att certifiera biogödsel eller kompost från er anläggning så bör ni i ett tidigt skede ta kontakt med certifieringsorganet Rise (fd SP). Rise kan berätta hur certifieringsprocessen fungerar och vilka avgifter som utgår. Observera att det utgår en avgift både till Rise för certifiering och kontroll samt en årlig avgift till Avfall Sverige (läs mer i kap. 6.12 i certifieringsreglerna SPCR 120/SPCR 152).

Senast uppdaterad - 2024-03-26

Linn Andersson

KONTAKT

Linn Andersson

Rådgivare för biologisk återvinning och samordnare för biokolfrågor